Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Webinarium - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: wymiar i dochodzenieZapraszamy Państwa na szkolenie z pogranicza finansów JST i gospodarowania odpadami, którego przedmiotem będzie tak zwana "opłata śmieciowa".

Ważne informacje o szkoleniu

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwana opłatą śmieciową lub podatkiem śmieciowym jest należnością publicznoprawną, która stanowi dochód gminy. Występowanie na gruncie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wielu charakterystycznych tylko dla niej instytucji np. konstrukcja zawiadomienia o wysokości opłaty, w przypadku zmiany jej stawki rodzi szereg pytań i wątpliwości.

Problemy z prawidłowym wymiarem opłaty mogą wiązać się również z przyjętymi metodami ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Coraz częściej wybierana metoda oparta na zużyciu wody powoduje namnożenie się czynników, które mogą mieć wpływ na wysokość opłaty, a zdefiniowanie ich bywa kłopotliwe, a w niektórych przypadkach jest wręcz niemożliwe.

Kolejnym problemem, któremu trzeba poświęcić szczególną uwagę to zjawiska, zaistniałe wskutek przybycia do naszego kraju osób zza wschodniej granicy. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabierają choćby czynności procesowe dotyczące ustalenia kręgu podmiotów obowiązanych do uiszczania opłaty, czy samej wysokości opłaty. Ważne w tym zakresie mogą okazać się też regulacje dotyczące ulg.

By rozwiać wątpliwości wymienione powyżej oraz usystematyzować wiedzę ze skomplikowanej materii, jaką jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówimy szczegółowo zagadnienia związane z wymiarem i dochodzeniem należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

TERMIN: 04.11.2022, godz. 00:00

MIEJSCE: online , online

ORGANIZATOR:FRDL

Piotr Koźmiński

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj