Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wyszukiwanie zaawansowane

dział

 • Wszystkie
 • Gospodarka komunalna
 • Podatki
 • Finanse publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo cywilne
 • Nieruchomości
 • Procedury administracyjne
 • Ustrój
 • Inne

kategoria

 • Wszystkie
 • Przepisy
 • Wokanda
 • Praktyka

Czas:

od

do

autor

 • Wszyscy
 • Adamczyk Adrianna
 • Błaszczyk Natalia
 • Czajka Magdalena
 • Drapiński Krzysztof
 • Dudziak Katarzyna
 • Gad Anna
 • Goślicki Dominik
 • Gruszecki Krzysztof
 • Gryciuk Grzegorz
 • Grzelak Kinga
 • Grzybowski Paweł
 • Hemmerling Aleksandra
 • Janus Mateusz
 • Jędrzejczak Maria
 • Kaźmierczak Paweł
 • Kiełbus Maciej
 • Kortus Jakub
 • Kostrzewa Michał
 • Kostrzewska Joanna
 • Koźmiński Piotr
 • Kołodziejczak Piotr
 • Krystman Martyna
 • Kudra-Ostrowska Anna
 • Kurnatowska Magdalena
 • Legat Agata
 • Lewandowska Katarzyna
 • Lorych Marta
 • Misiejko Adrian
 • Misiun Aleksandra
 • Narkiewicz Maria
 • Różowicz Konrad
 • Skrzypczyńska Ewa
 • Szczubełek Maciej
 • Szefler Urszula
 • Tomkowiak Agnieszka
 • Wielańczyk-Grzelak Edyta
 • Wolańska Marta
 • Ziemski Krystian
 • Łagodziński Kacper
 • Łukaszyk Maciej

Szukaj
Wyczyść formularz
Zmień kryteria wyszukiwania
§

Dopuszczalność Zmian na podstawie tzw. Żółtej książki FIDIC z 1999 r. w kontraktach realizowanych w reżimie Prawa zamówień publicznych

Stosowanie warunków kontraktowych FIDIC nie zwalni...

Autor: Krzysztof Drapiński

Data publikacji: 24.07.2020

Kategoria: Przepisy

Dopuszczalność Zmian na podstawie tzw. Żółtej książki FIDIC z 1999 r. w kontraktach realizowanych w reżimie Prawa zamówień publicznych
§

Co można nakazać wójtowi w ramach określenia kierunków jego działania?

Uchwały rady gminy w sprawie ustalenia kierunków d...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 22.07.2020

Kategoria: Wokanda

Co można nakazać wójtowi w ramach określenia kierunków jego działania?
§

Poręczenie kredytu przez gminę

Spółki komunalne często zaciągają kredyty na dział...

Autor: Urszula Szefler

Data publikacji: 20.07.2020

Kategoria: Praktyka

Poręczenie kredytu przez gminę
§

Komunikacja ustna w nowym P.z.p.

Przepisy nowego P.z.p. rozszerzają zakres w jakim ...

Autor: Konrad Różowicz

Data publikacji: 17.07.2020

Kategoria: Przepisy

Komunikacja ustna w nowym P.z.p.
§

Naruszenie statutowej procedury zmiany składu osobowego komisji

Naruszenie statutowej procedury zmiany składu osob...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 15.07.2020

Kategoria: Wokanda

Naruszenie statutowej procedury zmiany składu osobowego komisji
§

Brak wątpliwości przy opodatkowaniu gruntów pod liniami - stanowisko NSA

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) o...

Autor: Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Data publikacji: 13.07.2020

Kategoria: Praktyka

Brak wątpliwości przy opodatkowaniu gruntów pod liniami - stanowisko NSA
§

Zakończenie postępowania administracyjnego stanowi przeszkodę w merytorycznym rozpoznaniu skargi na bezczynność

W dniu 22 czerwca 2020 r. Naczelny Sąd Administrac...

Autor: Kinga Grzelak

Data publikacji: 10.07.2020

Kategoria: Wokanda

Zakończenie postępowania administracyjnego stanowi przeszkodę w merytorycznym rozpoznaniu skargi na bezczynność
§

Coraz mniej czasu na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego

Przedsiębiorcom pozostał niespełna tydzień na doko...

Autorzy: Maria Narkiewicz
Adrianna Adamczyk

Data publikacji: 08.07.2020

Kategoria: Przepisy

Coraz mniej czasu na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego
§

Kompost z przydomowych kompostowników pomoże osiągnąć poziomy recyklingu

Ministerstwo Klimatu deklaruje, że kompost z przyd...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 06.07.2020

Kategoria: Praktyka

Kompost z przydomowych kompostowników pomoże osiągnąć poziomy recyklingu
§

Obowiązkowy katalog żądanych wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w nowym P.z.p.

Prawidłowa identyfikacja aspektów, które powinny s...

Autor: Konrad Różowicz

Data publikacji: 03.07.2020

Kategoria: Przepisy

Obowiązkowy katalog żądanych wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w nowym P.z.p.
§

Działalność szkół i przedszkoli w większości poza VAT

W dniu 10 czerwca 2020 r. Minister Finansów wydał ...

Autor: Michał Kostrzewa

Data publikacji: 01.07.2020

Kategoria: Praktyka

Działalność szkół i przedszkoli w większości poza VAT
§

Sposób wyliczenia zwolnienia kompostownikowego

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odp...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 29.06.2020

Kategoria: Wokanda

Sposób wyliczenia zwolnienia kompostownikowego
§

Finanse samorządów: gdzie szukać potrzebnych środków?

Finanse jednostek samorządu terytorialnego były pr...

Autor: Aleksandra Misiun

Data publikacji: 26.06.2020

Kategoria: Praktyka

Finanse samorządów: gdzie szukać potrzebnych środków?
§

Zawieszenie wójta w czynnościach służbowych tylko przez sąd?

Senat wystąpił z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 24.06.2020

Kategoria: Przepisy

Zawieszenie wójta w czynnościach służbowych tylko przez sąd?
§

Doręczanie korespondencji cudzoziemcowi

Ustawodawca nakazuje doręczać pisma urzędowe cudzo...

Autor: Natalia Błaszczyk

Data publikacji: 22.06.2020

Kategoria: Wokanda

Doręczanie korespondencji cudzoziemcowi

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj