Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

O portalu

Portal PrawoDlaSamorządu.pl został stworzony z myślą o osobach pełniących kierownicze funkcje w jednostkach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz w innych podmiotach komunalnych.

 

Głównym celem portalu jest dzielenie się praktyczną wiedzą i doświadczeniem, które Autorzy artykułów zdobywali realizując liczne projekty na rzecz podmiotów komunalnych. Jednocześnie portal ma dostarczać Czytelnikom najnowszych informacji o zmieniającym się prawie samorządowym w przystępnej i komunikatywnej formie. 

W portalu publikowane są także informacje o najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych, sądów powszechnych oraz organów nadzoru, które w istotny sposób wpływa na codzienne funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce.

Działanie portalu ma ułatwić podejmowanie decyzji samorządowcom poprzez dostarczenie im w jednym miejscu szeregu istotnych porad i wskazówek prawnych dotyczących ich codziennej pracy. Specyfika prawa samorządowego wymaga specjalistycznej wiedzy, której źródłem dla każdego samorządowca może być portal PrawoDlaSamorządu.pl. 

Portal prowadzony jest przez zespół prawników Kancelarii Prawnej
Dr Krystian Ziemski & Partners sp. k
. w Poznaniu specjalizującej się w obsłudze prawnej podmiotów komunalnych i przedsiębiorców.

Wydawca:
Dr Krystian Ziemski & Partners
Kancelaria Prawna spółka komandytowa
ul. Strusia 10
​60-711 Poznań

Adres redakcji:
ul. Strusia 10
60-711 Poznań

Redaktor naczelny:
Maciej Kiełbus
maciej.kielbus@ziemski.com.pl

Kontakt z Redakcją możliwy jest za pomocą  formularza  umieszczonego obok. 

Portal PrawoDlaSamorządu.pl jest zarejestrowany w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych pod symbolem: 
ISSN 2300-7168


Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. K. (dalej zwana: „Kancelarią”) oraz Autorzy poszczególnych tekstów (dalej zwani: „Autorami”) przykładają szczególną wagę i staranność do treści zamieszczanych na portalu PrawoDlaSamorzadu.pl (dalej jako: „blog”). Niezależnie od tego, Kancelaria oraz Autorzy nie odpowiadają za szkody majątkowe lub niemajątkowe powstałe w związku z podejmowaniem (lub nie podejmowaniem) przez osoby trzecie jakichkolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na blogu, w tym w poszczególnych artykułach.

Treści prezentowane na blogu, w tym poszczególne artykuły, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią opinii prawnej ani porady prawnej oraz nie mogą być samodzielną podstawą podejmowania decyzji biznesowych, finansowych, procesowych lub innych, w szczególności dlatego, że treści te mogą nie uwzględniać wszystkich aspektów istotnych dla danego zagadnienia, mogą zawierać poglądy niepodzielane przez sądy lub inne instytucje i osoby, bądź też mogły stać się nieaktualne z powodu zmiany prawa lub orzecznictwa. Ponadto, treści artykułów zamieszczonych na blogu są wyłącznie odzwierciedleniem poglądów Autorów w chwili ich publikacji oraz nie stanowią oficjalnego stanowiska Kancelarii lub Ziemski Biznes w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany artykułów oraz poglądów wyrażonych na blogu, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.

W celu uzyskania pomocy prawnej w konkretnej sprawie zapraszamy do skorzystania z usług świadczonych przez Kancelarię Dr Krystian Ziemski & Partners Spółka komandytowa.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj