Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

10.12.2018

Posłowie pytają o opłaty za przyjmowanie odpadów na PSZOKach

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Interpelacje poselskie coraz częściej dotyczą systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym opłat za przyjmowanie odpadów na PSZOKach

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Interpelacje poselskie coraz częściej dotyczą systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym opłat za przyjmowanie odpadów na PSZOKach

W interpelacji poselskiej w lipca 2018 roku poseł Marek Kwitek (KP PiS) pytał o nieodpłatne przyjmowanie przez PSZOK odpadów zielonych i innych odpadów powstających na terenach zielonych, z których nie została złożona deklaracja (interpelacja nr 24936). Jako przykład tego typu nieruchomości parlamentarzysta wskazał tereny administrowane przez spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe, jak również tereny zielone administrowane przez samą gminę. Jednocześnie parlamentarzysta pytał czy rozwiązania wprowadzane przez poszczególne gminy polegając na nieodpłatnym przyjmowaniu odpadów zielonych wyłącznie od podmiotów, które złożyły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są zgodne z prawem.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania Ministerstwo Środowiska wskazało, iż „możliwe jest wprowadzenie do gminnego regulaminu zapisów wymagających od osób oddających odpady komunalne do PSZOK potwierdzenia zamieszkiwania na terenie gminy lub potwierdzenia uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ramach której mieszkaniec ma zapewniony odbiór wszystkich wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych.”. Jednocześnie wskazano na możliwość limitowania ilości niektórych frakcji odpadów komunalnych (propozycja likwidacji możliwości w tym zakresie została zaproponowana przez Ministerstwo Środowiska w sierpniowym projekcie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz przyjmowaniu ilości ponad limit za dodatkową opłatą. W odpowiedzi na interpelację wskazano również, iż „w odniesieniu do osób niezamieszkujących na terenie danej gminy, na której znajduje się PSZOK, możliwe jest pobieranie opłaty za przyjmowanie odpadów komunalnych, ponieważ taka osoba uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami w innej gminie.”. Odrębną kwestią – pominiętą w tym zakresie przez Ministerstwo – jest możliwość prowadzenia takiej działalności przez PSZOK z punktu widzenia ustawy o gospodarce komunalnej oraz ustawy o finansach publicznych (w zależności od formy organizacyjnoprawnej podmiotu prowadzącego PSZOK).

"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Autor artykułu

Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

System gospodarki odpadami komunalnymi nie musi być problemem dla gminy / związku międzygminnego – wystarczy znaleźć optymalne rozwiązania dostosowane do warunków lokalnych oraz zgodne z ciągle zmieniającymi się przepisami.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami komunalnymi