Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

23.07.2018

Nie każda dzierżawa na cele rolnicze jest zwolniona z VAT

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Samorządy bardzo często zawierają umowy dzierżawy tzw. nieruchomości rolniczych, do których stosują zwolnienie przedmiotowe z opodatkowania VAT. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie dotyczy wyłącznie dzierżawy gruntów i nie obejmuje przypadków oddania do używania budynków i budowli o przeznaczeniu rolniczym.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Samorządy bardzo często zawierają umowy dzierżawy tzw. nieruchomości rolniczych, do których stosują zwolnienie przedmiotowe z opodatkowania VAT. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie dotyczy wyłącznie dzierżawy gruntów i nie obejmuje przypadków oddania do używania budynków i budowli o przeznaczeniu rolniczym.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze. Z powyższego przepisu wynika zatem jednoznacznie, że zwolnienie dotyczy wyłącznie dzierżawy gruntów, a więc nie obejmuje swoim zakresem przypadków, gdy dochodzi do dzierżawy budynków, budowli lub gospodarstwa rolnego.

Zgodnie z wydawanymi interpretacjami podatkowymi omawiane zwolnienie można zastosować, gdy:

 1. Grunt jest przeznaczony na cele rolnicze - gruntem przeznaczonym na cele rolnicze jest grunt, który wydzierżawiający przekazuje na cele „działalności rolniczej” zdefiniowanej w art. 2 pkt 15 ustawy o VAT.

 2. Grunt jest faktycznie przeznaczony i wykorzystywany przez dzierżawcę na cele rolnicze.

 3. Przedmiot dzierżawy obejmuje grunt – przepisy nie przewidują stawki obniżonej lub zwolnienia od podatku dla korzystania z budynków i budowli z uwagi na ich rolnicze przeznaczenie. Oznacz to zatem, że dzierżawa gruntów zabudowanych budynkami lub budowlami powinna podlegać opodatkowaniu 23% stawką VAT.

Ponadto – pomimo że nie wynika to wprost z przytoczonego wyżej przepisu – w niektórych interpretacjach podatkowych wskazuje się, że możliwość skorzystania ze zwolnienia jest warunkowana zawarciem umowy dzierżawy, która w swojej treści zawiera m.in. postanowienia, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że dzierżawiony grunt jest przeznaczony wyłącznie na cele rolnicze.

Jak już wskazano, jednostki samorządu bardzo często zawierają umowy dotyczące szeroko rozumianych nieruchomości rolnych. Stosowanie zwolnienia z opodatkowania jest w tych przypadkach dość powszechne. W świetle przedstawionych wyjaśnień warto jednak zweryfikować czy stosowane dotychczas zasady opodatkowania – w szczególności w kontekście sposobu wykorzystywania przedmiotu dzierżaw – są prawidłowe.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj