Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

SEMINARIUM: Inwestycje samorządowe w dobie inflacji i rosnących kosztówSEMINARIUM: Inwestycje samorządowe w dobie inflacji i rosnących kosztów

Data: 25-08-2022

Termin: 16 września 2022 r., godz. 10:00

 

Miejsce: sala konferencyjna Hotelu DeSilva, ul. Piekary 5 w Poznaniu

 

Tematyka:

Dynamizm gospodarki oraz duża zmienność warunków realizacji kontraktów generuje dodatkowe ryzyka, które uwzględniają wykonawcy kontraktów publicznych. Następuje to zarówno na etapie sporządzania oferty, w tym jej kalkulacji, jak i na etapie realizowania umowy, czego konsekwencją jest kierowanie wniosków o zmianę umów. Pomimo tego, że Prezes UZP zaktualizował swoje opinie w zakresie dopuszczalności zmian umowy, a Prokuratoria Generalna RP wydawała rekomendacje, to jednak proces waloryzacji kontraktów – zarówno na podstawie klauzul waloryzacyjnych lub adaptacyjnych, jak i w oparciu o regulacje ustawowe, wielokrotnie stwarza problemy, w szczególności w przypadku kontraktów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

 

Biorąc to pod uwagę Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners zapraszają na seminarium, podczas którego mec. Konrad Różowicz, partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners omówi najczęściej pojawiające się problemy z realizacją kontraktów publicznych i zmianami umów na inwestycje realizowane w ramach dofinansowania z programu “Polski Ład”, czy dofinansowanych ze środków unijnych. Wskaże przykłady rozwiązań oraz zarekomenduje kierunki działań.

 

Uczestnicy:

Do udziału w seminarium zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, skarbników oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z zamówieniami publicznymi, inwestycjami dofinansowanymi ze środków zewnętrznych itp.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu wynosi 150 zł/os dla JST członkowskich w SGiPW oraz 220 zł/os dla pozostałych uczestników. Aby wziąć udział w wydarzeniu konieczna jest rejestracja za pomocą formularza on-line: https://forms.gle/nUwkvLpFBc7cZobA6, w terminie do 14 września 2022 r.

 

TERMIN: 16.09.2022, godz. 00:00

MIEJSCE: sala konferencyjna Hotelu DeSilva, ul. Piekary 5 w Poznaniu , Poznań

ORGANIZATOR:SGiPW

Konrad Różowicz

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj