Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

XXXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RPPrzewodniczący Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP) zaprasza do udziału w XXXVII Zgromadzeniu Ogólnym Związku. Zgromadzenie Ogólne odbędzie się w Warszawie, w dniach 15-16 maja 2023 r., w Arche Hotel Krakowska.

Początek Zgromadzenia zaplanowano na 15 maja br.na godz. 13:00. Jednocześnie, zgodnie ze Statutem Związku, w przypadku braku quorum, drugi termin rozpoczęcia Zgromadzenia wyznaczony został tego samego dnia na godz. 13:30. Miejscem, w którym odbędzie się Zgromadzenie Ogólne będzie Arche Hotel Krakowska (Al. Krakowska 237, 02-180 Warszawa).

W trakcie Zgromadzenia Ogólnego przewidziano m.in. przedstawienie kilku sprawozdań, w tym Sprawozdania Zarządu ZGWRP z działalności Związku i Zarządu w 2022 roku, Sprawozdania finansowego Związku za 2022 rok i Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022 rok. W planach jest także podjęcie kilku ważnych uchwał oraz przyjęcie projektu budżetu Związku na 2023 rok.

Ponadto w programie Zgromadzenia przewidziano także debaty merytoryczne z udziałem m.in. przedstawicieli strony rządowej (w tym Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Klimatu i Środowiska). Obejmują one takie tematy, jak założenia do nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stan gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach i zielona ewolucja na wsi

Na drugi dzień Zgromadzenia Ogólnego zaplanowano warsztaty organizowane przez partnerów ZGWRP. W ich trakcie prawnicy z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners, omówią szereg zagadnień związanych ze współpracą międzygminną w aspekcie ustrojowym i zamówieniowym. Przedmiotem ich wystąpienia będzie także podatek od nieruchomości w świetle najnowszego orzecznictwa.

Drugi dzień obrad zakończy wystąpienie przedstawiciela, firmy Ekorum, które poświęcone będzie „Skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w gospodarce odpadami i ochronie środowiska”.

DATA ROZPOCZĘCIA: 15.05.2023, godz. 00:00

DATA ZAKOŃCZENIA: 16.05.2023, godz. 00:00

MIEJSCE: Arche Hotel , Warszawa


Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj