Doradztwo prawne dotyczące budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

W czym możemy Ci pomóc?

Pomożemy wybrać optymalną pod względem prawnym formę budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Uwzględnimy przy tym Twoją specyfikę i pokażemy jak wdrożyć wybrane rozwiązanie.

Pomożemy w przeprowadzeniu niezbędnych procedur prawnych, dbając jednocześnie o możliwie najpełniejsze zabezpieczenie interesów prawnych gminy / związku.

Pomożemy zmienić wojewódzkie plany gospodarki odpadami komunalnymi oraz uchwały wykonawcze do WPGO w zakresie wpisania / zmiany statutu instalacji.

Dlaczego warto?

  • Otrzymasz analizę prawną możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia, uwzględniającą aspekty administracyjnoprawne, podatkowe oraz możliwe do zastosowania tryby konkurencyjne (np. zamówienia publiczne, ppp itp.).
  • Uzyskasz optymalne rozwiązanie dotyczące formy prawnej budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Jesteś zainteresowany?

Maciej
Kiełbus

TEL 601 832 287
Wyślij e-mail

Potrzebuejsz wsparcia prawnego?


Nadawcą i administratorem bazy jest Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna. Ziemski&Partners