Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Ogólnopolska konferencja ODPADY W GMINIE 2022To pierwsza odsłona tej inicjatywy, niejako połączeni naszych dwóch dotychczasowych konferencji: „Poziomy odzysku i recyklingu” oraz „PSZOK – organizacja i efektywne funkcjonowanie”. Na miejsce tego spotkania wybraliśmy Wybrzeże, a konkretnie Miasto Gdynia.

Wykłady będą skupiały się wokół tematów jak efektywnie prowadzić gospodarkę odpadami w gminie/regionie. Osiągnięcie wymaganych prawem poziomów recyklingu, funkcjonowanie PSZOK-ów, ustalanie wysokości opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, efektywne działanie sortowni i modernizacja takich obiektów, finansowanie gospodarki odpadami, zastosowanie in-house, to tylko niektóre tematy poruszane podczas dwudniowej konferencji. Dopełnieniem wydarzenia będzie możliwość zwiedzenia PSZOK-u – EKOFABRYKI w Wejherowie oraz zmodernizowanej sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku. Do grona prelegentów zaprosiliśmy ekspertów z branży gospodarki odpadami, w tym przedstawicieli nauki, gmin, zakładów gospodarki odpadami.

Wybrana tematyka:

 • wzrost kosztów zagospodarowania odpadów oraz stawki opłaty za odpady
 • systemy gospodarki odpadami – przegląd w kraju
 • wprowadzenie ROP oraz systemu kaucyjnego  i jej znaczenia dla gmin oraz sortowni odpadów
 • rola PSZOK w systemie
 • korzyści wynikające ze współdziałania w związku w systemie gospodarki odpadami
 • współpraca samorządu z zakładem receptą na sukces w regionalnej gospodarce odpadami
 • możliwości pozyskiwania dofinasowania
 • poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych
 • modernizacja sortowni odpadów.

DATA ROZPOCZĘCIA: 07.09.2022, godz. 00:00

DATA ZAKOŃCZENIA: 08.09.2022, godz. 00:00

MIEJSCE: Gdynia, Hotel Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront , Gdynia, Wejherowo, Gdańsk

ORGANIZATOR:EKORUM

Maciej Kiełbus

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj