Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Webinarium: Podatek od nieruchomości – bieżące orzecznictwo oraz projektowane zmiany przepisówZwiązek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza do udziału w spotkaniu pt. „Podatek od nieruchomości – bieżące orzecznictwo oraz projektowane zmiany przepisów”. Odbędzie się ono w formule online i jest elementem VII Forum Skarbników.

Webinarium zaplanowano na piątek 29 października 2021 roku na godzinę 10:00, a prelegentem podczas spotkania będzie dr Paweł Grzybowski, ekspert w zakresie podatków lokalnych i opłat, reprezentujący Kancelarię Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners. Orientacyjny czas trwania spotkania to ok. 1,5 godziny.

Tematyka spotkania będzie się koncentrować na aktualnych problemach związanych z podatkiem od nieruchomości. W szczególności, zostaną omówione obecne regulacje prawne wpływające na wymiar tego podatku, doniosłe zmiany w dotychczasowej linii orzecznictwa sądowego oraz projektowane przepisy.

Spotkanie dedykowane jest przedstawicielom gmin członkowskich Związku, a uczestnictwo w webinarium jest bezpłatne i wymaga jedynie zgłoszenia na adres e-mail: biuro@zgwrp.pl (osobom, które zgłoszą swój udział przesłany zostanie link do spotkania). Na zgłoszenia czekamy do wtorku, 26 października br.

Wśród tematów, które mają zostać omówione podczas spotkania, które przebiegać będzie w przestrzeni wirtualnej, wskazać można następujące zagadnienia:

1. Czy wiemy już wszystko o opodatkowaniu zbiorników? – uchwała NSA (III FPS 1/21):

- Czy uchwała zmienia dotychczasową linię orzeczniczą?

- Jakie podjąć czynności, aby ustalić okoliczności pozwalające opodatkować zbiornik/silos/elewator jako budowlę?

2. Jak opodatkować majątek przedsiębiorcy? – wyrok TK (SK39/19):

- Czy każdy majątek przedsiębiorcy należy traktować jako związany z działalnością gospodarczą?

- Jakich okoliczności dochodzić w postępowaniu podatkowym?

3. Co z rekompensatą za wiatraki? – (projekt ustawy z dnia 17 czerwca 2021 r.):

- Czy projektowane regulacje uwzględniają treść wyroku TK?

- Jak i kiedy zacząć przygotowywać się do wypełniania wniosków?

4. Co z podatkiem od infrastruktury kolejowej? – (projekt ustawy z dnia 15 września 2021 r.):

- Jaki będzie zakres zwolnienia infrastruktury?

- Co z opodatkowaniem gruntów i obiektów po likwidacji infrastruktury?

Zachęcamy do uczestnictwa i zgłaszania udziału! Na zgłoszenia pocztą elektroniczną czekamy do wtorku, 26 października br.

TERMIN: 29.10.2021, godz. 00:00

MIEJSCE: Online , Online

ORGANIZATOR:ZGWRP

Paweł Grzybowski

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

 • Brak nadchodzących wydarzeń
Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj