Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wyszukiwanie zaawansowane

dział

 • Wszystkie
 • Gospodarka komunalna
 • Podatki
 • Finanse publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo cywilne
 • Nieruchomości
 • Procedury administracyjne
 • Ustrój
 • Inne

kategoria

 • Wszystkie
 • Przepisy
 • Wokanda
 • Praktyka

Czas:

od

do

autor

 • Wszyscy
 • Błaszczyk Natalia
 • Drapiński Krzysztof
 • Dudziak Katarzyna
 • Gad Anna
 • Goślicki Dominik
 • Gruszecki Krzysztof
 • Gryciuk Grzegorz
 • Grzelak Kinga
 • Grzybowski Paweł
 • Janus Mateusz
 • Jędrzejczak Maria
 • Kaźmierczak Paweł
 • Kiełbus Maciej
 • Kortus Jakub
 • Kostrzewa Michał
 • Kostrzewska Joanna
 • Koźmiński Piotr
 • Kołodziejczak Piotr
 • Krystman Martyna
 • Kudra-Ostrowska Anna
 • Legat Agata
 • Lewandowska Katarzyna
 • Lorych Marta
 • Misiun Aleksandra
 • Narkiewicz Maria
 • Piątkowska Adrianna
 • Różowicz Konrad
 • Skrzypczyńska Ewa
 • Szczubełek Maciej
 • Szefler Urszula
 • Tomkowiak Agnieszka
 • Wielańczyk-Grzelak Edyta
 • Wolańska Marta
 • Ziemski Krystian
 • Łagodziński Kacper
 • Łukaszyk Maciej

Szukaj
Wyczyść formularz
Zmień kryteria wyszukiwania
§

Rozwiązanie stosunku pracy z radnym wymaga zgody organu stanowiącego JST

W przypadku obiektywnej niemożliwości przywrócenia...

Autorzy: Piotr Kołodziejczak
Maciej Szczubełek

Data publikacji: 28.11.2019

Kategoria: Wokanda

Rozwiązanie stosunku pracy z radnym wymaga zgody organu stanowiącego JST
§

Postępowanie dowodowe w nowym kpc

Przepisy dotyczące postępowania dowodowego uległo ...

Autor: Agnieszka Tomkowiak

Data publikacji: 27.11.2019

Kategoria: Przepisy

Postępowanie dowodowe w nowym kpc
§

Sprzedaż nieruchomości a VAT - znaczenie ma każda działka

Sprzedaż składników majątkowych, zwłaszcza nieruch...

Autor: Michał Kostrzewa

Data publikacji: 26.11.2019

Kategoria: Praktyka

Sprzedaż nieruchomości a VAT - znaczenie ma każda działka
§

Wątpliwości wokół zmiany przeznaczenia nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste

Czy właściciel gruntu ma prawo nie akceptować nowe...

Autorzy: Piotr Kołodziejczak
Maciej Szczubełek

Data publikacji: 25.11.2019

Kategoria: Wokanda

Wątpliwości wokół zmiany przeznaczenia nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste
§

Burmistrz ukarany za naruszenie RODO

Zakres zastosowania RODO obejmuje wszystkie podmi...

Autorzy: Urszula Szefler
Maciej Szczubełek

Data publikacji: 22.11.2019

Kategoria: Praktyka

Burmistrz ukarany za naruszenie RODO
§

Na nabywcę wywłaszczonej nieruchomości nie przechodzi roszczenie odszkodowawcze za wywłaszczenie

Żądanie odszkodowania nie jest roszczeniem obciąża...

Autorzy: Piotr Kołodziejczak
Maciej Szczubełek

Data publikacji: 21.11.2019

Kategoria: Wokanda

Na nabywcę wywłaszczonej nieruchomości nie przechodzi roszczenie odszkodowawcze za wywłaszczenie
§

Opodatkowanie odpraw i odszkodowań za zakaz konkurencji w spółkach komunalnych

Przy wypłacie wysokich odpraw czy odszkodowań za s...

Autor: Katarzyna Lewandowska

Data publikacji: 20.11.2019

Kategoria: Praktyka

Opodatkowanie odpraw i odszkodowań za zakaz konkurencji w spółkach komunalnych
§

Nadużywanie pozycji dominującej przez gminę na lokalnym rynku odbioru i oczyszczania ścieków

Sąd Najwyższy uznał, że specyfika działalności na ...

Autorzy: Piotr Kołodziejczak
Maciej Szczubełek

Data publikacji: 19.11.2019

Kategoria: Wokanda

Nadużywanie pozycji dominującej przez gminę na lokalnym rynku odbioru i oczyszczania ścieków
§

Czy wiesz już, na czym polega postępowanie przygotowawcze w nowym kpc?

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego przynio...

Autor: Agnieszka Tomkowiak

Data publikacji: 18.11.2019

Kategoria: Przepisy

Czy wiesz już, na czym polega postępowanie przygotowawcze w nowym kpc?
§

Dołączanie dokumentów przedmiotowych do oferty

Pomimo, że w nowym P.z.p. przewidziano rozwiązania...

Autor: Konrad Różowicz

Data publikacji: 15.11.2019

Kategoria: Przepisy

Dołączanie dokumentów przedmiotowych do oferty
§

Czy sąd może uwzględnić skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania wniesioną po jego zakończeniu?

Wątpliwości wokół możliwości merytorycznego rozpoz...

Autor: Kinga Grzelak

Data publikacji: 14.11.2019

Kategoria: Praktyka

Czy sąd może uwzględnić skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania wniesioną po jego zakończeniu?
§

BDO dla Urzędu Gminy?

Regulacje prawne dotyczące rejestru podmiotów gosp...

Autor: Joanna Kostrzewska

Data publikacji: 13.11.2019

Kategoria: Przepisy

BDO dla Urzędu Gminy?
§

Specyfika rozliczenia tonażowego

Obowiązek tonażowego rozliczania się gmin z operat...

Autor: Konrad Różowicz

Data publikacji: 12.11.2019

Kategoria: Wokanda

Specyfika rozliczenia tonażowego
§

Otwarcie ofert dzień po upływie terminu ich składania

Jedną z obowiązujących od kilkunastu lat regułą je...

Autor: Konrad Różowicz

Data publikacji: 08.11.2019

Kategoria: Przepisy

Otwarcie ofert dzień po upływie terminu ich składania
§

Rejestr Należności Publicznoprawnych

Jednym z instrumentów służących skłonieniu do zapł...

Autor: Piotr Koźmiński

Data publikacji: 07.11.2019

Kategoria: Przepisy

Rejestr Należności Publicznoprawnych

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj