Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

SEMINARIUM: Rejestr umów – nowy obowiązek JST15 listopada 2021 r. opublikowano ustawę o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza m.in. zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczące wprowadzenia rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych. Przepisy dotyczące obowiązku prowadzenia rejestru umów wejdą w życie 1 lipca 2022 r.

 

Mając to na uwadze oraz chcąc przygotować wielkopolskie samorządy lokalne do realizacji powyższego obowiązku, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k. zapraszają na seminarium, podczas którego mec. Konrad Różowicz z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k., w sposób kompleksowy omówi nowe przepisy, standardy i wymogi w zakresie prowadzenia tzw. rejestru umów, w tym poszczególnych reguł wprowadzania umów do rejestru.

 

Uczestnicy:

Do udziału w seminarium zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, sekretarzy oraz pracowników, którzy będą odpowiedzialnych za zamieszczanie informacji o umowach w rejestrze umów.

 

Koszt udziału w spotkaniu dla członków SGiPW wynosi 150 zł, dla pozostałych JST – 220 zł. Aby wziąć udział w wydarzeniu konieczna jest rejestracja za pomocą formularza on-line: https://forms.gle/hrLEiSKZxtmRYjs2A, w terminie do 23 maja 2022 r.

 

TERMIN: 27.05.2022, godz. 00:00

MIEJSCE: Sala konferencyjna Hotelu DeSilva w Poznaniu, ul. Piekary 5 , Poznań

ORGANIZATOR:SGiPW

Konrad Różowicz

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj