Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Szkolenie: Pierwsze doświadczenia związane ze stosowaniem nowego Prawa zamówień publicznych – szkolenie dla działów merytorycznych.Informujemy, że  16 listopada br. (wtorek) w godz. 9.30–14.30 organizujemy szkolenie online (w aplikacji Microsoft Teams) pn. Pierwsze doświadczenia związane ze stosowaniem nowego Prawa zamówień publicznych – szkolenie dla działów merytorycznych.

W trakcie szkolenia zostaną poruszone zagadnienia związane z procesem przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji zamówienia – kluczowe z perspektywy wydziałów merytorycznych. 

Szkolenie poprowadzi p. Konrad Różowicz – prawnik specjalizujący się w prawie cywilnym materialnym oraz gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Posiada także doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz organami kontroli, w szczególności Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza dostępnego tutaj w terminie do 15 listopada br. (poniedziałek). Z uwagi na limit uczestników, uprzejmie prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z danego urzędu. Udział większej liczby osób z danej jst będzie możliwy jedynie w przypadku wolnych miejsc. O udziale w szkoleniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli jst członkowskich Związku i udział w nim jest dla nich nieodpłatny.

Osoba do kontaktu w biurze Związku: Agata Motyl, adres e-mail: amotyl@silesia.org.pl, tel. 032 251 10 21, 032 609 03 62.

TERMIN: 16.11.2021, godz. 00:00

MIEJSCE: online , online

ORGANIZATOR:Śląski Związek Gmin i Powiatów

Konrad Różowicz

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj