Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wyszukiwanie zaawansowane

dział

 • Wszystkie
 • Gospodarka komunalna
 • Podatki
 • Finanse publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo cywilne
 • Nieruchomości
 • Procedury administracyjne
 • Ustrój
 • Inne

kategoria

 • Wszystkie
 • Przepisy
 • Wokanda
 • Praktyka

Czas:

od

do

autor

 • Wszyscy
 • Adamczyk Adrianna
 • Błaszczyk Natalia
 • Czajka Magdalena
 • Dobrychłop Dawid
 • Drapiński Krzysztof
 • Dudziak Katarzyna
 • Gad Anna
 • Goślicki Dominik
 • Gruszecki Krzysztof
 • Gryciuk Grzegorz
 • Grzelak Kinga
 • Grzybowski Paweł
 • Hemmerling Aleksandra
 • Janus Mateusz
 • Jędrzejczak Maria
 • Kaźmierczak Paweł
 • Kiełbus Maciej
 • Kortus Jakub
 • Kostrzewa Michał
 • Kostrzewska Joanna
 • Koźmiński Piotr
 • Kołodziejczak Piotr
 • Krystman Martyna
 • Kudra-Ostrowska Anna
 • Kurnatowska Magdalena
 • Legat Agata
 • Lewandowska Katarzyna
 • Lorych Marta
 • Misiejko Adrian
 • Misiun Aleksandra
 • Możdżeń Weronika
 • Narkiewicz Maria
 • Narożniak Michał
 • Różowicz Konrad
 • Skrzypczyńska Ewa
 • Szczubełek Maciej
 • Szefler Urszula
 • Tomkowiak Agnieszka
 • Wielańczyk-Grzelak Edyta
 • Wolańska Marta
 • Ziemski Krystian
 • Łagodziński Kacper
 • Łukaszyk Maciej

Szukaj
Wyczyść formularz
Zmień kryteria wyszukiwania
§

Odwołanie od rozstrzygnięcia dotyczącego najmu mieszkania komunalnego niedopuszczalne

Pismo odmawiające zawarcia umowy najmu lokalu komu...

Autorzy: Piotr Kołodziejczak
Martyna Krystman

Data publikacji: 21.09.2020

Kategoria: Wokanda

Odwołanie od rozstrzygnięcia dotyczącego najmu mieszkania komunalnego niedopuszczalne
§

Młodzieżowe rady gminy na nowo

W sierpniu 2020 r. do Sejmu trafił poselski projek...

Autor: Adrian Misiejko

Data publikacji: 18.09.2020

Kategoria: Przepisy

Młodzieżowe rady gminy na nowo
§

Metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kra...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Magdalena Kurnatowska

Data publikacji: 16.09.2020

Kategoria: Wokanda

Metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
§

Gmina nie może dowolnie finansować przewoźników

Z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wynika...

Autor: Adrian Misiejko

Data publikacji: 14.09.2020

Kategoria: Praktyka

Gmina nie może dowolnie finansować przewoźników
§

Nowe reguły rozstrzygania remisu ofert

W sytuacji w której sformułowane przez zamawiające...

Autor: Konrad Różowicz

Data publikacji: 11.09.2020

Kategoria: Przepisy

Nowe reguły rozstrzygania remisu ofert
§

Sposób obliczania terminu na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego

Stanowisko sądów administracyjnych odnośnie sposob...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Magdalena Kurnatowska

Data publikacji: 09.09.2020

Kategoria: Wokanda

Sposób obliczania terminu na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego
§

RIO w Kielcach o ustawie śmieciowej

RIO w Kielcach udzieliło wyjaśnień dotyczących met...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 07.09.2020

Kategoria: Praktyka

RIO w Kielcach o ustawie śmieciowej
§

Rada gminy nie może głosować korespondencyjnie

Zdaniem Wojewody Śląskiego rada gminy – podobnie j...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 04.09.2020

Kategoria: Wokanda

Rada gminy nie może głosować korespondencyjnie
§

Stawki maksymalne w podatkach i opłatach lokalnych na 2021 r.

Dnia 30 lipca 2020 r. w Monitorze Polskim zostało ...

Autor: Katarzyna Lewandowska

Data publikacji: 04.09.2020

Kategoria: Przepisy

Stawki maksymalne w podatkach i opłatach lokalnych na 2021 r.
§

Trzeba zaktualizować wewnętrzne procedury dotyczące VAT

Za niespełna miesiąc wejdą w życie przepisy dotycz...

Autor: Michał Kostrzewa

Data publikacji: 02.09.2020

Kategoria: Praktyka

Trzeba zaktualizować wewnętrzne procedury dotyczące VAT
§

Związki międzygminne a BDO

Stanowisko dotyczące zasad funkcjonowania w Bazie ...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 31.08.2020

Kategoria: Praktyka

Związki międzygminne a BDO
§

Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia

Nowe P.z.p. nie tylko wprowadza dotychczas nieznan...

Autor: Konrad Różowicz

Data publikacji: 28.08.2020

Kategoria: Przepisy

Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia
§

Wnioski o zasiedzenie składane przez gminę nie stanowią informacji publicznej

Żądanie udostępnienia kserokopii wniosków o zasied...

Autorzy: Piotr Kołodziejczak
Martyna Krystman

Data publikacji: 28.08.2020

Kategoria: Wokanda

Wnioski o zasiedzenie składane przez gminę nie stanowią informacji publicznej
§

Ceny transferowe w spółkach komunalnych

Wprowadzane na przestrzeni ostatnich lat zmiany w ...

Autor: Katarzyna Lewandowska

Data publikacji: 26.08.2020

Kategoria: Praktyka

Ceny transferowe w spółkach komunalnych
§

Założenia kolejnej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ministerstwo Klimatu przedstawiło podstawowe założ...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 24.08.2020

Kategoria: Przepisy

Założenia kolejnej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj