Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wyszukiwanie zaawansowane

dział

 • Wszystkie
 • Gospodarka komunalna
 • Podatki
 • Finanse publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo cywilne
 • Nieruchomości
 • Procedury administracyjne
 • Ustrój
 • Inne

kategoria

 • Wszystkie
 • Przepisy
 • Wokanda
 • Praktyka

Czas:

od

do

autor

 • Wszyscy
 • Adamczyk Adrianna
 • Drapiński Krzysztof
 • Dudziak Katarzyna
 • Gad Anna
 • Goślicki Dominik
 • Gryciuk Grzegorz
 • Grzelak Kinga
 • Grzybowski Paweł
 • Jurkowski Kamil
 • Kaźmierczak Paweł
 • Kiełbus Maciej
 • Kostrzewa Michał
 • Kostrzewska Joanna
 • Koźmiński Piotr
 • Kołodziejczak Piotr
 • Krystman Martyna
 • Kudra-Ostrowska Anna
 • Kurnatowska Magdalena
 • Legat Agata
 • Lewandowska Katarzyna
 • Lorych Marta
 • Misiejko Adrian
 • Misiun Aleksandra
 • Różowicz Konrad
 • Sobczak Piotr
 • Staniszewska Lucyna
 • Szefler Urszula
 • Tomkowiak Agnieszka
 • Wielańczyk-Grzelak Edyta
 • Wundziński Karol
 • Ziemski Krystian
 • Łagodziński Kacper
 • Łukaszyk Maciej

Szukaj
Wyczyść formularz
Zmień kryteria wyszukiwania
§

Jaka powinna być treść uchwały o nieudzieleniu wotum?

WSA w Poznaniu uznał, iż z uwagi na specyfikę proc...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Magdalena Kurnatowska

Data publikacji: 28.07.2021

Kategoria: Wokanda

Jaka powinna być treść uchwały o nieudzieleniu wotum?
§

Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej jako problem samorządów

Choć regulacje z Prawa wodnego dotyczące tej kwest...

Autorzy: Dr adw. Lucyna Staniszewska
Karol Wundziński

Data publikacji: 26.07.2021

Kategoria: Przepisy

Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej jako problem samorządów
§

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formie nagrania audiowizualnego? Jest nowelizacja ustawy

W dniu 5 lipca br. do Sejmu wpłynął projekt noweli...

Autor: Martyna Krystman

Data publikacji: 23.07.2021

Kategoria: Przepisy

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formie nagrania audiowizualnego? Jest nowelizacja ustawy
§

Katalog dóbr osobistych gminy

Gminie jako osobie prawnej o szczególnej specyfice...

Autorzy: Martyna Krystman
Piotr Kołodziejczak

Data publikacji: 21.07.2021

Kategoria: Praktyka

Katalog dóbr osobistych gminy
§

NSA o możliwości zaskarżenia uchwały o utworzeniu spółki komunalnej

Zdaniem NSA, uchwała rady gminy o utworzeniu spółk...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Magdalena Kurnatowska

Data publikacji: 19.07.2021

Kategoria: Wokanda

NSA o możliwości zaskarżenia uchwały o utworzeniu spółki komunalnej
§

Gminne punkty napraw i ponownego użycia a konieczność uzyskania zezwoleń

Na mocy nowelizacji ucpg[1] z 2019 r[2]., do ustaw...

Autorzy: Joanna Kostrzewska
Magdalena Kurnatowska

Data publikacji: 16.07.2021

Kategoria: Przepisy

Gminne punkty napraw i ponownego użycia a konieczność uzyskania zezwoleń
§

Bezczynność a nadużycie prawa do informacji publicznej

Przepisy KPA nie znajdują zastosowania do instytuc...

Autorzy: Martyna Krystman
Joanna Kostrzewska

Data publikacji: 14.07.2021

Kategoria: Wokanda

Bezczynność a nadużycie prawa do informacji publicznej
§

Związanie organu I instancji decyzją kasacyjną

W praktyce orzeczniczej organów administracji publ...

Autor: Anna Kudra-Ostrowska

Data publikacji: 12.07.2021

Kategoria: Praktyka

Związanie organu I instancji decyzją kasacyjną
§

Zmiana (uchylenie) decyzji w trybie nadzwyczajnym

Zdarza się, że wydana decyzja administracyjna, pod...

Autor: Kacper Łagodziński

Data publikacji: 09.07.2021

Kategoria: Przepisy

Zmiana (uchylenie) decyzji w trybie nadzwyczajnym
§

Szczególny status gmin jako osób prawnych i jego wpływ na przynależne im dobra osobiste

Gmina jako osoba prawna posiada określone dobra os...

Autorzy: Martyna Krystman
Piotr Kołodziejczak

Data publikacji: 07.07.2021

Kategoria: Praktyka

Szczególny status gmin jako osób prawnych i jego wpływ na przynależne im dobra osobiste
§

Czy rada gminy może uchwalać przepisy epizodyczne?

Wojewoda Dolnośląski uznał, że w kompetencji prawo...

Autor: Anna Kudra-Ostrowska

Data publikacji: 05.07.2021

Kategoria: Wokanda

Czy rada gminy może uchwalać przepisy epizodyczne?
§

Trybunał Konstytucyjny orzekł o zasadach zaskarżania programów ochrony powietrza

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 90 ust. 1 u...

Autor: Adrian Misiejko

Data publikacji: 02.07.2021

Kategoria: Wokanda

Trybunał Konstytucyjny orzekł o zasadach zaskarżania programów ochrony powietrza
§

Konflikt wartości aksjologicznych a nowelizacja k.p.a. i jej skutki dla administracji publicznej

Czy ograniczenie możliwości stwierdzania nieważnoś...

Autorzy: Dr adw. Lucyna Staniszewska
Aleksandra Hemmerling

Data publikacji: 30.06.2021

Kategoria: Przepisy

Konflikt wartości aksjologicznych a nowelizacja k.p.a. i jej skutki dla administracji publicznej
§

Dopuszczenie do udziału w sesji niektórych radnych w formie zdalnej

WSA w Olsztynie nie podzielił zarzutów wojewody do...

Autor: Adrian Misiejko

Data publikacji: 28.06.2021

Kategoria: Wokanda

Dopuszczenie do udziału w sesji niektórych radnych w formie zdalnej
§

Zgłoś swój piec, czyli kilka słów o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca br. zacznie funkcjonować Centralna Ewid...

Autorzy: Agata Legat
Kacper Łagodziński

Data publikacji: 25.06.2021

Kategoria: Przepisy

Zgłoś swój piec, czyli kilka słów o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj