Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Seminarium pt. "Kontrole i sankcje w gospodarce odpadami po zmianach przepisów - bieżąca praktyka organów kontrolnych"W ostatnim roku wprowadzono wiele zmian prawnych w zakresie kontroli i sankcji podmiotów zajmujących się zarówno odbiorem, magazynowaniem jak i składowaniem odpadów. Przepisy te zaczynają już działać w praktyce i stwarzać bardzo dużo problemów podmiotom z sektora.
 
Zapraszamy na praktyczne seminarium omawiające nowe przepisy i na przykładach pokazujące jak bronić się przed bardzo dotkliwymi sankcjami ze strony organów kontrolnych.
 
Główne zagadnienia:

 • Kontrole Inspekcji Ochrony Środowiska a Prawo Przedsiębiorców (przebieg kontroli, współpraca Inspekcji Ochrony Środowiska z innymi organami i służbami)
 • Czynności po zakończeniu kontroli
 • Przepisy sankcyjne dotyczące kontroli prowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska
 • Zasady nakładania i wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych – bieżąca praktyka organów – jak się bronić przed takimi karami?
 • Mediacja w postępowaniu w przedmiocie kary
 • Okoliczności, które mogą uwolnić od odpowiedzialności lub wpłynąć na wymiar kary
 • Z jakimi wnioskami można wystąpić do organu?
 • Środki odwoławcze i sądowo-administracyjna kontrola nakładania
   i wymierzania administracyjnych kar pieniężnych

 
Seminarium prowadzą:

 • Maciej Kiełbus - wspólnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu
 • Joanna Kostrzewska - radca prawny w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu
 • Edyta Wielańczyk-Grzelak - radca prawny w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu

TERMIN: 03.12.2019, godz. 00:00

MIEJSCE: Centrum Konferencyjne Golden Floor, Aleje Jerozolimskie 123 A , Warszawa

ORGANIZATOR:Hallmark Events


Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj