Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Webinarium: Jaka jest maksymalna wysokość dochodu gminy z podatku od nieruchomości?Wydaje się, że uzyskanie przez gminę maksymalnego dochodu z podatku od nieruchomości raczej nie jest możliwe. Niejasne przepisy, rozbieżne interpretacje i nieustannie zmieniające się linie orzecznicze w zasadzie uniemożliwiają uzyskanie takiego efektu.

Powyższe pytanie można też zadać trochę inaczej: jaka jest różnica pomiędzy dochodem obiektywnie maksymalnym a dochodem uzyskanym? Określenie obszarów, z których „uciekają” wpływy z podatku od nieruchomości stanowi punkt wyjścia do zacierania różnic pomiędzy tymi wartościami.

Celem spotkania jest przedstawienie aktualnej praktyki w zakresie wymierzania podatku od nieruchomości w odniesieniu do konkretnych zagadnień (sytuacji). Założenie spotkania jest więc takie, aby uczestnicy mogli ustalić czy pobieranie podatku przez gminę następuje w optymalnej – z punktu widzenia interesu gminy – wysokości.

 

Zagadnienia:

 1. Potencjalne skutki wyroku TK z dnia 24.02.2021 r. (SK 39/19).
 2. Ile podatku należy pobrać od stacji paliw?
 3. Jak opodatkować samoobsługową myjnię samochodową – w całości czy w części?
 4. Podatek od gruntów zajętych na parkingi.
 5. Rozwój odnawialnych źródeł energii a podatek od nieruchomości – farmy fotowoltaiczne i wiatraki.
 6. Czy budynek może być jednocześnie budowlą?
 7. Jak opodatkować „balony” – ile podatku można pobrać od boisk balonowych i hal pneumatycznych (namiotowych)?
 8. Problematyka opodatkowania garaży blaszanych i wiat.
 9. Co podlega opodatkowaniu – środki trwałe czy obiekty budowlane?
 10. Jaki podatek pobrać w przypadku „nieruchomości energetycznych”?
 11. Likwidacja i wyburzenie obiektów budowlanych a zasady określenia wysokości podatku.

TERMIN: 01.06.2021, godz. 00:00

MIEJSCE: online , online

ORGANIZATOR:Związek Gmin Wiejskich RP


Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj