Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Webinarium: Przy kawie o... kontrolach i karach w gospodarce odpadami - cz. IIIDr Krystian Ziemski & Partners Edukacja i Doradztwo sp. k. oraz Filipiak Babicz Legal łączą siły, by wspólnie edukować z zakresu kontroli i kar w gospodarce odpadami.

Trzecie spotkanie będzie odnosiło się do szczegółowych rozwiązań prawnych na gruncie ustawy o czystości i porządku w gminach a także ustawy o odpadach. Spotkanie zostanie poświęcone analizie studium przypadków najczęściej zarzucanych podmiotom sankcjonowanym deliktów, a także niewłaściwego zastosowania regulacji sankcji administracyjnych i procedury ich nakładania przez organy inspekcje ochrony środowiska. Uczulimy przedsiębiorców na najistotniejsze regulacje związane z ciężarem dowodu związanym z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na gruncie poszczególnych deliktów z ustawy o czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach, ustaleniem wysokości administracyjnej kary pieniężnej, zastosowaniem odstąpienia od jej nałożenia, przedawnienia a także ulg w jej wykonaniu.

Część III:
Podmioty sankcjonowane na gruncie ustawy o czystości i porządku w gminach,
Delikty administracyjne z ustawy o czystości i porządku w gminach,
Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych w ustawie o czystości i porządku w gminach,
Podmioty sankcjonowane na gruncie ustawy o odpadach,
Delikty administracyjne z ustawy o odpadach,
Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych w ustawie o odpadach.

TERMIN: 09.05.2023, godz. 00:00

MIEJSCE: online ,

ORGANIZATOR:Ziemski Doradztwo


Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj