Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

23.08.2016

Więcej czasu na ewidencje VAT w formacie JPK

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, które przedłuża do 31 stycznia 2017 r. termin na przekazywanie ewidencji VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego przez podmioty działające w szeroko rozumianym sektorze publicznym realizujące zadania publiczne oraz podmioty, którym powierzono realizację tych zadań.

Na temat obowiązku stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego przez jednostki samorządu terytorialnego pisaliśmy w artykule Jednolity Plik Kontrolny w samorządach tak jak w firmach – interpretacja ogólna”.

Nowe przepisy przewidują, iż gminy, powiaty, województwa, które spełniają warunki do uznania ich za dużych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mają obowiązek przesłania pierwszej miesięcznej ewidencji VAT (prowadzonej przy użyciu programów komputerowych) w formacie JPK już za lipiec 2016 r. najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2016 r.

W związku z bardzo krótkim czasem na dostosowanie się do nowych wymogów i ze zgłaszanymi w związku z tym licznymi trudnościami, Ministerstwo Finansów zdecydowało się na przedłużenie tego terminu. Przedłużony termin ma dotyczyć jednak wyłącznie podmiotów tworzących sektor finansów publicznych lub też niektórych innych podmiotów spoza tego sektora, wykonujących przede wszystkim zadania o charakterze publicznym. W uzasadnieniu projektu rozporządzenia wskazano, że wśród tych podmiotów ryzyko nadużycia VAT zasadniczo nie występuje, a jest to główny cel wprowadzenia omawianego obowiązku. W związku z tym można im zagwarantować więcej czasu na odpowiednie dostosowanie programów komputerowych.

W konsekwencji podmioty publiczne wymienione w projekcie rozporządzenia, w tym między innymi: jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, ZUS, KRUS, NFZ, podmioty lecznicze, szkoły, PAN, parki narodowe, NBP prowadzące ewidencję VAT przy użyciu programów komputerowych oraz spełniające warunki do uznania ich za dużych przedsiębiorców, informacje o prowadzonej ewidencji za miesiące przypadające od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. będą mogły przekazać do 31 stycznia 2017 r.

Projekt rozporządzenia znajduje się obecnie na etapie opiniowania, a jego pełny tekst dostępny jest na stronie:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12288951/katalog/12374054#12374054 

----------------------------------------------------------------------

Rozporządzenie dnia 25 sierpnia 2016 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw poz. 1337.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autor artykułu

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj