Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Seminarium dla członków Lubuskiego Forum WodociągowegoZapraszamy członków Lubuskiego Forum Wodociągowego na szkolenie w dniu 16 marca 2020 r.

W roli prelegentów wystąpią: Pan Maciej Kiełbus, Pan Konrad Różowicz oraz mec. Joanna Kostrzewska.

Program spotkania:


9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników szkolenia wraz z poczęstunkiem
10.00 – 11.30 Wykład I – Najnowsze zmiany w prawie odpadowym a działalność przedsiębiorstw wodociągowo –
kanalizacyjnych
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 12.45 Wykład II – Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne jako element stosowania zamówień inhouse
w gminie
12.45 – 13.00 Przerwa kawowa
13.00 – 14.00 Wykład III – Nowe prawo zamówień publicznych w kontekście działalności przedsiębiorstw
wodociągowo – kanalizacyjnych
14.00 – 14.15 Przerwa kawowa
14.15 – 15.00 Dyskusja podsumowująca
 

TERMIN: 16.03.2020, godz. 00:00

MIEJSCE: Zielona Góra , Zielona Góra

ORGANIZATOR:Lubuskie Forum Wodociągowe

Maciej Kiełbus
Michał Kostrzewa
Konrad Różowicz

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj