Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wyszukiwanie zaawansowane

dział

 • Wszystkie
 • Gospodarka komunalna
 • Podatki
 • Finanse publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo cywilne
 • Nieruchomości
 • Procedury administracyjne
 • Ustrój
 • Inne

kategoria

 • Wszystkie
 • Przepisy
 • Wokanda
 • Praktyka

Czas:

od

do

autor

 • Wszyscy
 • Cegłowski Borys
 • Dudziak Katarzyna
 • Gad Anna
 • Goślicki Dominik
 • Gruszecki Krzysztof
 • Gryciuk Grzegorz
 • Grzelak Kinga
 • Grzybowski Paweł
 • Gwóźdź Wojciech
 • Janus Mateusz
 • Jędrzejczak Maria
 • Kaźmierczak Paweł
 • Kiełbus Maciej
 • Klimek Marta
 • Kortus Jakub
 • Kostrzewa Michał
 • Kostrzewska Joanna
 • Koźmiński Piotr
 • Kołodziejczak Piotr
 • Krystman Martyna
 • Kubicka Agnieszka
 • Kudra Anna
 • Legat Agata
 • Lewandowska Katarzyna
 • Michalczyk Tomasz
 • Misiun Aleksandra
 • Narkiewicz Maria
 • Piątkowska Adrianna
 • Różowicz Konrad
 • Ruta Ronald
 • Samitowski Grzegorz
 • Skrzypczyńska Ewa
 • Szczepanowska Agata
 • Szefler Urszula
 • Tomkowiak Agnieszka
 • Tymoszczuk Maciej
 • Warzańska Marta
 • Wielańczyk-Grzelak Edyta
 • Wolańska Marta
 • Wruk Maciej
 • Ziemski Krystian
 • Łagodziński Kacper
 • Łukaszyk Maciej

Szukaj
Wyczyść formularz
Zmień kryteria wyszukiwania
§

Przedawnienie kary pieniężnej za nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadów

Naczelny Sąd Administracyjny, wyrokiem z dnia 6 ma...

Autorzy: Joanna Kostrzewska
Borys Cegłowski

Data publikacji: 05.07.2019

Kategoria: Wokanda

Przedawnienie kary pieniężnej za nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadów
§

Problematyczne opłaty: miejscowa i uzdrowiskowa

Realizacja dochodów budżetowych tytułem opłat loka...

Autor: Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Data publikacji: 04.07.2019

Kategoria: Praktyka

Problematyczne opłaty: miejscowa i uzdrowiskowa
§

O tym, jak parafia przez nieuwagę Miasta i Skarbu Państwa zasiedziała nieruchomość

Sąd Najwyższy w wyniku rozpoznania skargi kasacyjn...

Autor: Agnieszka Tomkowiak

Data publikacji: 03.07.2019

Kategoria: Wokanda

O tym, jak parafia przez nieuwagę Miasta i Skarbu Państwa zasiedziała nieruchomość
§

Konsekwencje pozornej reorganizacji na potrzeby zamówień in-house

Jedną z przewidzianych, w projekcie nowego Prawa z...

Autor: Konrad Różowicz

Data publikacji: 02.07.2019

Kategoria: Przepisy

Konsekwencje pozornej reorganizacji na potrzeby zamówień in-house
§

Ryczałtowa dieta dla radnych tylko z potrąceniami

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poz...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 01.07.2019

Kategoria: Wokanda

Ryczałtowa dieta dla radnych tylko z potrąceniami
§

Warto się zastanowić nad zmianą procedur VAT

Druga połowa 2019 r. będzie niezwykle bogata jeśli...

Autor: Michał Kostrzewa

Data publikacji: 28.06.2019

Kategoria: Praktyka

Warto się zastanowić nad zmianą procedur VAT
§

Podkomisja nadzwyczajna zajmie się projektem nowelizacji ustawy śmieciowej

W Sejmie powołano nadzwyczajną podkomisję do rozpa...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 27.06.2019

Kategoria: Przepisy

Podkomisja nadzwyczajna zajmie się projektem nowelizacji ustawy śmieciowej
§

Zamówienia in-house, wyjątek czy równoprawna alternatywna - włoskie pytanie prejudycjalne do TSUE

Dnia 5 lutego 2019 r. Consiglio di Stato (włoska ...

Autor: Konrad Różowicz

Data publikacji: 26.06.2019

Kategoria: Wokanda

Zamówienia in-house, wyjątek czy równoprawna alternatywna - włoskie pytanie prejudycjalne do TSUE
§

Przewodniczący nigdy nie może decydować za radę gminy

Przewodniczący rady gminy nie może samodzielnie de...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Jakub Kortus

Data publikacji: 25.06.2019

Kategoria: Wokanda

Przewodniczący nigdy nie może decydować za radę gminy
§

Procedura legalizacji samowoli budowlanych w myśl nowych przepisów

Przepisy obowiązującego prawa tworzą dwie odrębne ...

Autor: Marta Klimek

Data publikacji: 24.06.2019

Kategoria: Przepisy

Procedura legalizacji samowoli budowlanych w myśl nowych przepisów
§

Żaden klub radnych nie może być pomijany przy formowaniu komisji skarg, wniosków i petycji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wskaza...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Jakub Kortus

Data publikacji: 19.06.2019

Kategoria: Wokanda

Żaden klub radnych nie może być pomijany przy formowaniu komisji skarg, wniosków i petycji.
§

Unieważnienie przetargu z powodu wadliwego działania portalu

Elektroniczna komunikacja zamawiających z wykonawc...

Autor: Konrad Różowicz

Data publikacji: 18.06.2019

Kategoria: Praktyka

Unieważnienie przetargu z powodu wadliwego działania portalu
§

Gmina zaskarży decyzję SKO do sądu administracyjnego

Od 1 stycznia 2021 r. gminy będą mogły zaskarżać d...

Autor: Piotr Koźmiński

Data publikacji: 17.06.2019

Kategoria: Przepisy

Gmina zaskarży decyzję SKO do sądu administracyjnego
§

Podstawa opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości - w którą stronę?

Orzecznicza praktyka wskazuje na kolejny już probl...

Autor: Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Data publikacji: 14.06.2019

Kategoria: Praktyka

Podstawa opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości - w którą stronę?
§

Opłata stała za usługę wodną - kolejny głos w sporze z Wodami Polskimi

Wyrokiem z 14 marca 2019r. (II SA/Ke 88/19) Wojewó...

Autorzy: Joanna Kostrzewska
Martyna Krystman

Data publikacji: 13.06.2019

Kategoria: Wokanda

Opłata stała za usługę wodną - kolejny głos w sporze z Wodami Polskimi

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj