Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Forum Skarbników ZGWLZapraszamy na Forum Skarbników zapewniające doskonałą okazję do zgłębienia aktualnych wyzwań i rozwiązań w zarządzaniu finansami publicznymi.

Głównym punktem programu jest szkolenie przygotowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, skupiające się na zobowiązaniach i sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST), z uwzględnieniem najnowszych analiz budżetów i uchwał. Szkolenie to adresuje kluczowe zagadnienia, takie jak:

 • Najczęściej występujące nieprawidłowości w działalności nadzorczej w 2023 roku,
 • Zasady wykonywania budżetu i aktualizacje uchwał budżetowych,
 • Sprawozdawczość budżetowa i operacje finansowe,
 • Zaciąganie zobowiązań zaliczanych do długu publicznego i ocena sytuacji finansowej JST.

Program forum obejmuje również:

 • Rozliczenie podatków VAT z perspektywy Skarbnika Gminy,
 • Efektywne zarządzanie zespołem,
 • Finansowanie zadań gminnych – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość,
 • Podatek od nieruchomości – aktualne wyzwania i rozwiązania.

To unikalna okazja do wymiany doświadczeń, zdobycia wiedzy eksperckiej oraz nawiązania wartościowych kontaktów.  Formularz zgłoszeniowy dostępny dla członków ZGWL.

DATA ROZPOCZĘCIA: 11.03.2024, godz. 00:00

DATA ZAKOŃCZENIA: 12.03.2024, godz. 00:00

MIEJSCE: Hotel Woiński Spa , Lubniewice

ORGANIZATOR:Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego

Paweł Grzybowski

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj