Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

24.01.2014

Uregulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami w imieniu podatnika – część II

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Czy uregulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami w imieniu zobowiązanego prowadzi do wygaśnięcia opłaty jako należności publicznoprawnej?

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Czy uregulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami w imieniu zobowiązanego prowadzi do wygaśnięcia opłaty jako należności publicznoprawnej?

W poprzednim artykule zatytułowanym „Uregulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami w imieniu podatnika – część I” zaprezentowane zostało stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotyczące kwestii uregulowania opłaty za inną osobę.

Poniżej przedstawiamy Państwu stanowisko Ministra Finansów w omawianej sprawie, zawarte w odpowiedzi na interpelację poselską. (odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 21425).

Analizując uzasadnienie zajętego stanowiska, warto mieć na uwadze, iż przepisy ustawy  utrzymaniu czystości i porządku w gminach odsyłają wprost do zastosowania ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym rozważania dotyczące kwestii regulowania należności w opłacie, będą także podlegały jej regulacjom.

Minister w oparciu o treść Ordynacji podatkowej wskazuje, iż zarówno przy zapłacie podatku gotówką, jak i w obrocie bezgotówkowym, za efektywną zapłatę podatku, czyli taką, która prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania, uznać należy wyłącznie zapłatę podatku przez podatnika. (Formułując powyższy pogląd, Minister przytacza także w części uzasadnienie, wynikające z uchwały NSA w sprawie I FPS 8/07).

Zdaniem Ministra, wpłata realizowana przez osobę postronną kwoty odpowiadającej wysokości opłaty, może być uznana za skuteczną jej zapłatę, jako należności publicznoprawnej, gdy wpłacający występuje jako osoba, która działając na rachunek zobowiązanego, dokonuje zapłaty z jego zasobów pieniężnych. Działa on w tym przypadku jako podmiot umocowany do zapłaty za zobowiązanego (w sensie technicznym). Nie dokonuje wówczas zapłaty opłaty własnej, lecz wpłaty kwoty tytułem opłaty rzeczywistego zobowiązanego. Zapłata opłaty ma w tym przypadku wyłącznie wymiar techniczny (kwestia ta była również przedmiotem rozważań NSA, który sformułował tożsame stanowisko).

W opinii Ministra, w przypadku wystąpienia takiej formy zapłaty opłaty (z rachunku bankowego innej niż podatnik osoby) nie ma obowiązku automatycznego zwrotu dokonanej wpłaty.

Istotnym zatem staje się znalezienie mechanizmów, które pozwolą na sprawne i korzystne dla obu stron rozwiązanie problemu.

Jeśli interesuje Cię ta tematyka i potrzebujesz wsparcia merytorycznego, czytaj dalej

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Podatki

Autorzy artykułu

Paweł Kaźmierczak

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania jest podatkiem od towarów i usług oraz procedury podatkowej.

Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj