Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wyszukiwanie zaawansowane

dział

 • Wszystkie
 • Gospodarka komunalna
 • Podatki
 • Finanse publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo cywilne
 • Nieruchomości
 • Procedury administracyjne
 • Ustrój
 • Inne

kategoria

 • Wszystkie
 • Przepisy
 • Wokanda
 • Praktyka

Czas:

od

do

autor

 • Wszyscy
 • Dudziak Katarzyna
 • Gad Anna
 • Goślicki Dominik
 • Gruszecki Krzysztof
 • Gryciuk Grzegorz
 • Grzelak Kinga
 • Grzybowski Paweł
 • Gwóźdź Wojciech
 • Janus Mateusz
 • Kaźmierczak Paweł
 • Kiełbus Maciej
 • Klimek Marta
 • Kopeć Jadwiga
 • Kostrzewa Michał
 • Kostrzewska Joanna
 • Koźmiński Piotr
 • Kołodziejczak Piotr
 • Krystman Martyna
 • Kubicka Agnieszka
 • Kudra Anna
 • Legat Agata
 • Lewandowska Katarzyna
 • Michalczyk Tomasz
 • Misiun Aleksandra
 • Narkiewicz Maria
 • Piątkowska Adrianna
 • Różowicz Konrad
 • Ruta Ronald
 • Samitowski Grzegorz
 • Skrzypczyńska Ewa
 • Szczepanowska Agata
 • Szefler Urszula
 • Tomkowiak Agnieszka
 • Tymoszczuk Maciej
 • Warzańska Marta
 • Wielańczyk-Grzelak Edyta
 • Wolańska Marta
 • Wruk Maciej
 • Ziemski Krystian
 • Łagodziński Kacper
 • Łukaszyk Maciej

Szukaj
Wyczyść formularz
Zmień kryteria wyszukiwania
§

Czy JST będą mogły wydawać prasę?

Do Sejmu trafił projekt ustawy mającej na celu ogr...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 30.10.2018

Kategoria: Przepisy

Czy JST będą mogły wydawać prasę?
§

Moment rozpoczynający okres podlegania wykluczeniu za zmowę przetargową, wyrok TSUE w sprawie C-124/17

Dnia 24 października 2018 r. TSUE wydał wyrok w sp...

Autor: Konrad Różowicz

Data publikacji: 29.10.2018

Kategoria: Wokanda

Moment rozpoczynający okres podlegania wykluczeniu za zmowę przetargową, wyrok TSUE w sprawie C-124/17
§

Naczelny Sąd Administracyjny po stronie gmin w sporze o wiatraki.

NSA wydał oczekiwany wyrok w sprawie zasad opodatk...

Autorzy: Dr n. pr. Paweł Grzybowski
Dominik Goślicki

Data publikacji: 26.10.2018

Kategoria: Praktyka

Naczelny Sąd Administracyjny po stronie gmin w sporze o wiatraki.
§

Osoba fizyczna także może dochodzić nadpłaty podatku od nieruchomości

Pismo osoby fizycznej w sprawie zwrotu nadpłaty po...

Autorzy: Dominik Goślicki
Ronald Ruta

Data publikacji: 25.10.2018

Kategoria: Wokanda

Osoba fizyczna także może dochodzić nadpłaty podatku od nieruchomości
§

Nowe obowiązki organów administracji w świetle ustawy przekształceniowej

W dniu 5 października 2018 r. weszła w życie ustaw...

Autor: Kinga Grzelak

Data publikacji: 24.10.2018

Kategoria: Przepisy

Nowe obowiązki organów administracji w świetle ustawy przekształceniowej
§

Wymiana kas fiskalnych w samorządach

Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorząd...

Autorzy: Katarzyna Lewandowska
Mateusz Janus

Data publikacji: 23.10.2018

Kategoria: Praktyka

Wymiana kas fiskalnych w samorządach
§

Nie ma VAT przy sprzedaży sprzętu wykorzystywanego do zadań publicznych

Okazjonalna sprzedaż środków trwałych wykorzystywa...

Autorzy: Katarzyna Lewandowska
Mateusz Janus

Data publikacji: 22.10.2018

Kategoria: Wokanda

Nie ma VAT przy sprzedaży sprzętu wykorzystywanego do zadań publicznych
§

RODO i obowiązek zamykania szaf na klucz

Od wejścia w życie RODO minęło wiele miesięcy, a ...

Autor: Urszula Szefler

Data publikacji: 19.10.2018

Kategoria: Praktyka

RODO i obowiązek zamykania szaf na klucz
§

Alkoholowe problemy różne oblicza mają

Prawidłowe zredagowanie tzw. uchwały alkoholowej j...

Autor: Anna Kudra

Data publikacji: 18.10.2018

Kategoria: Wokanda

Alkoholowe problemy różne oblicza mają
§

Określenie liczebności komisji skarg, wniosków i petycji nie jest zadaniem prostym

W ocenie Wojewody Śląskiego statut musi określać w...

Autor: Anna Kudra

Data publikacji: 17.10.2018

Kategoria: Wokanda

Określenie liczebności komisji skarg, wniosków i petycji nie jest zadaniem prostym
§

Faktura elektroniczna w podprogowych zamówieniach na usługi społeczne

Dnia 25 września 2018 r. do Sejmu wpłynął rządowy ...

Autor: Konrad Różowicz

Data publikacji: 16.10.2018

Kategoria: Przepisy

Faktura elektroniczna w podprogowych zamówieniach na usługi społeczne
§

Termin ma znaczenie, czyli o skutkach nieprzedłożenia w czasie dokumentacji planistycznej

Zaniechanie przekazania wojewodzie dokumentacji pl...

Autor: Anna Kudra

Data publikacji: 15.10.2018

Kategoria: Wokanda

Termin ma znaczenie, czyli o skutkach nieprzedłożenia w czasie dokumentacji planistycznej
§

Dobrowolna komunikacja elektroniczna a zmiany w rozporządzeniach

Głównym celem ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. było...

Autor: Konrad Różowicz

Data publikacji: 12.10.2018

Kategoria: Przepisy

Dobrowolna komunikacja elektroniczna a zmiany w rozporządzeniach
§

Pierwsze rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące realizacji specustawy mieszkaniowej

Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność w części...

Autor: Anna Kudra

Data publikacji: 11.10.2018

Kategoria: Przepisy

Pierwsze rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące realizacji specustawy mieszkaniowej
§

Rażąco niska część składowa ceny

Jedną z przesłanek odrzucenia oferty jest zawieran...

Autor: Konrad Różowicz

Data publikacji: 10.10.2018

Kategoria: Praktyka

Rażąco niska część składowa ceny

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj