Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wyszukiwanie zaawansowane

dział

 • Wszystkie
 • Gospodarka komunalna
 • Podatki
 • Finanse publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo cywilne
 • Nieruchomości
 • Procedury administracyjne
 • Ustrój
 • Inne

kategoria

 • Wszystkie
 • Przepisy
 • Wokanda
 • Praktyka

Czas:

od

do

autor

 • Wszyscy
 • Adamczyk Adrianna
 • Bojda Borys
 • Czajka Dagmara
 • Drapiński Krzysztof
 • Dudziak Katarzyna
 • Frankiewicz Julia
 • Fręś Justyna
 • Gad Anna
 • Goślicki Dominik
 • Gryciuk Grzegorz
 • Grzelak Kinga
 • Grzybowski Paweł
 • Kierski Paweł
 • Kiełbus Maciej
 • Kostrzewa Michał
 • Kostrzewska Joanna
 • Kołodziejczak Piotr
 • Kuderski Jędrzej
 • Kudra-Ostrowska Anna
 • Kurnatowska Magdalena
 • Kurzawska Aleksandra
 • Lecyk Zuzanna
 • Legat Agata
 • Lewandowska Katarzyna
 • Lorych Marta
 • Misiejko Adrian
 • Piekarska Karolina
 • Przygocka Anna
 • Rozczyński Beniamin
 • Różowicz Konrad
 • Sobczak Piotr
 • Stachura Maciej
 • Staniszewska Lucyna
 • Szefler Urszula
 • Tomkowiak Agnieszka
 • Wielańczyk-Grzelak Edyta
 • Wilczyńska Magdalena
 • Winiarski Jan
 • Wundziński Karol
 • Ziemski Krystian
 • Łagodziński Kacper
 • Łukaszyk Maciej

Szukaj
Wyczyść formularz
Zmień kryteria wyszukiwania
§

Konstytucyjność „sztywnego” mechanizmu wymierzenia sankcji pieniężnych

Trybunał Konstytucyjny ocenił zgodność z Konstytuc...

Autorzy: Joanna Kostrzewska
Dagmara Czajka

Data publikacji: 05.04.2023

Kategoria: Wokanda

Konstytucyjność „sztywnego” mechanizmu wymierzenia sankcji pieniężnych
§

Rozporządzenie MBP a wymagania dla magazynowania odpadów

Rozporządzenie MBP i Rozporządzenie w sprawie wym...

Autor: Dagmara Czajka

Data publikacji: 03.04.2023

Kategoria: Przepisy

Rozporządzenie MBP a wymagania dla magazynowania odpadów
§

Drogi wewnętrzne między użytkami rolnymi a podatek od nieruchomości

Teza wyroku NSA: Grunty służące wewnętrznej komuni...

Autor: Katarzyna Lewandowska

Data publikacji: 31.03.2023

Kategoria: Wokanda

Drogi wewnętrzne między użytkami rolnymi a podatek od nieruchomości
§

Organizacja ekologiczna w postępowaniu o pozwolenie zintegrowane

Organizacja ekologiczna posiada szereg uprawnień w...

Autor: Dagmara Czajka

Data publikacji: 29.03.2023

Kategoria: Przepisy

Organizacja ekologiczna w postępowaniu o pozwolenie zintegrowane
§

Sołectwo nową jednostką samorządu terytorialnego?

Z założeń projektu ustawy o sołtysach i radach soł...

Autor: Adrian Misiejko

Data publikacji: 27.03.2023

Kategoria: Przepisy

Sołectwo nową jednostką samorządu terytorialnego?
§

Usuwanie odpadów cz. V - odpowiedzialność solidarna posiadaczy odpadów

Ustawa o odpadach przewiduje, że za wykonanie obow...

Autorzy: Dagmara Czajka
Magdalena Kurnatowska

Data publikacji: 24.03.2023

Kategoria: Przepisy

Usuwanie odpadów cz. V - odpowiedzialność solidarna posiadaczy odpadów
§

Czy ekrany akustyczne to budowle opodatkowane podatkiem od nieruchomości?

Sposób opodatkowania ekranów akustycznych budzi po...

Autor: Katarzyna Lewandowska

Data publikacji: 22.03.2023

Kategoria: Wokanda

Czy ekrany akustyczne to budowle opodatkowane podatkiem od nieruchomości?
§

5, 10, 15, a może 50 metrów - jak szeroki powinien być pas zieleni izolacyjnej w planie miejscowym?

W praktyce urbanistycznej przy sporządzaniu planów...

Autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Data publikacji: 20.03.2023

Kategoria: Praktyka

5, 10, 15, a może 50 metrów - jak szeroki powinien być pas zieleni izolacyjnej w planie miejscowym?
§

Rada nie może dowolnie pozbawiać statusu drogi publicznej

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego ewentua...

Autor: Adrian Misiejko

Data publikacji: 17.03.2023

Kategoria: Wokanda

Rada nie może dowolnie pozbawiać statusu drogi publicznej
§

Wpis w rejestrze działalności regulowanej jako warunek udziału w postępowaniu - czy wykonawca musi go posiadać na moment złożenia oferty?

W trakcie postępowań o udzielenie zamówienia publi...

Autor: Krzysztof Drapiński

Data publikacji: 15.03.2023

Kategoria: Przepisy

Wpis w rejestrze działalności regulowanej jako warunek udziału w postępowaniu - czy wykonawca musi go posiadać na moment złożenia oferty?
§

Umowa urbanistyczna w nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Opracowywany przez rząd projekt ustawy o planowani...

Autor: Piotr Kołodziejczak

Data publikacji: 13.03.2023

Kategoria: Praktyka

Umowa urbanistyczna w nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
§

Usuwanie odpadów cz. IV - zwrot kosztów wykonania zastępczego

Wykonanie przez organ egzekucyjny obowiązku usunię...

Autorzy: Dagmara Czajka
Magdalena Kurnatowska

Data publikacji: 10.03.2023

Kategoria: Przepisy

Usuwanie odpadów cz. IV - zwrot kosztów wykonania zastępczego
§

Czy komisja rewizyjna może kontrolować spółki prawa handlowego, których udziałowcem jest gmina?

Sądy administracyjne niejednolicie podchodzą do za...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Karol Wundziński

Data publikacji: 08.03.2023

Kategoria: Wokanda

Czy komisja rewizyjna może kontrolować spółki prawa handlowego, których udziałowcem jest gmina?
§

Umowa zlecenia - płatnikiem PIT gmina czy jednostka organizacyjna?

Do tej pory nie został jednoznacznie rozstrzygnięt...

Autorzy: Katarzyna Lewandowska
Julia Frankiewicz

Data publikacji: 06.03.2023

Kategoria: Praktyka

Umowa zlecenia - płatnikiem PIT gmina czy jednostka organizacyjna?
§

Kiedy korzystać z „odpadowego” zabezpieczenia roszczeń?

Przedsiębiorca gospodarujący odpadami zobowiązany ...

Autorzy: Joanna Kostrzewska
Dagmara Czajka

Data publikacji: 03.03.2023

Kategoria: Przepisy

Kiedy korzystać z „odpadowego” zabezpieczenia roszczeń?

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj