Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Kontrakty publiczne na zadania infrastrukturalne: jak je uzyskać i na nich zarobić?Szanowni Państwo,

umowy w sprawie zamówień publicznych przesiąknięte są swoistymi pierwiastkami. Jak wskazano w Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych, jednym z takich pierwiastków jest mocne nakierowanie kontraktów na ochronę interesu publicznego oraz interesu zamawiających. Wskazana swoistość, pomimo że w pełni zrozumiała, może negatywnie wpływać na efektywność ekonomiczną oraz zarządczą kontraktu.

O tym, na co zwrócić uwagę rozważając ubieganie się o zamówienie publiczne i jak zabezpieczyć swój interes w toku realizacji zamówienia opowie Konrad Różowicz – Partner kierujący Działem Prawa Zamówień Publicznych w Kancelarii Ziemski & Partners w Poznaniu. Szkolenie może zainteresować przede wszystkim przedstawicieli branży budowlanej, biur projektowych, inżynierskich i architektów, a także innych uczestników sektora infrastruktury.

Szkolenie obejmie m.in. następujące obszary:

 • Błędy i omyłki w opisie przedmiotu zamówienia
 • Rozkład obowiązków i ryzyk kontraktowych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą
 • Ocena stopnia elastyczności przedmiotowej kontraktu
 • Stopień elastyczności finansowej kontraktów
 • Klauzule kar umownych w KIO

TERMIN: 09.05.2023, godz. 00:00

MIEJSCE: , online

ORGANIZATOR:TOR Akademia

Konrad Różowicz

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj