Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Webinarium: Optymalizacja gminnych systemów gospodarowania odpadamiProponujemy Państwu szkolenie, podczas którego odpowiemy miedzy innymi na pytania:

 • Jak można usprawnić gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi?
 • Jakie zmiany przewidują najnowsze projekty ustaw dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w gminie?
 • W jakim stopniu zmiany rozwiążą problemy związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych przez gminy a dotyczące np. wysokich kosztów funkcjonowania gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi czy osiągania ustawowych poziomów recyklingu?
 • Na co zwrócić uwagę przy udzielaniu zamówień publicznych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi?

Program

1. Jak zoptymalizować gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi?
• Edukacja,
• Zakres usług,
• Nieruchomości niezamieszkane,
• Kontrole i sankcje,
• Metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami,
• Współpraca międzygminna.
2. Jakie zmiany planowane są w ustawach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w gminie?:
• ROP,
• System kaucyjny.
3. Zamówienia publiczne w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle nowego Prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień in house:
• Zamówienia in house w gospodarce odpadami komunalnymi,
• Na co zwrócić uwagę organizując przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
• Zamówienia publiczne w gospodarce odpadami a poziomy odzysk.

TERMIN: 23.01.2023, godz. 00:00

MIEJSCE: online , online

ORGANIZATOR:FRDL

Maciej Kiełbus

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj