Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wyszukiwanie zaawansowane

dział

 • Wszystkie
 • Gospodarka komunalna
 • Podatki
 • Finanse publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo cywilne
 • Nieruchomości
 • Procedury administracyjne
 • Ustrój
 • Inne

kategoria

 • Wszystkie
 • Przepisy
 • Wokanda
 • Praktyka

Czas:

od

do

autor

 • Wszyscy
 • Adamczyk Adrianna
 • Bojda Borys
 • Czajka Dagmara
 • Drapiński Krzysztof
 • Dudziak Katarzyna
 • Frankiewicz Julia
 • Fręś Justyna
 • Gad Anna
 • Goślicki Dominik
 • Gryciuk Grzegorz
 • Grzelak Kinga
 • Grzybowski Paweł
 • Kierski Paweł
 • Kiełbus Maciej
 • Kostrzewa Michał
 • Kostrzewska Joanna
 • Kołodziejczak Piotr
 • Kuderski Jędrzej
 • Kudra-Ostrowska Anna
 • Kurnatowska Magdalena
 • Kurzawska Aleksandra
 • Lecyk Zuzanna
 • Legat Agata
 • Lewandowska Katarzyna
 • Lorych Marta
 • Misiejko Adrian
 • Piekarska Karolina
 • Przygocka Anna
 • Rozczyński Beniamin
 • Różowicz Konrad
 • Sobczak Piotr
 • Stachura Maciej
 • Staniszewska Lucyna
 • Szefler Urszula
 • Tomkowiak Agnieszka
 • Wielańczyk-Grzelak Edyta
 • Wilczyńska Magdalena
 • Winiarski Jan
 • Wundziński Karol
 • Ziemski Krystian
 • Łagodziński Kacper
 • Łukaszyk Maciej

Szukaj
Wyczyść formularz
Zmień kryteria wyszukiwania
§

Plany miejscowe w okresie przejściowym - po wejściu w życie nowelizacji a przed uchwaleniem planu ogólnego

W dniu 24 września 2023 r. weszła w życie znaczna ...

Autor: Magdalena Wilczyńska

Data publikacji: 13.10.2023

Kategoria: Praktyka

Plany miejscowe w okresie przejściowym - po wejściu w życie nowelizacji a przed uchwaleniem planu ogólnego
§

Ustalanie stawek za pozbywanie się nieczystości ciekłych - czym różnią się „górne stawki” od konkretnych cen?

Wysokość opłat za pozbywanie się nieczystości ciek...

Autor: Adrian Misiejko

Data publikacji: 09.10.2023

Kategoria: Praktyka

Ustalanie stawek za pozbywanie się nieczystości ciekłych - czym różnią się „górne stawki” od konkretnych cen?
§

Brak podpisu wnioskodawcy na podaniu złożonym do organu administracji publicznej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wskazał...

Autor: Beniamin Rozczyński

Data publikacji: 06.10.2023

Kategoria: Wokanda

Brak podpisu wnioskodawcy na podaniu złożonym do organu administracji publicznej
§

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej jako etap procesu inwestycyjnego

Postępowanie w sprawie wyłączenia gruntów rolnych ...

Autor: Joanna Stachnik

Data publikacji: 04.10.2023

Kategoria: Praktyka

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej jako etap procesu inwestycyjnego
§

Opodatkowanie budynku przed zakończeniem budowy - nowe podejście NSA

Naczelny Sąd Administracyjny przyjmuje, że rozpocz...

Autorzy: Dominik Goślicki
Julia Frankiewicz

Data publikacji: 02.10.2023

Kategoria: Wokanda

Opodatkowanie budynku przed zakończeniem budowy - nowe podejście NSA
§

Organy samorządu terytorialnego, a ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Od 1 marca 2018 roku (z uwzględnieniem późniejszyc...

Autor: Karolina Piekarska

Data publikacji: 27.09.2023

Kategoria: Przepisy

Organy samorządu terytorialnego, a ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
§

Gdy uchwała nagle „znika”… czyli o krótko o utracie mocy przez akty prawa miejscowego, dla których zmieniła się podstawa prawna

Choć utrata mocy obowiązującej przez uchwałę może ...

Autor: Adrian Misiejko

Data publikacji: 25.09.2023

Kategoria: Praktyka

Gdy uchwała nagle „znika”… czyli o krótko o utracie mocy przez akty prawa miejscowego, dla których zmieniła się podstawa prawna
§

Skarbówka zmienia stanowisko w sprawie prewspółczynnika VAT

Przepisy dotyczące prewspółczynnika VAT obowiązują...

Autor: Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Data publikacji: 22.09.2023

Kategoria: Praktyka

Skarbówka zmienia stanowisko w sprawie prewspółczynnika VAT
§

Wykorzystanie opon do zabezpieczenia pryzm roślinnych - czy dopuszczalne?

Wykorzystanie zużytych opon do zabezpieczenia plan...

Autor: Dagmara Czajka

Data publikacji: 20.09.2023

Kategoria: Wokanda

Wykorzystanie opon do zabezpieczenia pryzm roślinnych - czy dopuszczalne?
§

Raport o stanie gminy w ocenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Prawidłowe przeprowadzenie procedur związanych z r...

Autor: Adrian Misiejko

Data publikacji: 18.09.2023

Kategoria: Praktyka

Raport o stanie gminy w ocenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
§

Czy spółka gminna może skarżyć uchwałę rady gminy w sprawie… rozwiązania tej spółki?

Rada gminy jest właściwa do podjęcia uchwały w spr...

Autor: Adrian Misiejko

Data publikacji: 15.09.2023

Kategoria: Wokanda

Czy spółka gminna może skarżyć uchwałę rady gminy w sprawie… rozwiązania tej spółki?
§

Ile odpadów to niewiele? Tyle ile wynika z dokumentów zamówienia

Zarówno przepis art. 6d ust. 4 pkt 5) u.c.p.g., ja...

Autor: Konrad Różowicz

Data publikacji: 13.09.2023

Kategoria: Praktyka

Ile odpadów to niewiele? Tyle ile wynika z dokumentów zamówienia
§

O komunalizacji nieruchomości rolnych Skarbu Państwa na rzecz gminy słów kilka

Komunalizacja nieruchomości rolnych Skarbu Państwa...

Autor: Beniamin Rozczyński

Data publikacji: 11.09.2023

Kategoria: Praktyka

O komunalizacji nieruchomości rolnych Skarbu Państwa na rzecz gminy słów kilka
§

Nowelizacja KPA - omówienie projektowanych zmian na gruncie projektu ustawy o e-administracji

Na stronie Sejmu opublikowano rządowy projekt usta...

Autor: Beniamin Rozczyński

Data publikacji: 08.09.2023

Kategoria: Przepisy

Nowelizacja KPA - omówienie projektowanych zmian na gruncie projektu ustawy o e-administracji
§

Nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu - ryzyko przedsiębiorcy czy siła wyższa?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w niepr...

Autor: Dagmara Czajka

Data publikacji: 06.09.2023

Kategoria: Wokanda

Nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu - ryzyko przedsiębiorcy czy siła wyższa?

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj