Obserwuj

Bądź na bieżąco z prawem samorządowym. Zamów bezpłatny cotygodniowy newsletter.


Działy:
 • Gospodarka komunalna

  W dziale "GOSPODARKA KOMUNALNA" publikowane są artykuły dotyczące spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych, jak również artykuły dotyczące poszczególnych działów gospodarki komunalnej, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego.

 • Podatki

  W dziale "PODATKI" publikowane są artykuły dotyczące podatków i opłat publicznoprawnych, m.in. dotyczące podatku VAT, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych.

 • Finanse publiczne

  W dziale "FINANSE PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące szeroko pojmowanych zagadnień związanych z finansami publicznymi, m.in. artykuły dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz dyscypliny finansów publicznych.

 • Zamówienia publiczne

  W dziale "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" publikowane są artykuły dotyczące problematyki zamówień publicznych, m.in. dotyczące sytuacji podmiotów komunalnych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane są także najnowsze orzeczenie KIO oraz sądów w zakresie prawa zamówień publicznych.

 • Prawo cywilne

  W dziale "PRAWO CYWILNE" publikowane są artykuły dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, m.in. umów oraz sporów przed sądami powszechnymi, których stroną są podmioty komunalne.

 • Nieruchomości

  W dziale "NIERUCHOMOŚCI" publikowane są artykuły dotyczące nieruchomości komunalnych oraz spraw związanych z innymi nieruchomościami, w których występują organy samorządu terytorialnego. Artykuły dotyczą w szczególności gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

 • Procedury administracyjne

  W dziale "PROCEDURY ADMINISTRACYJNE" publikowane są artykuły dotyczące procedur, które prowadzone są przez organy samorządu terytorialnego. W szczególności artykuły dotyczą ogólnej procedury administracyjnej (KPA - Ordynacja podatkowa), procedury sądowoadministracyjnej, procedury uchwałodawczej oraz dostępu do informacji publicznej.

 • Ustrój

  W dziale "USTRÓJ" publikowane są artykuły dotyczące ustroju podmiotów komunalnych, w tym zagadnienia dotyczące statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych czy radnych.

 • Inne

  W dziale "INNE" publikowane są artykuły związane z funkcjonowaniem podmiotów komunalnych, które ze względu na swoją tematykę nie zostały zakwalifikowane do innych kategorii.

Webinarium: Kontrakty publiczne odporne na inflacjęPodczas szkolenia Uczestnicy dowiedzą się między innymi:

 • W jaki sposób kształtować dokumenty zamówienia, w szczególności opis przedmiotu zamówienia oraz warunki kontraktowe, aby racjonalnie rozłożyć ryzyka kontraktowe i chronić interes publiczny, zamawiającego oraz wykonawcy.
 • Jakie postanowienia kontraktowe mogą zostać uznane za bezskuteczne lub nieważne, a jednak wpływają na poziom ryzyk wkalkulowywanych przez wykonawców w ofertę?
 • Jakie mechanizmy kontraktowe sprzyjają racjonalizacji rozkładu ryzyk i jak je stosować?
 • Jakie rozwiązania przewiduje specustawa ws. waloryzacji umów o zamówienia publiczne?

Do udziału w szkoleniu szczególnie zapraszamy:

 • Przedstawicieli wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia oraz wzorów umów
 • Osoby odpowiedzialne za nadzór wykonania umów w sprawie zamówień publicznych
 • Wykonawców umów w sprawie zamówień publicznych
 • Specjalistów ds. zamówień publicznych
 • Przedstawicieli przedsiębiorstw i spółek komunalnych
 • Osoby odpowiedzialne za nadzór wykonania umów w sprawie zamówień publicznych

TERMIN: 31.01.2023, godz. 00:00

MIEJSCE: online , online

ORGANIZATOR:Abrys

Konrad Różowicz

Gorąco polecamy
Zarejestruj się już dziś:

REJESTRACJA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wydarzenia PDS

Więcej wydarzeń

Sprawdzone rozwiązania

dla każdego samorządu.

przeczytaj