Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Webinarium pt. "Lokalna gospodarka odpadami komunalnymi a nowe P.z.p." - cykl szkoleń z zakresu nowego p.z.p.Lokalna gospodarka odpadami komunalnymi a nowe P.z.p.

W ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe dla prawidłowego i efektywnego funkcjonowania lokalnych gospodarek odpadami komunalnymi zmiany wynikające z ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. W trakcie szkolenia omówione zostaną m.in. następujące kwestie:

1) kształtowania umów w zgodności z specyfiką lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi,

2) doboru sposobów udzielania zamówień – czy lepiej połączyć siły z innymi wykonawcami, czy dokonać podziału poszczególnych usług z zakresu gospodarki odpadami?

3) najważniejszych zmian proceduralnych przy udzielaniu zamówień na odbiór / odbiór i zagospodarowanie odpadów,

4) mechanizmów uelastyczniania umów na odbiór / odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

5) kształtowania umów na odbiór / odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami nowego P.z.p.,

6) mechanizmów kontroli wykonawców.

 

Prelegenci: Konrad Różowicz, Maciej Kiełbus, Krzysztof Drapiński

TERMIN: 07.12.2020, godz. 00:00

MIEJSCE: Online , online

ORGANIZATOR:Abrys


Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj