Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Konferencja Zamówienia Publiczne w Gospodarce Odpadami - III edycjaRok 2021 przynosi wyzwania związane ze zmianami w prawie odpadowym, a także z wejściem w życie nowych regulacji w obszarze zamówień publicznych. Zmiany te mają szczególne znaczenie dla gmin, spółek komunalnych oraz firm z branży odpadowej.

Trzecia edycja konferencji poświęconej zamówieniom publicznym w gospodarce odpadami komunalnymi ma na celu omówienie relacji między prawem odpadowym a prawem zamówień publicznych oraz przeanalizowanie kluczowych aspektów realizacji zadań z punktu widzenia obu stron postępowania.

Wśród poruszonych tematów znajdą się kwestie związane m.in. z: wpływem decyzji rady gmin na postępowania zamówieniowe, przygotowaniem specyfikacji warunków zamówienia na gruncie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, zapisami dotyczącymi konsorcjów, odbiorem odpadów z nieruchomości niezamieszkałych czy zamówieniami in-house.

Konferencja przygotowana jest z myślą o:

 

 • przedstawicielach spółek komunalnych, celowych związków międzygminnych – m.in. zakładów oczyszczania, przedsiębiorstw gospodarowania odpadami
 • podmiotach prywatnych działających w branży odpadowej
 • przedstawicielach urzędów gmin i miast, organów uchwałodawczych, kierownictwa urzędów

TERMIN: 14.09.2021, godz. 00:00

MIEJSCE: online , online

ORGANIZATOR:Przetargi Publiczne Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners


Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj