Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wyszukiwanie zaawansowane

dział

 • Wszystkie
 • Gospodarka komunalna
 • Podatki
 • Finanse publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo cywilne
 • Nieruchomości
 • Procedury administracyjne
 • Ustrój
 • Inne

kategoria

 • Wszystkie
 • Przepisy
 • Wokanda
 • Praktyka

Czas:

od

do

autor

 • Wszyscy
 • Cegłowski Borys
 • Dudziak Katarzyna
 • Gad Anna
 • Goślicki Dominik
 • Gruszecki Krzysztof
 • Gryciuk Grzegorz
 • Grzelak Kinga
 • Grzybowski Paweł
 • Gwóźdź Wojciech
 • Janus Mateusz
 • Jędrzejczak Maria
 • Kaźmierczak Paweł
 • Kiełbus Maciej
 • Klimek Marta
 • Kortus Jakub
 • Kostrzewa Michał
 • Kostrzewska Joanna
 • Koźmiński Piotr
 • Kołodziejczak Piotr
 • Krystman Martyna
 • Kubicka Agnieszka
 • Kudra Anna
 • Legat Agata
 • Lewandowska Katarzyna
 • Michalczyk Tomasz
 • Misiun Aleksandra
 • Narkiewicz Maria
 • Piątkowska Adrianna
 • Różowicz Konrad
 • Ruta Ronald
 • Samitowski Grzegorz
 • Skrzypczyńska Ewa
 • Szczepanowska Agata
 • Szefler Urszula
 • Tomkowiak Agnieszka
 • Tymoszczuk Maciej
 • Warzańska Marta
 • Wielańczyk-Grzelak Edyta
 • Wolańska Marta
 • Wruk Maciej
 • Ziemski Krystian
 • Łagodziński Kacper
 • Łukaszyk Maciej

Szukaj
Wyczyść formularz
Zmień kryteria wyszukiwania
§

Wykorzystanie fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawców

Począwszy od 28 lipca 2016 r. zamawiającym przysłu...

Autor: Konrad Różowicz

Data publikacji: 04.04.2019

Kategoria: Praktyka

Wykorzystanie fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawców
§

RODO i dobra osobiste, a dostęp do informacji publicznej w zakresie nazwiska

Wyrokiem z dnia 19 października 2018r. (II SA/Ol 5...

Autorzy: Joanna Kostrzewska
Martyna Krystman

Data publikacji: 03.04.2019

Kategoria: Wokanda

RODO i dobra osobiste, a dostęp do informacji publicznej w zakresie nazwiska
§

Zmiana KPC przyniesie JST ulgę w awanturniczych pozwach?

Kodeks postępowania cywilnego oczekuje na reformę ...

Autor: Agnieszka Tomkowiak

Data publikacji: 02.04.2019

Kategoria: Przepisy

Zmiana KPC przyniesie JST ulgę w awanturniczych pozwach?
§

Opaska chłonna decyduje o wysokości opłaty retencyjnej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie stwier...

Autor: Kacper Łagodziński

Data publikacji: 01.04.2019

Kategoria: Wokanda

Opaska chłonna decyduje o wysokości opłaty retencyjnej
§

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej jako należność publicznoprawna ustalana przez gminę

Obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. nowe Prawo wodn...

Autorzy: Dr n. pr. Paweł Grzybowski
Paweł Kaźmierczak

Data publikacji: 29.03.2019

Kategoria: Praktyka

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej jako należność publicznoprawna ustalana przez gminę
§

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

Zamawiający przy udzielaniu zamówień powinni brać ...

Autor: Maciej Wruk

Data publikacji: 28.03.2019

Kategoria: Przepisy

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych
§

Opłata zmienna za odprowadzanie do wód - wód opadowych i roztopowych

Pozwolenie wodnoprawne to za mało, by określić wys...

Autorzy: Joanna Kostrzewska
Martyna Krystman

Data publikacji: 27.03.2019

Kategoria: Wokanda

Opłata zmienna za odprowadzanie do wód - wód opadowych i roztopowych
§

Uzasadnienie zastosowania zamówienia in-house

Równo rok po wydaniu wyroku w sprawie KIO 2567/17 ...

Autor: Konrad Różowicz

Data publikacji: 26.03.2019

Kategoria: Wokanda

Uzasadnienie zastosowania zamówienia in-house
§

Dzierżawa wodociągu nadużyciem prawa?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej coraz częśc...

Autor: Piotr Koźmiński

Data publikacji: 25.03.2019

Kategoria: Praktyka

Dzierżawa wodociągu nadużyciem prawa?
§

Opłata retencyjna- pierwsze wyroki sądów administracyjnych

Przepisy określające przesłanki nałożenia tzw. opł...

Autor: Agata Legat

Data publikacji: 22.03.2019

Kategoria: Praktyka

Opłata retencyjna- pierwsze wyroki sądów administracyjnych
§

Miesiąc na pozew o odszkodowanie za ASF

Rozprzestrzenianie afrykańskiego pomoru świń (ASF)...

Autor: Urszula Szefler

Data publikacji: 21.03.2019

Kategoria: Praktyka

Miesiąc na pozew o odszkodowanie za ASF
§

Umowa z członkiem zarządu spółki komunalnej jako informacja publiczna

Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jed...

Autorzy: Joanna Kostrzewska
Martyna Krystman

Data publikacji: 20.03.2019

Kategoria: Praktyka

Umowa z członkiem zarządu spółki komunalnej jako informacja publiczna
§

Rejestry czynności przetwarzania oraz kategorii czynności przetwarzania nie podlegają udostępnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej.

Obowiązek prowadzenia ww. dokumentów - gdy ma to z...

Autor: Grzegorz Gryciuk

Data publikacji: 19.03.2019

Kategoria: Wokanda

Rejestry czynności przetwarzania oraz kategorii czynności przetwarzania nie podlegają udostępnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej.
§

„Tajny” projekt nowelizacji ustawy śmieciowej

Pomimo zintensyfikowania prac nad projektem ustawy...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 18.03.2019

Kategoria: Przepisy

„Tajny” projekt nowelizacji ustawy śmieciowej
§

Uwaga na „pierwsze zasiedlenie” przy zbyciu nieruchomości

W przypadku transakcji zbycia nieruchomości zabudo...

Autor: Michał Kostrzewa

Data publikacji: 15.03.2019

Kategoria: Praktyka

Uwaga na „pierwsze zasiedlenie” przy zbyciu nieruchomości

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj