Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

XII Ogólnopolska Konferencja pt.: „System gospodarki odpadami w dobie realizacji modelu gospodarki obiegu zamkniętego?”Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa do udziału w konferencji organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.  w Krakowie.

Konferencja odbędzie się w dniach 30  Stycznia – 1 lutego 2020r.  w Hotelu QUBUS w Krakowie.

Tematem przewodnim konferencji będą zagadnienia poświęcone systemowi gospodarki odpadami w Polsce i perspektywom rozwoju branży. Przedstawimy uczestnikom doświadczenia krajowe oraz naszych  partnerów z krajów Unii Europejskiej, a także zaprezentujemy najnowsze zmiany prawne i systemowe w gospodarce odpadami. Podczas dwunastej edycji krakowskiej konferencji pragniemy wykazać jakie powiązania istnieją pomiędzy poszczególnymi branżami działalności w gospodarce komunalnej, gdyż  w naszej opinii jest to jeden z głównych nurtów efektywnego zrównoważonego rozwoju państw, przedsiębiorstw i społeczności lokalnych.

W roli prelegentów wystąpią m.in.: Pan Maciej Kiełbus oraz Pan Konrad Różowicz.

Sczegółowy program w załączeniu.

DATA ROZPOCZĘCIA: 30.01.2020, godz. 00:00

DATA ZAKOŃCZENIA: 01.02.2020, godz. 00:00

MIEJSCE: Hotel QUBUS , Kraków

ORGANIZATOR:KIGO

Maciej Kiełbus
Konrad Różowicz

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj