Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Seminarium - Problematyka sankcji za działalność bez pozwoleń wodnoprawnych, a także z ich naruszeniemPodczas szkolenia szczególna uwaga zostanie zwrócona na to, że opłata podwyższona wypełnia kodeksową definicję sankcji administracyjnej, a zatem do opłaty podwyższonej, unormowanej w Prawie wodnym, zastosowanie znajdą instrumenty działu IV A kodeksu postępowania administracyjnego. Wykładowczynie omówią reżimy przepisów stosowanych do opłat i kar, zwłaszcza odpowiednie zastosowanie przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie opłat podwyższonych.

Atutem szkolenia będzie liczne odwołanie do przykładów z orzecznictwa i praktyki, gdyż przedsiębiorstwa często kwestionują odpowiedzialność administracyjną co do zasady oraz co do wysokości kary. Przedstawione zostaną najczęściej pojawiające się okoliczności zmierzające do uwolnienia od odpowiedzialności sankcyjnej, takie jak np.:

 • zwiększona i trudna do przewidzenia ilość opadów atmosferycznych, zaprzestanie naruszenia prawa, bowiem podmiot otrzymał kolejne pozwolenie wodnoprawne;
 • niewielkie przekroczenie ilości odprowadzonych ścieków od dopuszczalnego limitu;
 • najczęściej popełniane przez podmioty błędy na etapie złożenia wniosku o pozwolenie wodnoprawne, wpływ tych błędów np. omyłek rachunkowych w operatach wodnoprawnych na ryzyko sankcyjne;
 • brak wpływu podmiotów odpowiedzialnych na ilość ścieków odprowadzanych w danym okresie.

TERMIN: 30.11.2021, godz. 00:00

MIEJSCE: online , online

ORGANIZATOR:Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Joanna Kostrzewska
Lucyna Staniszewska

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj