Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wyszukiwanie zaawansowane

dział

 • Wszystkie
 • Gospodarka komunalna
 • Podatki
 • Finanse publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo cywilne
 • Nieruchomości
 • Procedury administracyjne
 • Ustrój
 • Inne

kategoria

 • Wszystkie
 • Przepisy
 • Wokanda
 • Praktyka

Czas:

od

do

autor

 • Wszyscy
 • Dudziak Katarzyna
 • Gad Anna
 • Goślicki Dominik
 • Gruszecki Krzysztof
 • Gryciuk Grzegorz
 • Grzelak Kinga
 • Grzybowski Paweł
 • Gwóźdź Wojciech
 • Janus Mateusz
 • Kaźmierczak Paweł
 • Kiełbus Maciej
 • Klimek Marta
 • Kopeć Jadwiga
 • Kostrzewa Michał
 • Kostrzewska Joanna
 • Koźmiński Piotr
 • Kołodziejczak Piotr
 • Krystman Martyna
 • Kubicka Agnieszka
 • Kudra Anna
 • Legat Agata
 • Lewandowska Katarzyna
 • Michalczyk Tomasz
 • Misiun Aleksandra
 • Narkiewicz Maria
 • Piątkowska Adrianna
 • Różowicz Konrad
 • Ruta Ronald
 • Samitowski Grzegorz
 • Skrzypczyńska Ewa
 • Szczepanowska Agata
 • Szefler Urszula
 • Tomkowiak Agnieszka
 • Tymoszczuk Maciej
 • Warzańska Marta
 • Wielańczyk-Grzelak Edyta
 • Wolańska Marta
 • Wruk Maciej
 • Ziemski Krystian
 • Łagodziński Kacper
 • Łukaszyk Maciej

Szukaj
Wyczyść formularz
Zmień kryteria wyszukiwania
§

Opłata retencyjna- pierwsze wyroki sądów administracyjnych

Przepisy określające przesłanki nałożenia tzw. opł...

Autor: Agata Legat

Data publikacji: 22.03.2019

Kategoria: Praktyka

Opłata retencyjna- pierwsze wyroki sądów administracyjnych
§

Miesiąc na pozew o odszkodowanie za ASF

Rozprzestrzenianie afrykańskiego pomoru świń (ASF)...

Autor: Urszula Szefler

Data publikacji: 21.03.2019

Kategoria: Praktyka

Miesiąc na pozew o odszkodowanie za ASF
§

Umowa z członkiem zarządu spółki komunalnej jako informacja publiczna

Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jed...

Autorzy: Joanna Kostrzewska
Martyna Krystman

Data publikacji: 20.03.2019

Kategoria: Praktyka

Umowa z członkiem zarządu spółki komunalnej jako informacja publiczna
§

Rejestry czynności przetwarzania oraz kategorii czynności przetwarzania nie podlegają udostępnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej.

Obowiązek prowadzenia ww. dokumentów - gdy ma to z...

Autor: Grzegorz Gryciuk

Data publikacji: 19.03.2019

Kategoria: Wokanda

Rejestry czynności przetwarzania oraz kategorii czynności przetwarzania nie podlegają udostępnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej.
§

„Tajny” projekt nowelizacji ustawy śmieciowej

Pomimo zintensyfikowania prac nad projektem ustawy...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 18.03.2019

Kategoria: Przepisy

„Tajny” projekt nowelizacji ustawy śmieciowej
§

Uwaga na „pierwsze zasiedlenie” przy zbyciu nieruchomości

W przypadku transakcji zbycia nieruchomości zabudo...

Autor: Michał Kostrzewa

Data publikacji: 15.03.2019

Kategoria: Praktyka

Uwaga na „pierwsze zasiedlenie” przy zbyciu nieruchomości
§

Zmiana goni zmianę, czyli o kolejnym projekcie zmian w ustawie śmieciowej

W Ministerstwie Środowiska opracowano kolejną – tr...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 14.03.2019

Kategoria: Przepisy

Zmiana goni zmianę, czyli o kolejnym projekcie zmian w ustawie śmieciowej
§

Sprzedaż kwiatów z ręki może być objęta wyższą stawką opłaty targowej

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 styczni...

Autor: Dominik Goślicki

Data publikacji: 13.03.2019

Kategoria: Wokanda

Sprzedaż kwiatów z ręki może być objęta wyższą stawką opłaty targowej
§

Opodatkowanie w czasie rekultywacji gruntów

Rekultywacja gruntów po eksploatacji złoża jest pr...

Autor: Katarzyna Lewandowska

Data publikacji: 12.03.2019

Kategoria: Wokanda

Opodatkowanie w czasie rekultywacji gruntów
§

Podatek od środków transportowych przy nieużytkowanych pojazdach

Od pojazdów, w stosunku do których wygasła decyzja...

Autor: Katarzyna Lewandowska

Data publikacji: 11.03.2019

Kategoria: Wokanda

Podatek od środków transportowych przy nieużytkowanych pojazdach
§

Bezczynność wójta w sprawie o udostępnienie informacji publicznej

Wyrokiem z dnia 25 stycznia 2019r. (sygn. akt I OS...

Autorzy: Joanna Kostrzewska
Martyna Krystman

Data publikacji: 08.03.2019

Kategoria: Wokanda

Bezczynność wójta w sprawie o udostępnienie informacji publicznej
§

Kryteria oceny ofert w nowym P.z.p.

Prawo zamówień publicznych to wciąż rozwijająca si...

Autorzy: Konrad Różowicz
Adrianna Piątkowska

Data publikacji: 07.03.2019

Kategoria: Przepisy

Kryteria oceny ofert w nowym P.z.p.
§

Komisja skarg, wniosków i petycji w rozstrzygnięciach nadzorczych wojewodów

Określenie w statutach jednostek samorządu terytor...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 06.03.2019

Kategoria: Wokanda

Komisja skarg, wniosków i petycji w rozstrzygnięciach nadzorczych wojewodów
§

NIK o ulgach w spłacie zobowiązań podatkowych

W opublikowanej pod koniec minionego roku informac...

Autor: Piotr Koźmiński

Data publikacji: 05.03.2019

Kategoria: Praktyka

NIK o ulgach w spłacie zobowiązań podatkowych
§

Gmina może walczyć o PCC - tylko w jakim trybie?

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że należy dopu...

Autor: Dominik Goślicki

Data publikacji: 04.03.2019

Kategoria: Wokanda

Gmina może walczyć o PCC - tylko w jakim trybie?

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj