Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wyszukiwanie zaawansowane

dział

 • Wszystkie
 • Gospodarka komunalna
 • Podatki
 • Finanse publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo cywilne
 • Nieruchomości
 • Procedury administracyjne
 • Ustrój
 • Inne

kategoria

 • Wszystkie
 • Przepisy
 • Wokanda
 • Praktyka

Czas:

od

do

autor

 • Wszyscy
 • Adamczyk Adrianna
 • Drapiński Krzysztof
 • Dudziak Katarzyna
 • Gad Anna
 • Goślicki Dominik
 • Gryciuk Grzegorz
 • Grzelak Kinga
 • Grzybowski Paweł
 • Jurkowski Kamil
 • Kaźmierczak Paweł
 • Kiełbus Maciej
 • Kostrzewa Michał
 • Kostrzewska Joanna
 • Koźmiński Piotr
 • Kołodziejczak Piotr
 • Krystman Martyna
 • Kudra-Ostrowska Anna
 • Kurnatowska Magdalena
 • Legat Agata
 • Lewandowska Katarzyna
 • Lorych Marta
 • Misiejko Adrian
 • Misiun Aleksandra
 • Różowicz Konrad
 • Sobczak Piotr
 • Staniszewska Lucyna
 • Szefler Urszula
 • Tomkowiak Agnieszka
 • Wielańczyk-Grzelak Edyta
 • Wundziński Karol
 • Ziemski Krystian
 • Łagodziński Kacper
 • Łukaszyk Maciej

Szukaj
Wyczyść formularz
Zmień kryteria wyszukiwania
§

Regulamin korzystania z cmentarzy jako akt prawa miejscowego

Zdaniem WSA w Opolu regulamin korzystania z cmenta...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 19.05.2021

Kategoria: Wokanda

Regulamin korzystania z cmentarzy jako akt prawa miejscowego
§

Sygnalista w Urzędzie - JST i wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń

W dniu 17 grudnia 2021 r. upływa zasadniczo termin...

Autor: Kamil Jurkowski

Data publikacji: 17.05.2021

Kategoria: Przepisy

Sygnalista w Urzędzie - JST i wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń
§

Kolejna próba zmiany przepisów o sołectwach

Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o sołtysac...

Autor: Adrian Misiejko

Data publikacji: 14.05.2021

Kategoria: Przepisy

Kolejna próba zmiany przepisów o sołectwach
§

Rola kuratora w procedurze likwidacji szkoły

Sądy administracyjne coraz częściej wskazują na og...

Autor: Prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski

Data publikacji: 13.05.2021

Kategoria: Praktyka

Rola kuratora w procedurze likwidacji szkoły
§

Podstawa opodatkowania budowli całkowicie zamortyzowanych - „wraca stare”

NSA uchylił wyrok WSA w Kielcach z lutego 2019 r.,...

Autorzy: Dominik Goślicki
Aleksandra Hemmerling

Data publikacji: 12.05.2021

Kategoria: Wokanda

Podstawa opodatkowania budowli całkowicie zamortyzowanych - „wraca stare”
§

Sądy administracyjne nie zawsze po stronie wójta w sporze o wotum zaufania

WSA w Gdańsku oddalił skargę na uchwałę odmawiając...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Magdalena Kurnatowska

Data publikacji: 12.05.2021

Kategoria: Wokanda

Sądy administracyjne nie zawsze po stronie wójta w sporze o wotum zaufania
§

Kontrole przewozu odpadów poważnym problemem przedsiębiorców

Przy obecnych uregulowaniach prawa krajowego oraz ...

Autorzy: Dr adw. Lucyna Staniszewska
Piotr Sobczak

Data publikacji: 11.05.2021

Kategoria: Praktyka

Kontrole przewozu odpadów poważnym problemem przedsiębiorców
§

Zniesienie regionalizacji w gospodarce odpadami

Zniesienie regionalizacji w gospodarce odpadami ko...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 10.05.2021

Kategoria: Praktyka

Zniesienie regionalizacji w gospodarce odpadami
§

Uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części w nowym P.z.p.

Na gruncie nowego P.z.p. aktualną pozostaje ustawo...

Autor: Konrad Różowicz

Data publikacji: 07.05.2021

Kategoria: Przepisy

Uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części w nowym P.z.p.
§

Proceduralne aspekty udzielania wotum zaufania wójtowi

Zdaniem WSA w Rzeszowie, debata nad raportem ma ch...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Magdalena Kurnatowska

Data publikacji: 05.05.2021

Kategoria: Wokanda

Proceduralne aspekty udzielania wotum zaufania wójtowi
§

Sąd Zamówień Publicznych potwierdza zamknięty katalog przesłanek udzielenia zamówienia w trybie in-house

Dla udzielenia zamówienia w trybie in-house nie je...

Autorzy: Krzysztof Drapiński
Konrad Różowicz

Data publikacji: 05.05.2021

Kategoria: Wokanda

Sąd Zamówień Publicznych potwierdza zamknięty katalog przesłanek udzielenia zamówienia w trybie in-house
§

Czy konieczne jest opracowanie raportu o stanie związku jednostek samorządu terytorialnego?

Przepisy ustrojowych ustaw samorządowych nie nakła...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 04.05.2021

Kategoria: Praktyka

Czy konieczne jest opracowanie raportu o stanie związku jednostek samorządu terytorialnego?
§

Mniej czasu na stwierdzenie nieważności decyzji - projekt zmiany art. 156 K.p.a.

Do laski marszałkowskiej wpłynął projekt nowelizac...

Autor: Anna Kudra-Ostrowska

Data publikacji: 30.04.2021

Kategoria: Przepisy

Mniej czasu na stwierdzenie nieważności decyzji - projekt zmiany art. 156 K.p.a.
§

Czy RODO dopuszcza pobieranie odcisków palców uczniów przez szkołę?

W wyroku z dnia 7 sierpnia 2020 r. o sygnaturze II...

Autor: Adrian Misiejko

Data publikacji: 29.04.2021

Kategoria: Wokanda

Czy RODO dopuszcza pobieranie odcisków palców uczniów przez szkołę?
§

Model procedowania uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania

Zdaniem WSA w Gliwicach, niepodjęcie uchwały o udz...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Magdalena Kurnatowska

Data publikacji: 28.04.2021

Kategoria: Wokanda

Model procedowania uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj