Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wyszukiwanie zaawansowane

dział

 • Wszystkie
 • Gospodarka komunalna
 • Podatki
 • Finanse publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo cywilne
 • Nieruchomości
 • Procedury administracyjne
 • Ustrój
 • Inne

kategoria

 • Wszystkie
 • Przepisy
 • Wokanda
 • Praktyka

Czas:

od

do

autor

 • Wszyscy
 • Adamczyk Adrianna
 • Drapiński Krzysztof
 • Dudziak Katarzyna
 • Gad Anna
 • Goślicki Dominik
 • Gryciuk Grzegorz
 • Grzelak Kinga
 • Grzybowski Paweł
 • Jurkowski Kamil
 • Kaźmierczak Paweł
 • Kiełbus Maciej
 • Kostrzewa Michał
 • Kostrzewska Joanna
 • Koźmiński Piotr
 • Kołodziejczak Piotr
 • Krystman Martyna
 • Kudra-Ostrowska Anna
 • Kurnatowska Magdalena
 • Legat Agata
 • Lewandowska Katarzyna
 • Lorych Marta
 • Misiejko Adrian
 • Misiun Aleksandra
 • Różowicz Konrad
 • Sobczak Piotr
 • Staniszewska Lucyna
 • Szefler Urszula
 • Tomkowiak Agnieszka
 • Wielańczyk-Grzelak Edyta
 • Wundziński Karol
 • Ziemski Krystian
 • Łagodziński Kacper
 • Łukaszyk Maciej

Szukaj
Wyczyść formularz
Zmień kryteria wyszukiwania
§

Sygnalista w Urzędzie

Sygnalista (ang. whistleblower) to osoba dokonując...

Autor: Anna Gad

Data publikacji: 06.04.2021

Kategoria: Przepisy

Sygnalista w Urzędzie
§

Zakres działania stowarzyszeń samorządowych

Ustrojowe ustawy samorządowe różnicują przedmiot d...

Autor: Prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski

Data publikacji: 01.04.2021

Kategoria: Praktyka

Zakres działania stowarzyszeń samorządowych
§

Kontrowersje wokół komisji skarg, wniosków i petycji

Zdaniem WSA w Poznaniu niepodjęcie przez radę powi...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Dawid Dobrychłop

Data publikacji: 31.03.2021

Kategoria: Wokanda

Kontrowersje wokół komisji skarg, wniosków i petycji
§

Więcej czasu na sprawozdania finansowe w sektorze publicznym

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządze...

Autor: Katarzyna Lewandowska

Data publikacji: 30.03.2021

Kategoria: Przepisy

Więcej czasu na sprawozdania finansowe w sektorze publicznym
§

Nowe maksymalne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowanie przez GUS nowych danych dotyczących ...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 30.03.2021

Kategoria: Przepisy

Nowe maksymalne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
§

Drobiazgowa kontrola wykorzystania dotacji przez przedszkola niepubliczne możliwa

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy [WSA w...

Autor: Piotr Koźmiński

Data publikacji: 29.03.2021

Kategoria: Wokanda

Drobiazgowa kontrola wykorzystania dotacji przez przedszkola niepubliczne możliwa
§

Wyznaczenie terminu związania ofertą w zamówieniach o wartości krajowej

Nowe P.z.p. kryje w sobie przepisy, które w niespo...

Autor: Konrad Różowicz

Data publikacji: 26.03.2021

Kategoria: Przepisy

Wyznaczenie terminu związania ofertą w zamówieniach o wartości krajowej
§

Zakaz stosowania pieców na paliwo stałe w treści miejscowego planu - jest uzasadnienie wyroków NSA

Sejmik województwa nie jest upoważniony do wprowad...

Autor: Kacper Łagodziński

Data publikacji: 23.03.2021

Kategoria: Wokanda

Zakaz stosowania pieców na paliwo stałe w treści miejscowego planu - jest uzasadnienie wyroków NSA
§

Charakter prawny terminu do złożenia wniosku o odroczenie płatności administracyjnej kary pieniężnej

Zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów NSA z dnia 30 l...

Autor: Kinga Grzelak

Data publikacji: 22.03.2021

Kategoria: Wokanda

Charakter prawny terminu do złożenia wniosku o odroczenie płatności administracyjnej kary pieniężnej
§

Zadania związku metropolitalnego a zadania własne gminy

Zdaniem WSA w Gliwicach, związek metropolitalny wy...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Magdalena Kurnatowska

Data publikacji: 19.03.2021

Kategoria: Wokanda

Zadania związku metropolitalnego a zadania własne gminy
§

Zmiany składu osobowego komisji rady powiatu muszą być zgodne ze statutem

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że naruszenie ...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 18.03.2021

Kategoria: Wokanda

Zmiany składu osobowego komisji rady powiatu muszą być zgodne ze statutem
§

Organ wykonawczy gminy nie może decydować o dofinansowaniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zdaniem Wojewody Śląskiego oraz WSA w Gliwicach or...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 15.03.2021

Kategoria: Wokanda

Organ wykonawczy gminy nie może decydować o dofinansowaniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
§

Badanie przynależności do grupy kapitałowej w nowym P.z.p.

Dotychczas P.z.p. pojęciem „grupy kapitałowej” pos...

Autor: Konrad Różowicz

Data publikacji: 12.03.2021

Kategoria: Przepisy

Badanie przynależności do grupy kapitałowej w nowym P.z.p.
§

Zamówienia in-house w najnowszych interpretacjach Urzędu Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych udzielając odpowiedzi n...

Autorzy: Konrad Różowicz
Maciej Kiełbus

Data publikacji: 10.03.2021

Kategoria: Praktyka

Zamówienia in-house w najnowszych interpretacjach Urzędu Zamówień Publicznych
§

Zaskarżenie uchwały o utworzeniu spółki komunalnej

Zdaniem WSA w Poznaniu, uchwała rady gminy w przed...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Magdalena Kurnatowska

Data publikacji: 08.03.2021

Kategoria: Wokanda

Zaskarżenie uchwały o utworzeniu spółki komunalnej

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj