Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wyszukiwanie zaawansowane

dział

 • Wszystkie
 • Gospodarka komunalna
 • Podatki
 • Finanse publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo cywilne
 • Nieruchomości
 • Procedury administracyjne
 • Ustrój
 • Inne

kategoria

 • Wszystkie
 • Przepisy
 • Wokanda
 • Praktyka

Czas:

od

do

autor

 • Wszyscy
 • Adamczyk Adrianna
 • Drapiński Krzysztof
 • Dudziak Katarzyna
 • Frankiewicz Julia
 • Fręś Justyna
 • Gad Anna
 • Goślicki Dominik
 • Gryciuk Grzegorz
 • Grzelak Kinga
 • Grzybowski Paweł
 • Gwiazda Natalia
 • Józefiak Grzegorz
 • Kaźmierczak Paweł
 • Kiełbus Maciej
 • Kostrzewa Michał
 • Kostrzewska Joanna
 • Koźmiński Piotr
 • Kołodziejczak Piotr
 • Krystman Martyna
 • Kudra-Ostrowska Anna
 • Kurnatowska Magdalena
 • Lecyk Zuzanna
 • Legat Agata
 • Lewandowska Katarzyna
 • Lorych Marta
 • Misiejko Adrian
 • Misiun Aleksandra
 • Młyńczak Karolina
 • Przygocka Anna
 • Różowicz Konrad
 • Sobczak Piotr
 • Staniszewska Lucyna
 • Szefler Urszula
 • Tomkowiak Agnieszka
 • Wielańczyk-Grzelak Edyta
 • Wundziński Karol
 • Ziemski Krystian
 • Łagodziński Kacper
 • Łukaszyk Maciej

Szukaj
Wyczyść formularz
Zmień kryteria wyszukiwania
§

Polski Ład - nowe zwolnienia podatkowe dla pracowników

Od 1 stycznia 2022 r. pracownicy mogą korzystać z ...

Autor: Katarzyna Lewandowska

Data publikacji: 07.03.2022

Kategoria: Praktyka

Polski Ład - nowe zwolnienia podatkowe dla pracowników
§

Statut gminy nie może modyfikować rozwiązań ustawowych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie prawomoc...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 04.03.2022

Kategoria: Wokanda

Statut gminy nie może modyfikować rozwiązań ustawowych
§

Pomoc finansowa udzielana przygranicznym samorządom

Przepisy o finansach publicznych umożliwiają jedno...

Autor: Adrian Misiejko

Data publikacji: 01.03.2022

Kategoria: Praktyka

Pomoc finansowa udzielana przygranicznym samorządom
§

Rejestr umów - nowy obowiązek jednostek sektora finansów publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych od połowy r...

Autorzy: Zuzanna Lecyk
Konrad Różowicz

Data publikacji: 28.02.2022

Kategoria: Przepisy

Rejestr umów - nowy obowiązek jednostek sektora finansów publicznych
§

Zwrot nadpłaconej opłaty za zajęcie pasa drogowego bez uszczerbku majątkowego

Burmistrz jednej z gmin odmówił stwierdzenia nadpł...

Autor: Piotr Koźmiński

Data publikacji: 25.02.2022

Kategoria: Wokanda

Zwrot nadpłaconej opłaty za zajęcie pasa drogowego bez uszczerbku majątkowego
§

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych - opublikowano projekt rozporządzenia

Dnia 18 lutego 2022 r. na stronie Rządowego Centru...

Autorzy: Joanna Kostrzewska
Magdalena Kurnatowska

Data publikacji: 23.02.2022

Kategoria: Przepisy

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych - opublikowano projekt rozporządzenia
§

Obowiązkowe e-faktury jednak trochę później

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą wystawiać fak...

Autor: Michał Kostrzewa

Data publikacji: 21.02.2022

Kategoria: Przepisy

Obowiązkowe e-faktury jednak trochę później
§

Promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego

W dniu 1 sierpniu 2019 r. weszła w życie Dyrektywa...

Autorzy: Zuzanna Lecyk
Konrad Różowicz

Data publikacji: 18.02.2022

Kategoria: Przepisy

Promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego
§

Nowe brzmienie art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. C p.z.p.

Weryfikacja podlegania wykluczeniu z postępowania ...

Autorzy: Zuzanna Lecyk
Konrad Różowicz

Data publikacji: 16.02.2022

Kategoria: Przepisy

Nowe brzmienie art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. C p.z.p.
§

Naruszenie interesu prawnego w przypadku nieudzielenia wotum zaufania zarządowi powiatu

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że osoba pełni...

Autor: Adrian Misiejko

Data publikacji: 14.02.2022

Kategoria: Wokanda

Naruszenie interesu prawnego w przypadku nieudzielenia wotum zaufania zarządowi powiatu
§

Projekt nowelizacji przepisów o budżecie obywatelskim

Trwają prace nad projektem ustawy zmieniającej prz...

Autor: Adrian Misiejko

Data publikacji: 11.02.2022

Kategoria: Przepisy

Projekt nowelizacji przepisów o budżecie obywatelskim
§

Czy NSA ujednolici orzecznictwo w sprawie odstępowania od nakładania kar administracyjnych z „ustawy czystościowej”

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do NSA o podj...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Joanna Kostrzewska

Data publikacji: 09.02.2022

Kategoria: Praktyka

Czy NSA ujednolici orzecznictwo w sprawie odstępowania od nakładania kar administracyjnych z „ustawy czystościowej”
§

Współwłasność ze Skarbem Państwa nie wpłynie na tryb wymiaru podatku

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że podat...

Autor: Dominik Goślicki

Data publikacji: 07.02.2022

Kategoria: Wokanda

Współwłasność ze Skarbem Państwa nie wpłynie na tryb wymiaru podatku
§

Zdalny tryb obradowania organów JST jest wyjątkiem

Naczelny Sąd Administracyjny wykluczył możliwość r...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 04.02.2022

Kategoria: Wokanda

Zdalny tryb obradowania organów JST jest wyjątkiem
§

Czy można dwa razy zaskarżyć tę samą „uchwałę śmieciową”?

Zdaniem NSA, oddalenie skargi w sprawie konkretnej...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Magdalena Kurnatowska

Data publikacji: 02.02.2022

Kategoria: Wokanda

Czy można dwa razy zaskarżyć tę samą „uchwałę śmieciową”?

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj