Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Webinarium: Zbycie nieruchomości przez samorządy a opodatkowanie VATTransakcje dotyczące zbycia nieruchomości mają miejsce w każdej jednostce samorządu. Jednocześnie są to transakcje, które bardzo często są dość skomplikowane i których wartość jest znacząca. Samorządy dokonując zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, wniesienia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki czy też zamiany posiadanej nieruchomości na inną, zobowiązane są ustalić właściwy sposób opodatkowania. Dokonanie prawidłowej kwalifikacji podatkowej (z punktu widzenia VAT) przesądza z kolei o prawidłowości (lub jej braku) rozliczenia podatku za dany okres rozliczeniowy. Złożony charakter tego typu czynności powoduje, że ocena sposobu opodatkowania jest bardzo często zadaniem trudnym i czasochłonnym. Proponowane przez nas szkolenie ma na celu praktyczne omówienie problematyki opodatkowania w tym zakresie.

Cele i korzyści

 • Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej opodatkowania VAT zbycia nieruchomości oraz przedstawienie zasad kwalifikacji dla tego typu działań.
 • Wyjaśnienie najczęściej występujących wątpliwości w zakresie rozliczeń podatku VAT w nieruchomościach.
 • Omówienie najnowszego orzecznictwa w przedmiocie szkolenia.

Program

1. Transakcje dotyczące nieruchomości – zagadnienia ogólne:
• Jakie transakcje dotyczące nieruchomości podlegają opodatkowaniu VAT?
• Sprzedaż, zamiana oraz aport nieruchomości w kontekście definicji „odpłatnej dostawy towarów”.
• Kiedy nieodpłatne przekazanie nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?
• Terminologia dotycząca zbycia nieruchomości w ustawie o VAT – pojęcia: „działki”, „gruntu”, „nieruchomości”, „budynku” oraz „terenów” oraz ich interpretacja.
• Jak opodatkować dostawę nieruchomości składającej się z wielu działek?
• Rozbieżność pomiędzy stanem rzeczywistym a dokumentami (ewidencjami) dotyczącymi nieruchomości – jak rozwiązać kolizję?
2. Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości niezabudowanych:
• Zasady opodatkowania zbycia gruntu niezabudowanego.
• Kwalifikacja gruntu jako „gruntu niezabudowanego” – jakie dokumenty mają znaczenie?
• Jakie jest znaczenie ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów i budynków oraz planów miejscowych w kontekście ustalenia zasad opodatkowania?
• Kiedy grunt „zabudowany” może zostać uznany za niezabudowany?
• Jak opodatkować grunty wywłaszczane na cele realizacji inwestycji publicznych?
3. Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości zabudowanych (budynków i budowli):
• Kiedy dostawa budynków (budowli) będzie opodatkowana, a kiedy zwolniona z VAT?
• Jak interpretować pojęcie „pierwszego zasiedlenia” w kontekście opodatkowania VAT dostawy budynków (budowli)? Nowa definicja „pierwszego zasiedlenia”.
• Zasady stosowania zwolnień z art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy o VAT.
• Zbycie gruntu wraz budynkiem (budowlą) – jedna czy dwie transakcje?
• W jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania i wysokość podatku przy sprzedaży budynków (budowli)?
4. Podsumowanie. Dyskusja. Pytania i odpowiedzi.
 

TERMIN: 29.03.2023, godz. 00:00

MIEJSCE: online , online

ORGANIZATOR:FRDL

Michał Kostrzewa

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj