Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymiStowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski od blisko 10 już lat, wspólnie z Partnerami, organizuje seminarium dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Podczas tych spotkań dyskutujemy na temat zmian w prawie odpadowym, sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, przygotowywanych przez wójta, burmistrza, czy prezydenta, a także roli organów nadzoru w procesie wykonywania przez JST zadań w tym obszarze. Nie inaczej będzie w tym roku.

Do współpracy zaprosiliśmy najlepszych ekspertów, którzy wprowadzą Państwa w tematykę seminarium oraz odpowiedzą na pojawiające się pytania. W pierwszej części spotkania przyjrzymy się najnowszemu orzecznictwu w kontekście nadzoru dotyczącego uchwał odpadowych, zamówień odpadowych oraz opłat za gospodarowanie odpadami, o czym opowiedzą mec. Maciej Kiełbus, mec. Konrad Różowicz i dr Paweł Grzybowski z ZIEMSKI&PARTNERS Kancelarii Prawnej Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k. W drugiej części seminarium skupimy się na zasadach opracowywania rocznego sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wymaganych poziomów w 2023 r., o czym opowiedzą przedstawiciele Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zapoznamy się również z rolą Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, jako organu nadzoru w procesie wykonywania przez JST zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnym.

 

Uczestnicy:

Do udziału w seminarium zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, pracowników urzędów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz przedstawicieli związków międzygminnych.

TERMIN: 14.02.2024, godz. 00:00

MIEJSCE: Sala konferencyjna Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu ul. Wieniawskiego 17/19 , Poznań

ORGANIZATOR:SGiWP

Maciej Kiełbus
Paweł Grzybowski
Konrad Różowicz

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj