Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

II KRAJOWY KONGRES FORÓW SKARBNIKÓWIII KRAJOWY KONGRES FORÓW SKARBNIKÓW JUŻ 14–15 MAJA 2020 ROKU W WARSZAWIE

Z przyjemnością informujemy, że III Krajowy Kongres Forów Skarbników odbędzie się już 14–15 maja 2020 roku w Warszawie.

Krajowy Kongres Forów Skarbników to nie tylko wymiana doświadczeń i integracja środowiska zawodowego, ale również przestrzeń do dyskusji wokół aktualnych problemów i wyzwań stojących przed skarbnikami. Kongres organizuje Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w porozumieniu z Krajową Radą Forów Skarbników, która została powołana w 2018 r. w celu reprezentacji środowiska skarbników i wzmocnienia ich głosu w debatach istotnych dla przyszłości samorządu terytorialnego w Polsce. Ważną częścią Kongresu jest dyskusja na temat roli, statusu i zakresu kompetencji skarbnika JST. Kongres Forów Skarbników ma charakter ogólnopolski i otwarty.

W roli prelegentów wystąpią: mec. Michał Kostrzewa, dr Paweł Grzybowski oraz doradca podatkowy Paweł Kaźmierczak.

DATA ROZPOCZĘCIA: 14.05.2020, godz. 00:00

DATA ZAKOŃCZENIA: 15.05.2020, godz. 00:00

MIEJSCE: Już wkrótce... , Warszawa

ORGANIZATOR:FRDL


Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj