Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wyszukiwanie zaawansowane

dział

 • Wszystkie
 • Gospodarka komunalna
 • Podatki
 • Finanse publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo cywilne
 • Nieruchomości
 • Procedury administracyjne
 • Ustrój
 • Inne

kategoria

 • Wszystkie
 • Przepisy
 • Wokanda
 • Praktyka

Czas:

od

do

autor

 • Wszyscy
 • Adamczyk Adrianna
 • Czajka Dagmara
 • Drapiński Krzysztof
 • Dudziak Katarzyna
 • Frankiewicz Julia
 • Fręś Justyna
 • Gad Anna
 • Goślicki Dominik
 • Gryciuk Grzegorz
 • Grzelak Kinga
 • Grzybowski Paweł
 • Gwiazda Natalia
 • Józefiak Grzegorz
 • Kierski Paweł
 • Kiełbus Maciej
 • Kostrzewa Michał
 • Kostrzewska Joanna
 • Kołodziejczak Piotr
 • Krystman Martyna
 • Kudra-Ostrowska Anna
 • Kurnatowska Magdalena
 • Lecyk Zuzanna
 • Legat Agata
 • Lewandowska Katarzyna
 • Lorych Marta
 • Misiejko Adrian
 • Misiun Aleksandra
 • Młyńczak Karolina
 • Przygocka Anna
 • Różowicz Konrad
 • Sobczak Piotr
 • Staniszewska Lucyna
 • Szefler Urszula
 • Tomkowiak Agnieszka
 • Wielańczyk-Grzelak Edyta
 • Wundziński Karol
 • Ziemski Krystian
 • Łagodziński Kacper
 • Łukaszyk Maciej

Szukaj
Wyczyść formularz
Zmień kryteria wyszukiwania
§

Prawidłowe powierzanie realizacji zadań spółce komunalnej

W ocenie Wojewody Śląskiego rada gminy nie ma całk...

Autor: Adrian Misiejko

Data publikacji: 24.06.2022

Kategoria: Wokanda

Prawidłowe powierzanie realizacji zadań spółce komunalnej
§

Niestaranność w zakresie odbioru śmieci nie może decydować o umorzeniu opłaty

Podmioty obowiązane do ponoszenia opłaty za gospod...

Autor: Piotr Koźmiński

Data publikacji: 23.06.2022

Kategoria: Wokanda

Niestaranność w zakresie odbioru śmieci nie może decydować o umorzeniu opłaty
§

Jak obliczyć pracownikowi zaliczkę PIT w lipcu 2022 r.?

W poniedziałek 13 czerwca 2022 r. Prezydent RP pod...

Autor: Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Data publikacji: 22.06.2022

Kategoria: Przepisy

Jak obliczyć pracownikowi zaliczkę PIT w lipcu 2022 r.?
§

Czy Wykonawca może się odwołać do KIO na odtajnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa?

Ustalenie, czy Wykonawca jest uprawniony do wniesi...

Autor: Krzysztof Drapiński

Data publikacji: 20.06.2022

Kategoria: Praktyka

Czy Wykonawca może się odwołać do KIO na odtajnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa?
§

Wynajem mieszkania przez samorząd bez VAT

W dniu 10 maja 2022 r. weszła w życie istotna zmia...

Autor: Michał Kostrzewa

Data publikacji: 15.06.2022

Kategoria: Przepisy

Wynajem mieszkania przez samorząd bez VAT
§

Możliwość odstępowania od nakładania kar administracyjnych w ustawie czystościowej

Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie opowied...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Joanna Kostrzewska

Data publikacji: 13.06.2022

Kategoria: Wokanda

Możliwość odstępowania od nakładania kar administracyjnych w ustawie czystościowej
§

Blaski i cienie zarządzania pasem drogowym

Wyniki opublikowanego przez Najwyższą Izbę Kontrol...

Autorzy: Adrian Misiejko
Justyna Fręś

Data publikacji: 10.06.2022

Kategoria: Praktyka

Blaski i cienie zarządzania pasem drogowym
§

Kontrowersje wokół stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych

Czy wójt może określić w drodze zarządzenia stawki...

Autor: Anna Kudra-Ostrowska

Data publikacji: 08.06.2022

Kategoria: Wokanda

Kontrowersje wokół stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych
§

Zmiana przepisów o strategii rozwoju ponadlokalnego

Wejście w życie przepisów o perspektywie finansowe...

Autor: Adrian Misiejko

Data publikacji: 06.06.2022

Kategoria: Przepisy

Zmiana przepisów o strategii rozwoju ponadlokalnego
§

Kontrola prawidłowości wykorzystywania przez pracownika zwolnienia od pracy

Internet bywa pomocny, ale również może być zdradl...

Autor: Anna Przygocka

Data publikacji: 03.06.2022

Kategoria: Praktyka

Kontrola prawidłowości wykorzystywania przez pracownika zwolnienia od pracy
§

Sąd musi dokładnie badać swoją właściwość

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego niezbęd...

Autor: Adrian Misiejko

Data publikacji: 01.06.2022

Kategoria: Wokanda

Sąd musi dokładnie badać swoją właściwość
§
Wpis gościnny

Zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych - cz. 2

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wo...

Autor: Marcin Błędzki

Data publikacji: 30.05.2022

Kategoria: Przepisy

Zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych - cz. 2
§

Przesłanki wykluczenia w związku z agresją Rosji na Ukrainę

Ustawa z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szcze...

Autor: Grzegorz Józefiak

Data publikacji: 27.05.2022

Kategoria: Praktyka

Przesłanki wykluczenia w związku z agresją Rosji na Ukrainę
§

Regulamin świadczenia usług przez PSZOK

Regulamin świadczenia usług przez Punkt Selektywne...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Justyna Fręś

Data publikacji: 25.05.2022

Kategoria: Wokanda

Regulamin świadczenia usług przez PSZOK
§

Zadania zlecone: sądy po stronie samorządów

W ostatnich dniach zapadło kolejne korzystne dla s...

Autor: Aleksandra Misiun

Data publikacji: 23.05.2022

Kategoria: Praktyka

Zadania zlecone: sądy po stronie samorządów

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj