Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wyszukiwanie zaawansowane

dział

 • Wszystkie
 • Gospodarka komunalna
 • Podatki
 • Finanse publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo cywilne
 • Nieruchomości
 • Procedury administracyjne
 • Ustrój
 • Inne

kategoria

 • Wszystkie
 • Przepisy
 • Wokanda
 • Praktyka

Czas:

od

do

autor

 • Wszyscy
 • Dudziak Katarzyna
 • Gad Anna
 • Goślicki Dominik
 • Gruszecki Krzysztof
 • Gryciuk Grzegorz
 • Grzelak Kinga
 • Grzybowski Paweł
 • Gwóźdź Wojciech
 • Janus Mateusz
 • Kaźmierczak Paweł
 • Kiełbus Maciej
 • Klimek Marta
 • Kopeć Jadwiga
 • Kostrzewa Michał
 • Kostrzewska Joanna
 • Koźmiński Piotr
 • Kołodziejczak Piotr
 • Kudra Anna
 • Legat Agata
 • Lewandowska Katarzyna
 • Michalczyk Tomasz
 • Misiun Aleksandra
 • Narkiewicz Maria
 • Piątkowska Adrianna
 • Różowicz Konrad
 • Samitowski Grzegorz
 • Skrzypczyńska Ewa
 • Szczepanowska Agata
 • Szefler Urszula
 • Warzańska Marta
 • Wielańczyk-Grzelak Edyta
 • Wolańska Marta
 • Wruk Maciej
 • Ziemski Krystian
 • Łukaszyk Maciej

Szukaj
Wyczyść formularz
Zmień kryteria wyszukiwania
§

Budowle TBS mogą nie być objęte podatkiem od nieruchomości

Budowle Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) ...

Autor: Katarzyna Lewandowska

Data publikacji: 26.03.2018

Kategoria: Wokanda

Budowle TBS mogą nie być objęte podatkiem od nieruchomości
§

Jak rozwiązać problem niedofinansowania zadań zleconych?

Ostatni rok przyniósł widoczną zmianę sposobu post...

Autor: Aleksandra Misiun

Data publikacji: 23.03.2018

Kategoria: Praktyka

Jak rozwiązać problem niedofinansowania zadań zleconych?
§

Komisja skarg, wniosków i petycji

Od przyszłej kadencji organów jednostek samorządu ...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 22.03.2018

Kategoria: Przepisy

Komisja skarg, wniosków i petycji
§

Nowa formuła partnerstwa publiczno - prywatnego

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie u...

Autorzy: Piotr Kołodziejczak
Adrianna Piątkowska

Data publikacji: 21.03.2018

Kategoria: Przepisy

Nowa formuła partnerstwa publiczno - prywatnego
§

Pojęcie informacji publicznej w projekcie ustawy o jawności życia publicznego

Przepisy projektu ustawy o jawności życia publiczn...

Autor: Mateusz Karciarz

Data publikacji: 20.03.2018

Kategoria: Przepisy

Pojęcie informacji publicznej w projekcie ustawy o jawności życia publicznego
§

Opłata za zajęcie pasa drogowego a pojęcie pasa drogowego

Zdaniem Wojewody Mazowieckiego, rada gminy nie ma ...

Autorzy: Mateusz Karciarz
Agata Szczepanowska

Data publikacji: 19.03.2018

Kategoria: Wokanda

Opłata za zajęcie pasa drogowego a pojęcie pasa drogowego
§

Transmitowanie i nagrywanie obrad rad gmin w nowej kadencji JST

Od nowej kadencji każda sesja rady gminy musi być ...

Autor: Anna Kudra

Data publikacji: 15.03.2018

Kategoria: Przepisy

Transmitowanie i nagrywanie obrad rad gmin w nowej kadencji JST
§

Organ będzie mógł nakazać usunięcie drzewa

Do Sejmu wpłynął projekt zmiany ustawy o ochronie ...

Autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Data publikacji: 14.03.2018

Kategoria: Przepisy

Organ będzie mógł nakazać usunięcie drzewa
§

Informacja przetworzona w projekcie ustawy o jawności życia publicznego

Projektodawcy ustawy o jawności życia publicznego ...

Autor: Mateusz Karciarz

Data publikacji: 13.03.2018

Kategoria: Przepisy

Informacja przetworzona w projekcie ustawy o jawności życia publicznego
§

Niedopuszczalne zakazy w stosunku do pomników przyrody w uchwale rady gminy

Zdaniem Wojewody Lubelskiego, rada gminy nie może ...

Autorzy: Mateusz Karciarz
Agata Szczepanowska

Data publikacji: 12.03.2018

Kategoria: Wokanda

Niedopuszczalne zakazy w stosunku do pomników przyrody w uchwale rady gminy
§

Prawo dostępu do informacji publicznej a tajemnica przedsiębiorcy

Dane mające wartość gospodarczą, kwalifikowane jak...

Autorzy: Joanna Kostrzewska
Marta Warzańska

Data publikacji: 09.03.2018

Kategoria: Wokanda

Prawo dostępu do informacji publicznej a tajemnica przedsiębiorcy
§

Kluby radnych w nowej kadencji gmin

Styczniowa nowelizacja ustaw samorządowych wprowad...

Autor: Anna Kudra

Data publikacji: 08.03.2018

Kategoria: Przepisy

Kluby radnych w nowej kadencji gmin
§

Dane osobowe w formularzu kontaktowym

Na stronach internetowych jednostek samorządu tery...

Autor: Urszula Szefler

Data publikacji: 07.03.2018

Kategoria: Praktyka

Dane osobowe w formularzu kontaktowym
§

Ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej w projekcie ustawy o jawności życia publicznego

O ile zasady dostępu do informacji publicznej w pr...

Autor: Mateusz Karciarz

Data publikacji: 06.03.2018

Kategoria: Przepisy

Ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej w projekcie ustawy o jawności życia publicznego
§

Szczegółowy zakres zadań urzędników wyborczych doprecyzuje Państwowa Komisja Wyborcza

Państwo Komisja Wyborcza prowadzi zaawansowane pra...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 05.03.2018

Kategoria: Przepisy

Szczegółowy zakres zadań urzędników wyborczych doprecyzuje Państwowa Komisja Wyborcza

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj