Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Planowanie przestrzenne po nowemu.7 lipca 2023 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innych ustaw. W jej efekcie modyfikacji uległo aż 50 innych ustaw. 20 września ub.r. Związek zorganizował pierwszy webinar z cyklu spotkań, podczas którego został przedstawiony zakres nowych przepisów oraz obowiązki, jakie nakłada na samorządy nowe prawo.

Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu online, które pozwoli zgłębić tematykę planowania przestrzennego i polityki rozwoju.

Webinar odbędzie się 15 lutego o godz. 12.00.

W pierwszej części spotkania Marcin Turzyński, ekspert Związku Miast Polskich przedstawi zagadnienia integracji planowania przestrzennego i strategicznego oraz elementy wymiaru przestrzennego strategii rozwoju. Następnie przejdziemy do analizy Planu Ogólnego zgodnie z aktualnymi aktami wykonawczymi.

W kolejnej części spotkania poruszymy aspekty prawne i konsekwencje dla samorządów związane z wywołaniem planu ogólnego oraz uchwalaniem planów miejscowych zgodnie z art. 27a UPZP , które zaprezentuje Edyta Wielańczyk-Grzelak z kancelarii prawnej z ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k.

W końcowej części webinarium zaprosimy Państwa do dyskusji oraz sesji pytań i odpowiedzi. Przekażemy także prezentację oraz zaproszenie na kolejne szkolenia uszczegóławiające podjęte zagadnienia.

Do udziału szczególnie zapraszamy:

 • kierowników i pracowników wydziałów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne oraz politykę rozwoju,
 • radnych gminnych odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji związanych z planowaniem przestrzennym i rozwojem,
 • wszystkich zainteresowanych planowaniem przestrzennym i rozwojem lokalnym.

Zapraszamy do rejestracji!

Rejestracja: : https://zwiazekmiastpolskich.clickmeeting.com/planowanie-przestrzenne-po-nowemu-2/register

TERMIN: 15.02.2024, godz. 00:00

MIEJSCE: , online

Edyta Wielańczyk-Grzelak

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj