Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wyszukiwanie zaawansowane

dział

 • Wszystkie
 • Gospodarka komunalna
 • Podatki
 • Finanse publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo cywilne
 • Nieruchomości
 • Procedury administracyjne
 • Ustrój
 • Inne

kategoria

 • Wszystkie
 • Przepisy
 • Wokanda
 • Praktyka

Czas:

od

do

autor

 • Wszyscy
 • Adamczyk Adrianna
 • Drapiński Krzysztof
 • Dudziak Katarzyna
 • Frankiewicz Julia
 • Fręś Justyna
 • Gad Anna
 • Goślicki Dominik
 • Gryciuk Grzegorz
 • Grzelak Kinga
 • Grzybowski Paweł
 • Gwiazda Natalia
 • Józefiak Grzegorz
 • Kaźmierczak Paweł
 • Kiełbus Maciej
 • Kostrzewa Michał
 • Kostrzewska Joanna
 • Koźmiński Piotr
 • Kołodziejczak Piotr
 • Krystman Martyna
 • Kudra-Ostrowska Anna
 • Kurnatowska Magdalena
 • Lecyk Zuzanna
 • Legat Agata
 • Lewandowska Katarzyna
 • Lorych Marta
 • Misiejko Adrian
 • Misiun Aleksandra
 • Młyńczak Karolina
 • Przygocka Anna
 • Różowicz Konrad
 • Sobczak Piotr
 • Staniszewska Lucyna
 • Szefler Urszula
 • Tomkowiak Agnieszka
 • Wielańczyk-Grzelak Edyta
 • Wundziński Karol
 • Ziemski Krystian
 • Łagodziński Kacper
 • Łukaszyk Maciej

Szukaj
Wyczyść formularz
Zmień kryteria wyszukiwania
§

Wyłączenie radnego od głosowania

Udział radnego w głosowaniu nad projektem uchwały ...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Justyna Fręś

Data publikacji: 24.08.2022

Kategoria: Wokanda

Wyłączenie radnego od głosowania
§
Wpis gościnny

Zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych - cz. 3.

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – P...

Autor: Marcin Błędzki

Data publikacji: 22.08.2022

Kategoria: Przepisy

Zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych - cz. 3.
§

Współpraca międzygminna w zakresie cmentarzy - wnioski na podstawie nowego projektu ustawy

Projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych p...

Autor: Adrian Misiejko

Data publikacji: 19.08.2022

Kategoria: Przepisy

Współpraca międzygminna w zakresie cmentarzy - wnioski na podstawie nowego projektu ustawy
§

Wystarczy jeden raz

Już jeden przypadek niedopełnienia obowiązku selek...

Autor: Piotr Koźmiński

Data publikacji: 17.08.2022

Kategoria: Wokanda

Wystarczy jeden raz
§

Kontraktowa limitacja uprawnień do przeładunku odpadów

Deregionalizacja zagospodarowania odpadów komunaln...

Autor: Konrad Różowicz

Data publikacji: 16.08.2022

Kategoria: Wokanda

Kontraktowa limitacja uprawnień do przeładunku odpadów
§

Opłaty za gospodarowanie wybranymi frakcjami odpadów

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uisz...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Justyna Fręś

Data publikacji: 10.08.2022

Kategoria: Przepisy

Opłaty za gospodarowanie wybranymi frakcjami odpadów
§

Zalecenia pokontrolne komisji rewizyjnej niezgodne z prawem

Art. 18a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stano...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Karol Wundziński

Data publikacji: 08.08.2022

Kategoria: Wokanda

Zalecenia pokontrolne komisji rewizyjnej niezgodne z prawem
§

Kontrola spółek komunalnych przez komisję rewizyjną Rady miasta

Przepisy prawa nie uprawniają organów gminy do wyk...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Justyna Fręś

Data publikacji: 05.08.2022

Kategoria: Wokanda

Kontrola spółek komunalnych przez komisję rewizyjną Rady miasta
§

Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdza konieczność deklarowania wszystkich frakcji odpadów komunalnych

Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska ...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 03.08.2022

Kategoria: Praktyka

Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdza konieczność deklarowania wszystkich frakcji odpadów komunalnych
§

Korekta ofertowego wykazu instalacji

Swoistość postępowań o udzielenie zamówienia na us...

Autor: Konrad Różowicz

Data publikacji: 01.08.2022

Kategoria: Przepisy

Korekta ofertowego wykazu instalacji
§

Wygaśnięcie decyzji przesłanką wykreślenia z BDO

Niedopuszczalne jest stwierdzenie przez organ reje...

Autorzy: Joanna Kostrzewska
Justyna Fręś

Data publikacji: 29.07.2022

Kategoria: Wokanda

Wygaśnięcie decyzji przesłanką wykreślenia z BDO
§

Ograniczenia przy wykorzystywaniu mienia komunalnego gminy przez radnych

W kolejnym wyroku dotyczącym ograniczenia w prowad...

Autor: Adrian Misiejko

Data publikacji: 27.07.2022

Kategoria: Wokanda

Ograniczenia przy wykorzystywaniu mienia komunalnego gminy przez radnych
§

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej przeciwko wydłużeniu kadencji organów JST

Pomysł wydłużenia kadencji organów samorządu teryt...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Karol Wundziński

Data publikacji: 25.07.2022

Kategoria: Przepisy

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej przeciwko wydłużeniu kadencji organów JST
§

Projekt nowelizacji przepisów o ponagleniu

Ministerstwo Rozwoju i Technologii proponuje nowel...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Justyna Fręś

Data publikacji: 22.07.2022

Kategoria: Przepisy

Projekt nowelizacji przepisów o ponagleniu
§

Jakich informacji z Krajowego Rejestru Karnego może żądać Zamawiający od Wykonawcy będącego spółką komandytową?

Spółki komandytowe, w których komplementariuszami ...

Autor: Krzysztof Drapiński

Data publikacji: 18.07.2022

Kategoria: Przepisy

Jakich informacji z Krajowego Rejestru Karnego może żądać Zamawiający od Wykonawcy będącego spółką komandytową?

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj