Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

27.06.2014

Projekt ustawy samorządowej przyjęty przez Rząd

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

W dniu 17 czerwca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy samorządowej opracowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Główne założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przygotowanego przez ekspertów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zostały wypracowane we współpracy ze stroną samorządową, m.in. podczas obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Najważniejsze proponowane zmiany dotyczą m.in.:

 • umożliwienia dobrowolnego łączenia samorządów poprzez usunięcie barier prawnych utrudniających to łączenie oraz wprowadzenie dodatkowych zachęt finansowych w postaci wzrostu udziału w podatku PIT;
 • zwiększenia samodzielności i elastyczności organizacyjnej jednostek samorządu terytorialnego poprzez stworzenie możliwości zapewnienia wspólnej obsługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych – projektodawcy proponują w tym celu wprowadzenie instytucji centrów usług wspólnych;
 • ułatwienia współpracy między samorządami, poprzez wprowadzenie możliwości powoływania związków powiatowo-gminnych, usprawnienie procedury podejmowania decyzji przez związki JST oraz przyspieszenie procedury rejestracji takich związków;
 • poprawy procedur realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego w wielu przepisach prawa materialnego związanych z realizacją procedur administracyjnych i podatkowych na szczeblu lokalnym.

Na temat poprzednich wersji ministerialnego projektu ustawy samorządowej pisaliśmy w następujących artykułach:

 1. z dnia 18 listopada 2013 r., pt. „Ministerialne propozycje zmian prawa samorządowego”;
 2. z dnia 5 marca 2014 r., pt. „Nowelizacja samorządowa – zmiany również w podatkach! – część I”;
 3. z dnia 11 marca 2014 r., pt. „Nowelizacja samorządowa – zmiany również w podatkach! – część II”.

Opracowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji projekt ustawy samorządowej nie jest jedynym, dotyczącym problematyki jednostek samorządu terytorialnego. Obecnie w Sejmie trwają prace nad przedstawionym przez Prezydenta RP projektem ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw. Więcej na ten temat patrz: artykuł z dnia 17 czerwca 2014 r., pt. „PROJEKT PREZYDENCKI: Rządowa ocena prezydenckiego projektu ustawy samorządowej” oraz powołane tam dalsze artykuły o tej tematyce.

___________________________________

Na temat kodyfikacji prawa samorządowego patrz również: artykuł z dnia 20 listopada 2013 r., pt. „Czemu ma służyć Komisja Kodyfikacyjna Prawa Samorządowego?”.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Autorzy artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj