Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.2017-09-04   |

UWAGA: Redaktorzy portalu Prawo Dla Samorządu autorami e-booka dotyczącego uchwał reklamowych - pobierz

2017-04-25   |

UWAGA: Redaktorzy portalu Prawo Dla Samorządu autorami książki dotyczącej Konsolidacji rozliczeń VAT w JST - pobierz

2017-01-01   |

UWAGA: Redaktorzy portalu Prawo Dla Samorządu autorami książki dotyczącej samorządowych centrów usług wspólnych (CUW) - pobierz

Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

20.04.2018 RZECZNIK TSUE: Gmina odliczy VAT od inwestycji służącej początkowo tylko do ...

RZECZNIK TSUE: Gmina odliczy VAT od inwestycji służącej początkowo tylko do celów publicznych.

20.04.2018 Czy organy muszą kserować akta dla stron postępowania?

Czy organy muszą kserować akta dla stron postępowania?

19.04.2018 Najem mieszkań firmie nie jest zwolniony z VAT

Najem mieszkań firmie nie jest zwolniony z VAT

Przepisy§

Więcej z przepisów

Wokanda§

Więcej z wokandy

Praktyka§

Więcej z praktyki

Zmiany w prawie

 • 20.04.2018   |   Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego teks...

 • 20.04.2018   |   Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie...

 • 20.04.2018   |   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie celów specjalnych przeznac...

 • 20.04.2018   |   Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego teks...

 • 20.04.2018   |   Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego teks...

Więcej zmian w prawie

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń