Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

VII Konferencja Zieleń PrzyulicznaCelem  konferencji Zieleń Przyuliczna jest  przedstawienie ciekawych wizji, nowych rozwiązań kształtowania i pielęgnacji zieleni przyulicznej w mieście. 

Wzorem poprzednich lat podczas konferencji zostaną przedstawione kierunki rozwoju i kształtowania zieleni przyulicznej w różnych miastach Polski, a zaproszeni praktycy na co dzień zajmujący się zielenią przyuliczną w mieście podzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą. 

Jednym z bardzo ciekawych punktów spotkania będzie drugiego dnia konferencji sesja plenerowa, w trakcie której zwiedzimy wybrane tereny zieleni przyulicznej Warszawy.

Tematyka referatów: 

 • inwestycje w zieleń przyuliczną – napotykane zagadnienia
 • drzewa a pasie drogowym – aspekty prawne
 • technologie, rozwiązania projektowe w dokumentacjach i realizacjach
 • CASE STUDY – przegląd projektów i realizacji z punktu widzenia projektanta
 • metody antykompresyjne  na przykładach – możliwości czy wyzwania?
 • ogrody deszczowe
 • parki kieszonkowe 
 • gatunki inwazyjne w mieście – za czy przeciw
 • zarządzanie ryzykiem wokół drzew przyulicznych
 • sprawdzone drzewa do inwestycji przy ulicach
 • wyjazd terenowy 

DATA ROZPOCZĘCIA: 12.06.2023, godz. 00:00

DATA ZAKOŃCZENIA: 13.06.2023, godz. 00:00

MIEJSCE: Hotel Felix , Warszawa

ORGANIZATOR:Dendros – konferencje i szkolenia


Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj