Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Wydarzenia PDS

Wielkopolski Kongres SamorządowyJuż w najbliższy poniedziałek (3 kwietnia) w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbędzie się organizowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski Wielkopolski Kongres Samorządowy "Prawa i kompetencje samorządu w świetle Konstytucji RP".

Spotkanie ma na celu szeroką analizę proponowanych zmian, próbę oceny ich wpływu na społeczności lokalne i wyrażenie opinii wielkopolskiego środowiska samorządowego.

Serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału w spotkaniu przedstawicieli samorządu lokalnego i wypracowania wspólnego stanowiska. Szeroka reprezentacja środowiska oraz sformułowanie zjednoczonego głosu JST w dyskusji, pokaże władzy centralnej naszą opinię, będącą jasnym przekazem, że tak daleko idące zmiany, nie mogą być wprowadzane bez konsultacji z doświadczonym środowiskiem samorządowym.

Wśród prelegentów znalazł się również Maciej Kiełbus - Redaktor Naczelny Portalu Prawo Dla Samorządu.

DATA ROZPOCZĘCIA: 03.04.2017, godz. 11:00

DATA ZAKOŃCZENIA: 03.04.2017, godz. 14:00

MIEJSCE: Sala Sesyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

ORGANIZATOR:


Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj