Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Prawo w HR i kadrach: Dokumentacja pracownicza – zasady prowadzenia i archiwizacjiPrawo w HR to cykl spotkań on-line poświęcony prawie pracy, w tym m.in. zagadnieniom wartym uwagi z perspektywy pracodawcy (działów HR, kadr) i pracowników, zmianom przepisów czy najczęściej pojawiającym się problemom.

Zapraszamy ponownie w Nowym Roku – pierwsze spotkanie w 2024 r. odbędzie się 29 lutego 2024 r. Kolejne spotkania online poświęcone zagadnieniom dotyczącym prawa pracy zaplanowaliśmy na:

 • 21 marca 2024 r.
 • 25 kwietnia 2024 r.
 • 23 maja 2024 r.
 • 20 czerwca 2024 r.

Podczas pierwszego ze spotkań (29 lutego 2024 r.) Dokumentacja pracownicza – zasady prowadzenia i archiwizacji mec. Anna Przygocka opowie o zmienionych w 2023 r. przepisach regulujących kwestie dokumentacji pracowniczej oraz o obowiązujących zasadach prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Dzięki najbliższemu webinarowi dowiesz się:

 • jakie nastąpiły zmiany w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej w związku ze zmianami kodeksu pracy w 2023 r.
 • czy w aktach osobowych pracodawca powinien przechowywać informację o przyznanej pracownikowi premii?
 • jak długo pracodawca powinien przechowywać dokumentację pracowniczą?
 • w jakiej formie pracodawca powinien wydać dokumentację pracowniczą?
 • jaką karę może otrzymać pracodawca nieprowadzący dokumentacji pracowniczej

Dla kogo?
Webinary kierowane są do pracowników – działów HR i kadr, pracodawców oraz pracowników.

TERMIN: 29.02.2024, godz. 00:00

MIEJSCE: , online

ORGANIZATOR:Ziemski Doradztwo


Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj