Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wydarzenia PDS

Konferencja „Wdrożenie unijnej reformy ochrony danych osobowych w sektorze publicznym”W dniach 20-21 listopada 2017 r. w Warszawie odbędzie się Konferencja „Wdrożenie unijnej reformy ochrony danych osobowych w sektorze publicznym”.

Organizowana przez Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. Konferencja będzie połączona z praktycznymi warsztatami tematycznymi z ekspertami.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r., obejmuje także przetwarzanie danych osobowych w sektorze publicznym. Dla pracowników administracji odpowiedzialnych za jego wdrożenie oznacza to ogromne wyzwanie organizacyjne, począwszy od nowej filozofii ochrony danych osobowych, a skończywszy na poszczególnych procesach przetwarzania danych. 

Celem Konferencji jest przedstawienie perspektywy stosowania RODO w administracji publicznej, z uwzględnieniem odrębności tego sektora.

Zaproszeni wybitni specjaliści i praktycy zajmujący się prawem ochrony danych osobowych gwarantują wysoki poziom merytoryczny wydarzenia, a formuła stolików tematycznych pozwala na praktyczne ujęcie omawianych tematów.

Z radością informujemy, że partronat merytoryczny nad wydarzeniem objęła Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k., a wśród uczestników znaleźli się pracownicy naszej Kancelarii: Urszula Szefler - radca prawny oraz Grzegorz Gryciuk - radca prawny, który poprowadzi w drugim dniu wydarzenia prelekcję pt.Nowe obowiązki dokumentacyjne w ochronie danych osobowych.

 
 

Uczestnicy Konferencji będą mogli dowiedzieć się m.in.:

 
 
 • Jak przeprowadzić inwentaryzację stanu bieżącego?
 • Jak zaplanować harmonogram wdrożenia nowych obowiązków w jednostce?
 • Jakie obowiązki będzie miał Administrator Bezpieczeństwa Informacji po przekształceniu w Inspektora Ochrony Danych?
 • Co oznacza obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w jednostkach sektora publicznego?
 • Co zmieni w realiach pracy urzędu podejście oparte na ryzyku?
 • Jak na podstawie oceny ryzyka przygotować właściwą dokumentację związana z ochroną danych?
 • Jak przeprowadzać ocenę skutków dla ochrony danych w sektorze publicznym?
 • Jak wybierać właściwe zabezpieczenia na podstawie oceny ryzyka?
 • W jaki sposób wykorzystać Centrum Usług Wspólnych do wspólnego administrowania danymi osobowymi?
 • Jak prowadzić dialog ABI/IOD z IT?
 • Jak powiązać w jeden system, nadzór nad ochroną danych, gdy jednostka oprócz przepisów RODO, zobowiązana jest przestrzegać także innych przepisów, w tym o dostępie do informacji publicznej czy funkcjonowania systemów bezpieczeństwa?
 • Czy nadal będzie potrzebna Polityka Bezpieczeństwa Informacji?

Szczegółowy program Konferencji dostępny jest na stronie www.akademia.beck.pl.

 
   

DATA ROZPOCZĘCIA: 20.11.2017, godz. 09:00

DATA ZAKOŃCZENIA: 21.11.2017, godz. 13:00

MIEJSCE: Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower) ul. Chłodna 51 00-001 Warszawa

ORGANIZATOR: Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.


Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj