Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

16.06.2016

Nowe zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego już obowiązują

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share
"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej

Dnia 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Pod koniec marca bieżącego roku informowaliśmy na łamach naszego Portalu, że dnia 15 marca 2015 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 352, opublikowana została ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (zob.: „Nowe zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego już wkrótce”). Zgodnie z art. 40 tejże ustawy, jej zapisy, w swojej zasadniczej części, weszły w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. dnia 16 czerwca 2016 r.

Przypomnijmy, że dnia 25 lutego 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która z jednej strony zastąpiła w głównej mierze dotychczas obowiązujące przepisy rozdziału 2a ustawy o dostępie do informacji publicznej, zatytułowanego „Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej”, a z drugiej zaś strony implementowała do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Powyższa ustawa określa nowe zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie. Wszystkie te zagadnienia zostały szczegółowo omówione na łamach naszego Portalu:

 1. w pierwszej części analizy przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego omówiony został zakres przedmiotowy i podmiotowy nowej ustawy (zob.: „Nowe zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego – cz. I”);
 2. część druga artykułu dotyczyła natomiast wyłączeń i ograniczeń zawartych w przepisach tejże ustawy oraz form udostępniania informacji sektora publicznego (zob.: „Nowe zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego – cz. II”);
 3. w trzeciej części analizy omówione zostały takie zagadnienia, jak zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, warunki ponownego wykorzystywania oraz opłaty za ponowne wykorzystywanie (zob.: „Nowe zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego – cz. III”);
 4. ostatnia część poświęcona została procedurze ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek (zob.: „Nowe zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego – cz. IV”).
"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej

Autor artykułu

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Więcej z Przepisów §

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń
"

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne nie może być nadużywane jako element walki politycznej lub instrument nielegalnego wywierania wpływów.

"

Dowiedz się więcej:

Dostęp do informacji publicznej