Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wyszukiwanie zaawansowane

dział

 • Wszystkie
 • Gospodarka komunalna
 • Podatki
 • Finanse publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo cywilne
 • Nieruchomości
 • Procedury administracyjne
 • Ustrój
 • Inne

kategoria

 • Wszystkie
 • Przepisy
 • Wokanda
 • Praktyka

Czas:

od

do

autor

 • Wszyscy
 • Błaszczyk Natalia
 • Drapiński Krzysztof
 • Dudziak Katarzyna
 • Gad Anna
 • Goślicki Dominik
 • Gruszecki Krzysztof
 • Gryciuk Grzegorz
 • Grzelak Kinga
 • Grzybowski Paweł
 • Janus Mateusz
 • Jędrzejczak Maria
 • Kaźmierczak Paweł
 • Kiełbus Maciej
 • Kortus Jakub
 • Kostrzewa Michał
 • Kostrzewska Joanna
 • Koźmiński Piotr
 • Kołodziejczak Piotr
 • Krystman Martyna
 • Kudra-Ostrowska Anna
 • Legat Agata
 • Lewandowska Katarzyna
 • Lorych Marta
 • Misiun Aleksandra
 • Narkiewicz Maria
 • Piątkowska Adrianna
 • Różowicz Konrad
 • Skrzypczyńska Ewa
 • Szczubełek Maciej
 • Szefler Urszula
 • Tomkowiak Agnieszka
 • Wielańczyk-Grzelak Edyta
 • Wolańska Marta
 • Ziemski Krystian
 • Łagodziński Kacper
 • Łukaszyk Maciej

Szukaj
Wyczyść formularz
Zmień kryteria wyszukiwania
§

Kto ponosi koszty postępowania rozgraniczeniowego?

Wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2019 r. (sygn. III SA/ ...

Autorzy: Piotr Kołodziejczak
Maciej Szczubełek

Data publikacji: 23.08.2019

Kategoria: Wokanda

Kto ponosi koszty postępowania rozgraniczeniowego?
§

Dopuszczalność zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów na dotychczasowych zasadach

Regulacje przejściowe, przewidziane w art. 11 i 12...

Autor: Konrad Różowicz

Data publikacji: 22.08.2019

Kategoria: Przepisy

Dopuszczalność zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów na dotychczasowych zasadach
§

Roszczenie o wykup gruntu z instalacją przesyłową nie ulega przedawnieniu

Właściciel działki, na której usytuowane są urządz...

Autor: Agnieszka Tomkowiak

Data publikacji: 21.08.2019

Kategoria: Wokanda

Roszczenie o wykup gruntu z instalacją przesyłową nie ulega przedawnieniu
§

Nowe poziomy recyklingu i zmieniona metoda ich obliczania a umowy w sprawie zamówień publicznych

Nowelizacją u.c.p.g. z dnia 19 lipca 2019 r. nie t...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Konrad Różowicz

Data publikacji: 20.08.2019

Kategoria: Praktyka

Nowe poziomy recyklingu i zmieniona metoda ich obliczania a umowy w sprawie zamówień publicznych
§

Spór o właściwość organu nadzoru w sprawach budżetu obywatelskiego

Zdaniem WSA w Warszawie organem właściwym do spraw...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Martyna Krystman

Data publikacji: 19.08.2019

Kategoria: Wokanda

Spór o właściwość organu nadzoru w sprawach budżetu obywatelskiego
§

Nowe zasady przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej coraz bliżej

31 lipca br. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął ...

Autor: Aleksandra Misiun

Data publikacji: 14.08.2019

Kategoria: Przepisy

Nowe zasady przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej coraz bliżej
§

Protokół z obrad komisji konkursowej informacją publiczną

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyniku...

Autor: Agnieszka Tomkowiak

Data publikacji: 13.08.2019

Kategoria: Wokanda

Protokół z obrad komisji konkursowej informacją publiczną
§

Awaryjne zapewnienie odbioru odpadów komunalnych w trybie z wolnej ręki

Zapewnienie ciągłości odbioru odpadów komunalnych ...

Autor: Konrad Różowicz

Data publikacji: 12.08.2019

Kategoria: Praktyka

Awaryjne zapewnienie odbioru odpadów komunalnych w trybie z wolnej ręki
§

Sąd administracyjny nie rozpatruje skarg na uchwały rady gminy podjęte w postępowaniu skargowo-wnioskowym

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku potwierdz...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 09.08.2019

Kategoria: Wokanda

Sąd administracyjny nie rozpatruje skarg na uchwały rady gminy podjęte w postępowaniu skargowo-wnioskowym
§

Bezstronność w zamówieniach in-house

Regulacje zawarte w art. 12 dyrektywy 2014/24/UE z...

Autor: Konrad Różowicz

Data publikacji: 08.08.2019

Kategoria: Praktyka

Bezstronność w zamówieniach in-house
§

Zniesienie współwłasności nieruchomości stanowiących własność JST

Niekiedy gmina czy inna jednostka samorządu teryto...

Autor: Agnieszka Tomkowiak

Data publikacji: 07.08.2019

Kategoria: Praktyka

Zniesienie współwłasności nieruchomości stanowiących własność JST
§

Stowarzyszenia samorządowe - nowa forma współpracy?

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach pro...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Martyna Krystman

Data publikacji: 06.08.2019

Kategoria: Przepisy

Stowarzyszenia samorządowe - nowa forma współpracy?
§

Charakter prawny uchwały określającej szczegółowe wymogi dotyczące raportu o stanie gminy

Uchwała rady gminy określająca szczegółowe wymogi ...

Autor: Maria Jędrzejczak

Data publikacji: 05.08.2019

Kategoria: Praktyka

Charakter prawny uchwały określającej szczegółowe wymogi dotyczące raportu o stanie gminy
§

Zmiany dotyczące niedochodzenia drobnych należności przez JST

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektóryc...

Autor: Konrad Różowicz

Data publikacji: 02.08.2019

Kategoria: Przepisy

Zmiany dotyczące niedochodzenia drobnych należności przez JST
§

Kto jest stroną w sprawie wydania decyzji o zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków?

Stronami w sprawie wydania decyzji o zatwierdzenia...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Borys Cegłowski

Data publikacji: 01.08.2019

Kategoria: Wokanda

Kto jest stroną w sprawie wydania decyzji o zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków?

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj