Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wyszukiwanie zaawansowane

dział

 • Wszystkie
 • Gospodarka komunalna
 • Podatki
 • Finanse publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo cywilne
 • Nieruchomości
 • Procedury administracyjne
 • Ustrój
 • Inne

kategoria

 • Wszystkie
 • Przepisy
 • Wokanda
 • Praktyka

Czas:

od

do

autor

 • Wszyscy
 • Błaszczyk Natalia
 • Dudziak Katarzyna
 • Gad Anna
 • Goślicki Dominik
 • Gruszecki Krzysztof
 • Gryciuk Grzegorz
 • Grzelak Kinga
 • Grzybowski Paweł
 • Janus Mateusz
 • Jędrzejczak Maria
 • Kaźmierczak Paweł
 • Kiełbus Maciej
 • Klimek Marta
 • Kortus Jakub
 • Kostrzewa Michał
 • Kostrzewska Joanna
 • Koźmiński Piotr
 • Kołodziejczak Piotr
 • Krystman Martyna
 • Kudra-Ostrowska Anna
 • Legat Agata
 • Lewandowska Katarzyna
 • Misiun Aleksandra
 • Narkiewicz Maria
 • Piątkowska Adrianna
 • Różowicz Konrad
 • Skrzypczyńska Ewa
 • Szczubełek Maciej
 • Szefler Urszula
 • Tomkowiak Agnieszka
 • Wielańczyk-Grzelak Edyta
 • Wolańska Marta
 • Ziemski Krystian
 • Łagodziński Kacper
 • Łukaszyk Maciej

Szukaj
Wyczyść formularz
Zmień kryteria wyszukiwania
§

Ochrona danych osobowych w administracji publicznej od 4 maja 2019 r.

W dniu 4 maja 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dni...

Autor: Urszula Szefler

Data publikacji: 25.04.2019

Kategoria: Przepisy

Ochrona danych osobowych w administracji publicznej od 4 maja 2019 r.
§

Korespondencja Gminy z podmiotami zewnętrznymi może stanowić informację publiczną

Wojewódzki Sąd Administracyjny po kasacji w Naczel...

Autor: Agnieszka Tomkowiak

Data publikacji: 24.04.2019

Kategoria: Wokanda

Korespondencja Gminy z podmiotami zewnętrznymi może stanowić informację publiczną
§

Ustawa śmieciowa a RODO

Ustawodawca dokonując nowelizacji szeregu ustaw w ...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 23.04.2019

Kategoria: Przepisy

Ustawa śmieciowa a RODO
§

Zakres dokumentów żądanych od podmiotu trzeciego

Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia ws. dokumentów...

Autor: Konrad Różowicz

Data publikacji: 19.04.2019

Kategoria: Wokanda

Zakres dokumentów żądanych od podmiotu trzeciego
§

Decyzja środowiskowa - zmiany w procedurze

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji, opublikow...

Autor: Marta Klimek

Data publikacji: 18.04.2019

Kategoria: Przepisy

Decyzja środowiskowa - zmiany w procedurze
§

Zmiana interpretacji przez organy samorządowe

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) powinien zmieni...

Autor: Katarzyna Lewandowska

Data publikacji: 17.04.2019

Kategoria: Praktyka

Zmiana interpretacji przez organy samorządowe
§

Dlaczego zdaniem Ministerstwa Środowiska wzrastają opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

W odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich Mi...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 16.04.2019

Kategoria: Praktyka

Dlaczego zdaniem Ministerstwa Środowiska wzrastają opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
§

Nowe wzory deklaracji i informacji w podatkach lokalnych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły s...

Autor: Katarzyna Lewandowska

Data publikacji: 15.04.2019

Kategoria: Przepisy

Nowe wzory deklaracji i informacji w podatkach lokalnych
§

Opłata stała za odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych

Wyrokiem z dnia 12 lipca 2018 r. (sygn. akt. II SA...

Autorzy: Joanna Kostrzewska
Martyna Krystman

Data publikacji: 12.04.2019

Kategoria: Wokanda

Opłata stała za odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych
§

Zamówienie in-house na odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych

Utrzymanie czystości i porządku w gminie, przynajm...

Autor: Konrad Różowicz

Data publikacji: 11.04.2019

Kategoria: Praktyka

Zamówienie in-house na odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych
§

Obowiązek podatkowy od nowych budynków również dla nabywców

Powstanie obowiązku podatkowego od 1 stycznia roku...

Autor: Katarzyna Lewandowska

Data publikacji: 10.04.2019

Kategoria: Wokanda

Obowiązek podatkowy od nowych budynków również dla nabywców
§

Wskazanie instalacji do zagospodarowania odpadów przez zamawiającego

Jedną z sztandarowych zmian przewidzianych w proje...

Autor: Konrad Różowicz

Data publikacji: 09.04.2019

Kategoria: Przepisy

Wskazanie instalacji do zagospodarowania odpadów przez zamawiającego
§

Zasiedzenie przez Skarb Państwa zamku w Wiśniczu - studium przypadku

Sąd Okręgowy w Tarnowie wyrokiem z dnia 24 styczni...

Autor: Agnieszka Tomkowiak

Data publikacji: 08.04.2019

Kategoria: Wokanda

Zasiedzenie przez Skarb Państwa zamku w Wiśniczu - studium przypadku
§

Od 29 marca 2019 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

W dniu 29 marca 2019 r. weszła w życie ustawa z dn...

Autor: Maria Narkiewicz

Data publikacji: 05.04.2019

Kategoria: Przepisy

Od 29 marca 2019 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym
§

Wykorzystanie fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawców

Począwszy od 28 lipca 2016 r. zamawiającym przysłu...

Autor: Konrad Różowicz

Data publikacji: 04.04.2019

Kategoria: Praktyka

Wykorzystanie fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawców

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj