Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
  • Gospodarka komunalna

    W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

  • Podatki

    W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

  • Finanse publiczne

    W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

  • Zamówienia publiczne

    W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

  • Prawo cywilne

    W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

  • Nieruchomości

    W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

  • Procedury administracyjne

    W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

  • Ustrój

    W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

  • Inne

    W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wyszukiwanie zaawansowane

dział

  • Wszystkie
  • Gospodarka komunalna
  • Podatki
  • Finanse publiczne
  • Zamówienia publiczne
  • Prawo cywilne
  • Nieruchomości
  • Procedury administracyjne
  • Ustrój
  • Inne

kategoria

  • Wszystkie
  • Przepisy
  • Wokanda
  • Praktyka

Czas:

od

do

autor

  • Wszyscy
  • Adamczyk Adrianna
  • Drapiński Krzysztof
  • Dudziak Katarzyna
  • Gad Anna
  • Goślicki Dominik
  • Gryciuk Grzegorz
  • Grzelak Kinga
  • Grzybowski Paweł
  • Jurkowski Kamil
  • Kaźmierczak Paweł
  • Kiełbus Maciej
  • Kostrzewa Michał
  • Kostrzewska Joanna
  • Koźmiński Piotr
  • Kołodziejczak Piotr
  • Krystman Martyna
  • Kudra-Ostrowska Anna
  • Kurnatowska Magdalena
  • Legat Agata
  • Lewandowska Katarzyna
  • Lorych Marta
  • Misiejko Adrian
  • Misiun Aleksandra
  • Różowicz Konrad
  • Sobczak Piotr
  • Staniszewska Lucyna
  • Szefler Urszula
  • Tomkowiak Agnieszka
  • Wielańczyk-Grzelak Edyta
  • Wundziński Karol
  • Ziemski Krystian
  • Łagodziński Kacper
  • Łukaszyk Maciej

Szukaj
Wyczyść formularz
Zmień kryteria wyszukiwania
§

Dobra osobiste - Gmina a osoby pełniące funkcje piastunów jej organów

W przypadku naruszenia dóbr osobistych osoby prawn...

Autorzy: Piotr Kołodziejczak
Martyna Krystman

Data publikacji: 23.06.2021

Kategoria: Praktyka

Dobra osobiste - Gmina a osoby pełniące funkcje piastunów jej organów
§

Zakres samodzielności statutowej gminy

NSA w swoim wyroku z jednej strony dobitnie podkre...

Autor: Adrian Misiejko

Data publikacji: 21.06.2021

Kategoria: Wokanda

Zakres samodzielności statutowej gminy
§

O (nie)wygaśnięciu mandatu wójta, czyli pełnomocnictwo pełnomocnictwu nierówne

Zdaniem WSA w Gdańsku bycie pełnomocnikiem przez o...

Autor: Adrian Misiejko

Data publikacji: 18.06.2021

Kategoria: Wokanda

O (nie)wygaśnięciu mandatu wójta, czyli pełnomocnictwo pełnomocnictwu nierówne
§

Samochodowy złom trzeba wyrejestrować

Niska wartość sprzedawanego pojazdu nie stanowi ok...

Autorzy: Dominik Goślicki
Aleksandra Hemmerling

Data publikacji: 16.06.2021

Kategoria: Wokanda

Samochodowy złom trzeba wyrejestrować
§

Kwalifikacja deliktu administracyjnego jako zachowania trwałego (ciągłego) i jej następstwa dla wymiaru administracyjnej kary pieniężnej

Chociaż delict trwały (ciągły) nie został zdefinio...

Autor: Dr adw. Lucyna Staniszewska

Data publikacji: 14.06.2021

Kategoria: Przepisy

Kwalifikacja deliktu administracyjnego jako zachowania trwałego (ciągłego) i jej następstwa dla wymiaru administracyjnej kary pieniężnej
§

Nowelizacja przepisów dotyczących młodzieżowych rad i sejmików w samorządzie terytorialnym

Parlament uchwalił nowe regulacje dotyczące młodzi...

Autor: Adrian Misiejko

Data publikacji: 10.06.2021

Kategoria: Przepisy

Nowelizacja przepisów dotyczących młodzieżowych rad i sejmików w samorządzie terytorialnym
§

Dobra osobiste gminy - kiedy dochodzi do ich naruszenia?

Gminie jako osobie prawnej prawa prywatnego przysł...

Autorzy: Piotr Kołodziejczak
Martyna Krystman

Data publikacji: 09.06.2021

Kategoria: Praktyka

Dobra osobiste gminy - kiedy dochodzi do ich naruszenia?
§

Reprezentacja gminy w sporze przed sądem administracyjnym

Wójt posiada wyłączną kompetencję do reprezentowan...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Karol Wundziński

Data publikacji: 07.06.2021

Kategoria: Wokanda

Reprezentacja gminy w sporze przed sądem administracyjnym
§

WSA w Poznaniu za koniecznością uzasadnienia uchwały w sprawie wotum

Zdaniem WSA w Poznaniu, uchwała w sprawie udzielen...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Magdalena Kurnatowska

Data publikacji: 02.06.2021

Kategoria: Wokanda

WSA w Poznaniu za koniecznością uzasadnienia uchwały w sprawie wotum
§

Reforma planowania przestrzennego - podstawowe założenia

Kiedy polskie osiedla będą przypominały ich brytyj...

Autor: Kacper Łagodziński

Data publikacji: 31.05.2021

Kategoria: Przepisy

Reforma planowania przestrzennego - podstawowe założenia
§

Debata nad raportem o stanie gminy i obowiązek uzasadnienia uchwały w przypadku nieudzielenia burmistrzowi wotum zaufania

WSA w Szczecinie wydał w ostatnim czasie dwa wyrok...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Magdalena Kurnatowska

Data publikacji: 28.05.2021

Kategoria: Wokanda

Debata nad raportem o stanie gminy i obowiązek uzasadnienia uchwały w przypadku nieudzielenia burmistrzowi wotum zaufania
§

Regulamin PSZOKu nie w odrębnej uchwale

Zdaniem WSA w Gliwicach regulamin korzystania z PS...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 27.05.2021

Kategoria: Wokanda

Regulamin PSZOKu nie w odrębnej uchwale
§

Organ może skopiować akta sprawy na wniosek strony

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że stron...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Karol Wundziński

Data publikacji: 25.05.2021

Kategoria: Wokanda

Organ może skopiować akta sprawy na wniosek strony
§

Czy Zamawiający musi zweryfikować zapłatę wynagrodzenia Podwykonawców, w umowach na roboty budowlane, których termin wykonania wynosi do 12 miesięcy?

Zarówno przepisy nowego Prawa Zamówień publicznych...

Autor: Krzysztof Drapiński

Data publikacji: 24.05.2021

Kategoria: Przepisy

Czy Zamawiający musi zweryfikować zapłatę wynagrodzenia Podwykonawców, w umowach na roboty budowlane, których termin wykonania wynosi do 12 miesięcy?
§

Doświadczenia z unieważnieniem postępowania na podstawie art. 256 P.z.p.

Aktualnie obowiązujące Prawo zamówień publicznych,...

Autor: Konrad Różowicz

Data publikacji: 21.05.2021

Kategoria: Przepisy

Doświadczenia z unieważnieniem postępowania na podstawie art. 256 P.z.p.

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj