Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

18.01.2019

Styczeń to okres korekty VAT

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Jednostki samorządu terytorialnego w deklaracji VAT za styczeń zobowiązane są dokonać tzw. rocznej korekty podatku naliczonego. Korekta dotyczyć może zarówno odliczonego w 2018 r. podatku naliczonego związanego z wydatkami bieżącymi, jak i rocznego rozliczenia korekty wieloletniej od nabytych lub wytworzonych budynków (budowli) oraz niektórych środków trwałych.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Jednostki samorządu terytorialnego w deklaracji VAT za styczeń zobowiązane są dokonać tzw. rocznej korekty podatku naliczonego. Korekta dotyczyć może zarówno odliczonego w 2018 r. podatku naliczonego związanego z wydatkami bieżącymi, jak i rocznego rozliczenia korekty wieloletniej od nabytych lub wytworzonych budynków (budowli) oraz niektórych środków trwałych.

W praktyce samorządowej korekta roczna jest najczęściej wykonywana przez jednostki organizacyjne w sporządzanych cząstkowych deklaracjach VAT. Obowiązek korekty wystąpi w tych przypadkach, gdy poniesione wydatki i związany z nimi podatek naliczony mają związek z działalnością opodatkowaną VAT oraz:

 1. działalnością niepodlegającą VAT – wówczas korekta będzie dokonywana przy zastosowaniu prewspółczynnika (sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT),
 2. działalnością zwolnioną przedmiotowo z VAT – wówczas korekta będzie dokonywana przy zastosowaniu współczynnika (proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT),
 3. działalnością niepodlegającą VAT i jednocześnie działalnością zwolnioną przedmiotowo z VAT – w takiej sytuacji korekta będzie dokonywana przy zastosowaniu zarówno prewspółczynnika, jak i współczynnika.

W celu dokonania korekty rocznej należy przede wszystkim:

 1. rozstrzygnąć, których wydatków będzie ona dotyczyć;
 2. ustalić kiedy i jakie inwestycje (nieruchomości) realizowała jednostka i czy wobec tych inwestycji zachodzi obowiązek dokonania korekty,
 3. ustalić kiedy i jakie środki trwałe (ruchomości) nabywała jednostka i czy wobec nich zachodzi obowiązek korekty,
 4. określić czy korekta będzie dokonywana wyłącznie przy zastosowaniu prewspółczynnika albo współczynnika, czy też przy jednoczesnym zastosowaniu tych dwóch metod,
 5. zastanowić się nad metodą obliczenia prewspółczynnika – metoda oparta na rozporządzeniu Ministra Finansów, czy też metoda indywidualnie opracowana przez JST?
 6. dokonać obliczenia nowego współczynnika i prewspółczynnika.

Należy pamiętać, że korekta roczna to nie tylko przykry obowiązek, ale również – w wielu przypadkach – szansa na zyski w wyniku zwiększenia odliczenia VAT. Przy tej okazji samorządy mogą bowiem sprawdzić czy w związku z korzystnym wyrokiem TSUE z dnia 25 lipca 2018 r. (sprawa dotycząca Gminy Ryjowo, sygn. C-140/17) nie zaistniała po ich stronie szansa na rozliczenie nieodliczonego dotychczas podatku.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj