Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wyszukiwanie zaawansowane

dział

 • Wszystkie
 • Gospodarka komunalna
 • Podatki
 • Finanse publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo cywilne
 • Nieruchomości
 • Procedury administracyjne
 • Ustrój
 • Inne

kategoria

 • Wszystkie
 • Przepisy
 • Wokanda
 • Praktyka

Czas:

od

do

autor

 • Wszyscy
 • Adamczyk Adrianna
 • Drapiński Krzysztof
 • Dudziak Katarzyna
 • Frankiewicz Julia
 • Fręś Justyna
 • Gad Anna
 • Goślicki Dominik
 • Gryciuk Grzegorz
 • Grzelak Kinga
 • Grzybowski Paweł
 • Gwiazda Natalia
 • Józefiak Grzegorz
 • Kaźmierczak Paweł
 • Kiełbus Maciej
 • Kostrzewa Michał
 • Kostrzewska Joanna
 • Koźmiński Piotr
 • Kołodziejczak Piotr
 • Krystman Martyna
 • Kudra-Ostrowska Anna
 • Kurnatowska Magdalena
 • Lecyk Zuzanna
 • Legat Agata
 • Lewandowska Katarzyna
 • Lorych Marta
 • Misiejko Adrian
 • Misiun Aleksandra
 • Młyńczak Karolina
 • Przygocka Anna
 • Różowicz Konrad
 • Sobczak Piotr
 • Staniszewska Lucyna
 • Szefler Urszula
 • Tomkowiak Agnieszka
 • Wielańczyk-Grzelak Edyta
 • Wundziński Karol
 • Ziemski Krystian
 • Łagodziński Kacper
 • Łukaszyk Maciej

Szukaj
Wyczyść formularz
Zmień kryteria wyszukiwania
§

Odszkodowanie od lotniska

Usytuowanie nieruchomości na terenie obszaru ogran...

Autorzy: Piotr Kołodziejczak
Karolina Młyńczak

Data publikacji: 22.04.2022

Kategoria: Wokanda

Odszkodowanie od lotniska
§

Radni związani z ochotniczymi strażami pożarnymi a działalność gospodarcza z wykorzystaniem mienia komunalnego

Przepisy ustawy o samorządzie gminnym określiły da...

Autor: Adrian Misiejko

Data publikacji: 20.04.2022

Kategoria: Praktyka

Radni związani z ochotniczymi strażami pożarnymi a działalność gospodarcza z wykorzystaniem mienia komunalnego
§

Specustawa dotycząca pomocy dla obywateli Ukrainy - cz. 3.

Każdy kolejny wpis dotyczący ustawy o pomocy obywa...

Autor: Anna Przygocka

Data publikacji: 19.04.2022

Kategoria: Przepisy

Specustawa dotycząca pomocy dla obywateli Ukrainy - cz. 3.
§

Obowiązek uzasadniania uchwał w sprawie opłat za korzystanie z przystanków lub dworców

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał, ż...

Autor: Adrian Misiejko

Data publikacji: 15.04.2022

Kategoria: Praktyka

Obowiązek uzasadniania uchwał w sprawie opłat za korzystanie z przystanków lub dworców
§

Opłata za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych niezgodna z obowiązującym prawem?

Rada gminy nie może uchwałą wprowadzić opłaty za u...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Karol Wundziński

Data publikacji: 13.04.2022

Kategoria: Wokanda

Opłata za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych niezgodna z obowiązującym prawem?
§

Odbiór bioodpadów z rodzinnych ogrodów działkowych

W odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 11.04.2022

Kategoria: Praktyka

Odbiór bioodpadów z rodzinnych ogrodów działkowych
§

Zakaz organizowania przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt

Zdaniem WSA w Gliwicach wydanie przez Prezydenta M...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Justyna Fręś

Data publikacji: 08.04.2022

Kategoria: Wokanda

Zakaz organizowania przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt
§

Specustawa ukraińska a zamówienia publiczne

Sytuacja związana z konfliktem zbrojnym na terytor...

Autor: Zuzanna Lecyk

Data publikacji: 06.04.2022

Kategoria: Przepisy

Specustawa ukraińska a zamówienia publiczne
§

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - roszczenia Beneficjenta związane z niewydaniem promesy

Warunki przyznawania dofinansowania w ramach Rządo...

Autor: Krzysztof Drapiński

Data publikacji: 04.04.2022

Kategoria: Praktyka

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - roszczenia Beneficjenta związane z niewydaniem promesy
§

Druga instancja nie może być mistyfikacją

Organ rozpatrujący sprawę w drugiej instancji nie ...

Autor: Piotr Koźmiński

Data publikacji: 01.04.2022

Kategoria: Wokanda

Druga instancja nie może być mistyfikacją
§

Nowa kwota przeciętnego dochodu rozporządzalnego

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił nową...

Autor: Piotr Koźmiński

Data publikacji: 31.03.2022

Kategoria: Przepisy

Nowa kwota przeciętnego dochodu rozporządzalnego
§

Jednorazowy incydent w aspekcie nieselektywnej zbiórki odpadów

Rozbieżne stanowiska sądów administracyjnych w spr...

Autorzy: Maciej Kiełbus
Justyna Fręś

Data publikacji: 30.03.2022

Kategoria: Przepisy

Jednorazowy incydent w aspekcie nieselektywnej zbiórki odpadów
§

Zwolnienie kompostownikowe w zabudowie wielolokalowej?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie planuje obec...

Autor: Maciej Kiełbus

Data publikacji: 28.03.2022

Kategoria: Praktyka

Zwolnienie kompostownikowe w zabudowie wielolokalowej?
§

Kolejna rewolucja dla płatników PIT - jak duże zmiany przyniesie zapowiedziana obniżka PIT?

Minęły niespełna 3 miesiące stosowania przez praco...

Autorzy: Dr n. pr. Paweł Grzybowski
Michał Kostrzewa

Data publikacji: 25.03.2022

Kategoria: Przepisy

Kolejna rewolucja dla płatników PIT - jak duże zmiany przyniesie zapowiedziana obniżka PIT?
§

Radnym nie przysługuje bezwzględna ochrona stosunku pracy

Przestrzeganie obowiązków pracowniczych nie stanow...

Autorzy: Piotr Kołodziejczak
Karolina Młyńczak

Data publikacji: 25.03.2022

Kategoria: Wokanda

Radnym nie przysługuje bezwzględna ochrona stosunku pracy

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj