Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

17.08.2018

Rezygnacja z metody podzielonej płatności?

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Z dniem 1 lipca 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące tzw. mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Z dniem 1 lipca 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące tzw. mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Stosowanie tej metody jest co prawda dobrowolne, ale dobrowolność ograniczona jest wyłącznie do nabywcy towarów lub usług. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera wyrażone przez Ministra Finansów stanowisko w sprawie możliwych działań sprzedawcy, które miałyby w założeniu zmierzać do otrzymania płatności „na starych” zasadach.

Istota mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że zapłata (przelewem) należności brutto jest rozdzielana na dwie części:

 1. kwota odpowiadającą kwocie VAT wykazanej na fakturze jest przekazywana na specjalny rachunek sprzedawcy tj. rachunek VAT, natomiast

 2. kwota odpowiadającą wartości sprzedaży netto wykazanej na fakturze jest przekazywana na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy powiązany z rachunkiem VAT.

 

Podział płatności na wymienione wyżej dwie części jest dokonywany przez bank w następstwie wypełnienia przez płacącego specjalnego komunikatu przelewu.

Jak już wskazano, stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne. O zastosowaniu tego mechanizmu za każdym razem – w odniesieniu do każdej pojedynczej faktury – decyduje dokonujący płatności. Nabywca chcąc stosować „nowy” sposób zapłaty nie jest zobowiązany informować o tym wcześniej urzędu skarbowego, czy też kontrahentów.

Pojawia się w związku z tym pytanie czy sprzedawcy mają jakikolwiek wpływ na zastosowanie przez nabywcę nowej formy zapłaty?

W kontekście powyższego pytania Minister Finansów wyraził stanowisko, że przyznanie inicjatywy co do wyboru stosowania mechanizmu podzielonej płatności płacącemu nie oznacza, że sprzedawca nie może zastrzec w umowie, że nie chce stosować takiej formy rozliczeń. Kontrahenci w odniesieniu do kształtowania zasad współpracy (w tym postanowień umownych) mają swobodę, wynikającą z zasady swobody umów. W związku z tym, to kontrahenci sami decydują w jaki sposób będą dokonywać rozliczeń przeprowadzanych transakcji. Postanowienia umowne wywołują przy tym skutki tylko na poziomie relacji kontraktowej między kontrahentami i nie wpływają na regulacje ustawy wprowadzającej MPP.

Powyższe oznacza, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprzedawca zaproponował nabywcy takie warunki współpracy (w szczególności w przesłanym projekcie umowy), które będą zakładać regulowanie należności przez nabywcę wyłącznie „na starych” zasadach. Kwestia sposobu zapłaty może być zatem przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami i w ten sposób sprzedawca ma możliwość wpływu na swojego kontrahenta.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
TAGI:
VAT
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj