Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wyszukiwanie zaawansowane

dział

 • Wszystkie
 • Gospodarka komunalna
 • Podatki
 • Finanse publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo cywilne
 • Nieruchomości
 • Procedury administracyjne
 • Ustrój
 • Inne

kategoria

 • Wszystkie
 • Przepisy
 • Wokanda
 • Praktyka

Czas:

od

do

autor

 • Wszyscy
 • Dudziak Katarzyna
 • Gad Anna
 • Goślicki Dominik
 • Gruszecki Krzysztof
 • Gryciuk Grzegorz
 • Grzelak Kinga
 • Grzybowski Paweł
 • Gwóźdź Wojciech
 • Janus Mateusz
 • Kaźmierczak Paweł
 • Kiełbus Maciej
 • Klimek Marta
 • Kopeć Jadwiga
 • Kostrzewa Michał
 • Kostrzewska Joanna
 • Koźmiński Piotr
 • Kołodziejczak Piotr
 • Kudra Anna
 • Legat Agata
 • Lewandowska Katarzyna
 • Michalczyk Tomasz
 • Misiun Aleksandra
 • Narkiewicz Maria
 • Piątkowska Adrianna
 • Różowicz Konrad
 • Samitowski Grzegorz
 • Skrzypczyńska Ewa
 • Szczepanowska Agata
 • Szefler Urszula
 • Warzańska Marta
 • Wielańczyk-Grzelak Edyta
 • Wolańska Marta
 • Wruk Maciej
 • Ziemski Krystian
 • Łukaszyk Maciej

Szukaj
Wyczyść formularz
Zmień kryteria wyszukiwania
§

Dane osobowe w formularzu kontaktowym

Na stronach internetowych jednostek samorządu tery...

Autor: Urszula Szefler

Data publikacji: 07.03.2018

Kategoria: Praktyka

Dane osobowe w formularzu kontaktowym
§

Ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej w projekcie ustawy o jawności życia publicznego

O ile zasady dostępu do informacji publicznej w pr...

Autor: Mateusz Karciarz

Data publikacji: 06.03.2018

Kategoria: Przepisy

Ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej w projekcie ustawy o jawności życia publicznego
§

Szczegółowy zakres zadań urzędników wyborczych doprecyzuje Państwowa Komisja Wyborcza

Państwo Komisja Wyborcza prowadzi zaawansowane pra...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 05.03.2018

Kategoria: Przepisy

Szczegółowy zakres zadań urzędników wyborczych doprecyzuje Państwowa Komisja Wyborcza
§

Czym jest raport o stanie gminy?

Ostatnią nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym ...

Autor: Mateusz Karciarz

Data publikacji: 01.03.2018

Kategoria: Przepisy

Czym jest raport o stanie gminy?
§

Kolejne zmiany dla przedsiębiorców w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Uchwalona przez Sejm ustawa Przepisy wprowadzające...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 28.02.2018

Kategoria: Przepisy

Kolejne zmiany dla przedsiębiorców w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
§

Ponaglenie przy dostępie do informacji publicznej?

Projektowana obecnie ustawa o jawności życia publi...

Autor: Mateusz Karciarz

Data publikacji: 27.02.2018

Kategoria: Przepisy

Ponaglenie przy dostępie do informacji publicznej?
§

Ustalanie minimalnych stawek czynszu najmu za lokale komunalne

Zdaniem WSA w Krakowie, to rada gminy jest organem...

Autor: Mateusz Karciarz

Data publikacji: 26.02.2018

Kategoria: Wokanda

Ustalanie minimalnych stawek czynszu najmu za lokale komunalne
§

Częstotliwość odbioru odpadów w gminie musi wynikać z uchwały

Zdaniem Wojewody Wielkopolskiego rada gminy określ...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 23.02.2018

Kategoria: Wokanda

Częstotliwość odbioru odpadów w gminie musi wynikać z uchwały
§

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

W dniu 14 lutego 2018 r. na stronach Rządowego Cen...

Autor: Maria Narkiewicz

Data publikacji: 22.02.2018

Kategoria: Praktyka

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
§

Zmiany w statutach JST jeszcze w tej kadencji

Ustawą z dnia 16 stycznia 2018 r. o zmianie niektó...

Autor: Prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski

Data publikacji: 21.02.2018

Kategoria: Przepisy

Zmiany w statutach JST jeszcze w tej kadencji
§

Projekt rozporządzenia w sprawie właściwości organów regulacyjnych w branży wod-kan

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikow...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 21.02.2018

Kategoria: Przepisy

Projekt rozporządzenia w sprawie właściwości organów regulacyjnych w branży wod-kan
§

Niezłożenie lub wadliwe złożenie oświadczenia majątkowego w projekcie ustawy o jawności życia publicznego

Zgodnie z projektowanymi obecnie przepisami ustawy...

Autor: Mateusz Karciarz

Data publikacji: 20.02.2018

Kategoria: Przepisy

Niezłożenie lub wadliwe złożenie oświadczenia majątkowego w projekcie ustawy o jawności życia publicznego
§

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na „starych przepisach”

Z dniem 1 stycznia 2018 roku w istotny sposób zmie...

Autor: Marta Klimek

Data publikacji: 19.02.2018

Kategoria: Przepisy

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na „starych przepisach”
§

Kto zatwierdzi taryfy opłat za wodę i ścieki?

Prawidłowe przeprowadzenie procedury taryfowej moż...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 16.02.2018

Kategoria: Przepisy

Kto zatwierdzi taryfy opłat za wodę i ścieki?
§

Czy urzędowi gminy można nadać statut?

Zdaniem Wojewody Lubelskiego w obecnie obowiązując...

Autor: Mateusz Karciarz

Data publikacji: 15.02.2018

Kategoria: Wokanda

Czy urzędowi gminy można nadać statut?

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj