Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

II edycja Konferencji "Zamówienia Publiczne w Gospodarce Odpadami Komunalnymi"Zapraszamy serdecznie na II edycję konferencji pt. Zamówienia publiczne w gospodarce odpadami, podczas której zostaną omówione zagadnienia związane z udzielaniem zamówień publicznych w gospodarce odpadami, jak i z realizacją umów na odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

ℹ Problematyka zostanie przedstawiona na podstawie wniosków płynących z orzecznictwa i z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (uucpg).

✔ W szczególności przybliżone zostaną kwestie dotyczące:
- wpływu decyzji gmin na zamówienia publiczne,
- nowych wymogów dotyczących umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- zniesienia rozliczenia ryczałtowego w umowach na odbiór odpadów komunalnych,
- modyfikacji i waloryzacji umów,
- kar umownych oraz zamówień in-house w branży odpadowej.

▶ Szczegółowe informację znajdują się na stronie:

TERMIN: 23.09.2020, godz. 00:00

MIEJSCE: Hotel Golden Floor lub online , Online + Warszawa

ORGANIZATOR:Przetargi Publiczne oraz Dr Krystian Ziemski&Partners


Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj