Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wyszukiwanie zaawansowane

dział

 • Wszystkie
 • Gospodarka komunalna
 • Podatki
 • Finanse publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo cywilne
 • Nieruchomości
 • Procedury administracyjne
 • Ustrój
 • Inne

kategoria

 • Wszystkie
 • Przepisy
 • Wokanda
 • Praktyka

Czas:

od

do

autor

 • Wszyscy
 • Dudziak Katarzyna
 • Gad Anna
 • Goślicki Dominik
 • Gruszecki Krzysztof
 • Gryciuk Grzegorz
 • Grzelak Kinga
 • Grzybowski Paweł
 • Gwóźdź Wojciech
 • Janus Mateusz
 • Kaźmierczak Paweł
 • Kiełbus Maciej
 • Klimek Marta
 • Kopeć Jadwiga
 • Kostrzewa Michał
 • Kostrzewska Joanna
 • Koźmiński Piotr
 • Kołodziejczak Piotr
 • Krystman Martyna
 • Kudra Anna
 • Legat Agata
 • Lewandowska Katarzyna
 • Michalczyk Tomasz
 • Misiun Aleksandra
 • Narkiewicz Maria
 • Piątkowska Adrianna
 • Różowicz Konrad
 • Ruta Ronald
 • Samitowski Grzegorz
 • Skrzypczyńska Ewa
 • Szczepanowska Agata
 • Szefler Urszula
 • Tymoszczuk Maciej
 • Warzańska Marta
 • Wielańczyk-Grzelak Edyta
 • Wolańska Marta
 • Wruk Maciej
 • Ziemski Krystian
 • Łagodziński Kacper
 • Łukaszyk Maciej

Szukaj
Wyczyść formularz
Zmień kryteria wyszukiwania
§

PPP a nowelizacja ustawy o gospodarce komunalnej

Dokonując nowelizacji ustawy o partnerstwie public...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 29.08.2018

Kategoria: Przepisy

PPP a nowelizacja ustawy o gospodarce komunalnej
§

Istotna zmiana w procedurze zwrotu podatku akcyzowego rolnikom

Od stycznia 2019 r. obowiązywać mają nowe przepisy...

Autor: Paweł Grzybowski

Data publikacji: 28.08.2018

Kategoria: Przepisy

Istotna zmiana w procedurze zwrotu podatku akcyzowego rolnikom
§

Ustalenie miejsc sprzedaży alkoholu w gminie bez opinii jednostki pomocniczej jest nieważne

Ustalenie przez radę gminy maksymalnej liczby zezw...

Autor: Joanna Kostrzewska

Data publikacji: 27.08.2018

Kategoria: Wokanda

Ustalenie miejsc sprzedaży alkoholu w gminie bez opinii jednostki pomocniczej jest nieważne
§

Zarządca nieruchomości nie jest podatnikiem

Właściciel nieruchomości jest podatnikiem podatku ...

Autor: Katarzyna Lewandowska

Data publikacji: 24.08.2018

Kategoria: Wokanda

Zarządca nieruchomości nie jest podatnikiem
§

Kontrola sądowa wystąpień pokontrolnych

W praktyce samorządowej wiele kontrowersji budzi p...

Autor: Anna Kudra

Data publikacji: 23.08.2018

Kategoria: Praktyka

Kontrola sądowa wystąpień pokontrolnych
§

Opodatkowanie budowli należących do spółki komandytowej

Zdaniem WSA w Poznaniu, w przypadku budowli stanow...

Autorzy: Dominik Goślicki
Ronald Ruta

Data publikacji: 22.08.2018

Kategoria: Wokanda

Opodatkowanie budowli należących do spółki komandytowej
§

Deklaracja śmieciowa po nowemu

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała pro...

Autor: Urszula Szefler

Data publikacji: 21.08.2018

Kategoria: Przepisy

Deklaracja śmieciowa po nowemu
§

Czy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach może określać ilości wytwarzanych odpadów komunalnych?

Zdaniem NSA rada gminy nie może określić w regulam...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 20.08.2018

Kategoria: Wokanda

Czy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach może określać ilości wytwarzanych odpadów komunalnych?
§

Rezygnacja z metody podzielonej płatności?

Z dniem 1 lipca 2018 r. zaczęły obowiązywać przepi...

Autor: Michał Kostrzewa

Data publikacji: 17.08.2018

Kategoria: Praktyka

Rezygnacja z metody podzielonej płatności?
§

Opłaty za usługi wodne - sądy administracyjne zaczęły rozstrzygać!

Sam fakt posiadania pozwolenia wodnoprawnego to za...

Autor: Joanna Kostrzewska

Data publikacji: 16.08.2018

Kategoria: Wokanda

Opłaty za usługi wodne - sądy administracyjne zaczęły rozstrzygać!
§

Elektronizacja odsunięta w czasie

Uchwalona przez Sejm nowelizacja przesunie na dzie...

Autor: Maciej Wruk

Data publikacji: 14.08.2018

Kategoria: Przepisy

Elektronizacja odsunięta w czasie
§

Wpis OPP do KRS warunkuje zwolnienie z podatku od nieruchomości

Nieruchomość, którą podatnik przekaże w użyczenie ...

Autorzy: Dominik Goślicki
Ronald Ruta

Data publikacji: 13.08.2018

Kategoria: Wokanda

Wpis OPP do KRS warunkuje zwolnienie z podatku od nieruchomości
§

Sądowa kontrola uchwał w sprawie wynagrodzenia wójta

Zdaniem NSA sądy administracyjne nie są właściwe w...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 10.08.2018

Kategoria: Wokanda

Sądowa kontrola uchwał w sprawie wynagrodzenia wójta
§

Modele udostępnienia gminnej sieci ciepłowniczej podmiotowi prywatnemu

Zasadnicza część krajowego majątku ciepłownicze po...

Autor: Grzegorz Samitowski

Data publikacji: 09.08.2018

Kategoria: Praktyka

Modele udostępnienia gminnej sieci ciepłowniczej podmiotowi prywatnemu
§

Czy uchwała rady gminy w sprawie konsultacji społecznych jest aktem prawa miejscowego?

Zdaniem WSA w Krakowie uchwała rady gminy w sprawi...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 08.08.2018

Kategoria: Wokanda

Czy uchwała rady gminy w sprawie konsultacji społecznych jest aktem prawa miejscowego?

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj