Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

30.01.2017

1000 artykułów w Portalu „Prawo Dla Samorządu”

UWAGA: TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.
SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM.
drukuj mail Share

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Po 3 latach, 8 miesiącach i 17 dniach funkcjonowania Portalu „Prawo Dla Samorządu” opublikowaliśmy tysięczny artykuł autorstwa prawników Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu.

Artykuł dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Po  3 latach, 8 miesiącach i 17 dniach funkcjonowania Portalu „Prawo Dla Samorządu” opublikowaliśmy tysięczny artykuł autorstwa prawników Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu.

W dniu 13 maja 2013 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu postanowił zarejestrować czasopismo pod tytułem „Prawo Dla Samorządu” i wpisać je do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3103. Czasopismo zostało zarejestrowane jako dziennik wydawany w formie elektronicznej przez Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k. w Poznaniu. Redaktorem naczelnym czasopisma został p. Maciej Kiełbus – prawnik w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii.

Czasopismo zostało stworzone z myślą o osobach pełniących kierownicze funkcje w jednostkach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz w innych podmiotach komunalnych. Jego głównym celem od samego początku funkcjonowania było dzielenie się praktyczną wiedzą i doświadczeniem, które Autorzy artykułów zdobywali, realizując liczne projekty na rzecz podmiotów komunalnych. Jednocześnie portal miał dostarczać Czytelnikom najnowszych informacji o zmieniającym się prawie samorządowym w przystępnej i komunikatywnej formie, informując jednocześnie o najważniejszych orzeczeniach organów nadzoru, sądów administracyjnych oraz sądów powszechnych.

Czasopismo stawiało sobie za cel ułatwianie podejmowania decyzji samorządowcom poprzez dostarczenie im w jednym miejscu szeregu istotnych porad i wskazówek prawnych dotyczących ich codziennej pracy.

Po upływie 1358 dni od dnia rejestracji naszego czasopisma publikujemy w dniu dzisiejszym tysięczny (sic!) artykuł. Powyższy jubileuszowy artykuł skłania nas do podsumowania dotychczasowej działalności Portalu.

1000 opublikowanych artykułów to przede wszystkim sukces zespołu 54 Autorów, którzy na przestrzeni ostatnich blisko czterech lat byli twórcami lub współtwórcami poszczególnych opracowań. Wśród nich niekwestionowanym liderem jest Pan Mateusz Karciarz, który samodzielnie przygotował 198 artykułów, współpracując  jednocześnie przy powstaniu 54 kolejnych publikacji. Jednocześnie Pan Mateusz pełni nieformalną funkcję „zastępcy redaktora naczelnego”, odpowiadając za bieżące funkcjonowanie Portalu.

Wśród opublikowanych dotychczas artykułów 446 dotyczyło omówienia najnowszych orzeczeń organów nadzoru, sądów administracyjnych, sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. W przypadku 281 artykułów skupiliśmy się na kwestiach praktycznych, omawiających wybrane zagadnienia prawa samorządowego, związane z codziennym funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów komunalnych. Omówieniu zmieniających się przepisów, mających istotne znaczenie dla samorządowców, poświęciliśmy 273 artykuły.

Statystyki dotyczące funkcjonowania Portalu „Prawo Dla Samorządu” wskazują, iż od momentu jego powstania odnotował on blisko 1.300.000 odsłon dokonanych przez ponad 400.000 użytkowników z całej Polski.

Do 10 najczęściej czytanych artykułów należą:

 1. Michał Prętnicki, Od 28 lipca 2016r. rewolucja w prawie zamówień publicznych (13.500 odsłon);
 2. Weronika Hoffa, Kto może zostać członkiem rady nadzorczej spółki komunalnej? (12.100 odsłon);
 3. Dominik Goślicki, Natalia Łukasiewicz, Postępowanie egzekucyjne w administracji – nowe akty wykonawcze (11.600 odsłon);
 4. Anna Kudra, Centra wspólnej obsługi – szansą na optymalizację kosztów w samorządzie? (10.100 odsłon);
 5. Sylwia Jóźwik, Przekazanie nieruchomości gminie (10.000 odsłon);
 6. Karolina Wierzba, Wycinka drzew bez rewolucyjnych zmian? Nowy projekt ustawy nowelizacyjnej (9.900 odsłon);
 7. Maciej Kiełbus, Jak prawidłowo skonstruować podstawę prawną decyzji administracyjnej? (9.900 odsłon);
 8. Michał Prętnicki, Podwyższenie progu bagatelności do 30.000 euro – czy już niebawem? (8.400 odsłon);
 9. Michał Kostrzewa, Pre-współczynnik VAT zbliża się wolniejszymi krokami (7.500 odsłon);
 10. Adrian Misiejko, ZEAS a CUW – odpowiedzi Ministerstw (7.400 odsłon).

Artykuły publikowane w naszym Czasopiśmie wielokrotnie były cytowane w różnych innych opracowaniach, czego przykładem może być Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej (w artykule: Śmieci po 1 lutego. Czy mieszkańcy przestaną płacić za śmieci?), Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA (w artykule: MACIEJ KIEŁBUS: KOMUNIKAT MINISTERSTWA WPROWADZA W BŁĄD) czy Wikipedia (hasło dotyczące informacji publicznej). Artykuły opublikowane w naszym czasopiśmie coraz częściej powoływane są także w artykułach o charakterze eksperckim, jak w artykule K. Ślęzak Dodatek energetyczny jako środek zapobiegający wykluczeniu energetycznemu – próba oceny polskich rozwiązań prawnych w świetle dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/72/WE oraz 20.09/73/WE czy w Raporcie Instytutu Sobieskiego KRAJOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 2030

Tak duży sukces naszego czasopisma nie byłby możliwy, gdyby nie współpraca z licznymi Partnerami Portalu, do których należą:

 1. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych WOKiSS;
 2. Związek Miast Polskich;
 3. Związek Gmin Wiejskich RP;
 4. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski;
 5. Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego;
 6. Związek Gmin Lubelszczyzny;
 7. Związek Gmin Pomorskich;
 8. Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego;
 9. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami;
 10. Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA;
 11. Portal Komunalny PL;
 12. SOZOSFERA.

Nasze czasopismo od wielu lat aktywnie funkcjonuje w mediach społecznościowych, takich jak Facebook czy LinkedIn. Staramy się w ten sposób zapewnić możliwie najszerszy dostęp do naszych artykułów. Ten sam cel realizuje nasz newsletter, który raz w tygodniu przedstawia po jednym artykule z trzech kategorii (praktyka, wokanda, przepisy). Dodatkowo za jego pośrednictwem możemy informować o kluczowych wydarzeniach z udziałem naszych Autorów.

Mamy nadzieję, iż kolejne artykuły publikowane w naszym czasopiśmie spotkają się z równie dużym zainteresowaniem ze strony naszych Czytelników. Zespół Autorów współpracujących z Kancelarią Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu zamierza kontynuować przyjęty od samego początku plan działania i publikować co najmniej jeden artykuł w każdy dzień roboczy. Tematów do opisywania z całą pewnością nam nie zabraknie.

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj
DZIAŁY:
Inne

Autor artykułu

Maciej Kiełbus

Partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego

Więcej z Praktyki §

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj