Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


2017-09-04   |

UWAGA: Redaktorzy portalu Prawo Dla Samorządu autorami e-booka dotyczącego uchwał reklamowych - pobierz

2017-04-25   |

UWAGA: Redaktorzy portalu Prawo Dla Samorządu autorami książki dotyczącej Konsolidacji rozliczeń VAT w JST - pobierz

2017-01-01   |

UWAGA: Redaktorzy portalu Prawo Dla Samorządu autorami książki dotyczącej samorządowych centrów usług wspólnych (CUW) - pobierz

Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

16.01.2019 Dalsze uwagi o projekcie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku ...

Dalsze uwagi o projekcie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

15.01.2019 Użyczenie lokalu bez zgody gminy a prawo do lokalu socjalnego

Użyczenie lokalu bez zgody gminy a prawo do lokalu socjalnego

14.01.2019 Nowelizacja rozporządzenia ws. selektywnego zbierania odpadów a trwające post...

Nowelizacja rozporządzenia ws. selektywnego zbierania odpadów a trwające postępowania o udzielenie zamówienia

Przepisy§

Więcej z przepisów

Wokanda§

Więcej z wokandy

Praktyka§

 • 08.01.2019

  Oświadczenia majątkowe radnych Oświadczenia majątkowe radnych stanowią jeden z wielu mechanizmów antykorupcyjnych przewidzianych w samorządowych ustawach us... Więcej »
  Oświadczenia majątkowe radnych
 • 03.01.2019

  Istota porozumienia międzygminnego Kontynuując rozważania nt. porozumień jako formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego rozpoczęte w artykule Poro... Więcej »
  Istota porozumienia międzygminnego
 • 21.12.2018

  Wójt jako pracownik z wyboru Wójt jest organem kadencyjnym, pochodzącym z wyborów powszechnych, równych, bezpośrednich oraz odbywających się w głosowaniu ... Więcej »
  Wójt jako pracownik z wyboru
Więcej z praktyki

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj